Pasowanie - Jeżyki

Zapraszamy na uroczyste

"PASOWANIE NA PREDSZKOLAKA",

które odbędzie sie 26 listopada (wtorek) o godz. 15.15

Czas trwania spotkania ok. 1 godziny

 

BARDZO PROSZĘ O PRZYNIESIENIE:

- 1 GRUSZKI (NIE ZA MIĘKKIEJ)

- KIŚCIA WINOGRON (NIE ZA DUŻEGO)

- MAŁEGO NOŻYKA

oraz

DOBREGO HUMORU I POZYTYWNEGO NASTAWIENIA

                                                                                                         Dziękuję smile

 

UWAGA: owoce można przynieść już rano - zostaną umyte i przygotowane laughing

 

 

-

Dzień Pluszowego Misia - wszystkie grupy

26 listopada (wtorek) zaraz po śniadaniu wszystkie dzieci spotkają się w sali Jeżyków,

aby bawić się i świętować "Dzień Pluszowego Misia".

Bardzo prosimy, aby w tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola ulubionego misia lub inną maskotkę.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - wszystkie grupy

W tym roku mija 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.

Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka jest dzieciństwo

„dla każdego dziecka, dzieciństwo”.

20 listopada (środa) wszyscy pracownicy naszej placówki przyjdą do pracy ubrani na niebiesko,

przyłączając się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów,

którzy także angażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Bardzo proszę, aby każdy przedszkolak miał na sobie koszulkę w kolorze niebieskim, jako symbolu solidarności

ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

                                                                                                                                                                                                                              

Mikołaj !

JAK CO ROKU NASZE PRZEDSZKOLE ODWIEDZI MIKOŁAJ ;-)

DECYZJĄ RADY RODZICÓW KOSZT TEGOROCZNEJ PACZKI WYNIESIE 50 ZŁ.

                                                                         - 30 ZŁ WPŁACAJĄ RODZICE

                                                                         - 20 ZŁ POKRYWA RADA RODZICÓW

PROSIMY RODZICÓW O WPŁACANIE KWOTY 30 ZŁ U WYCHOWAWCÓW GRUP LUB U PAŃ REFERENTEK DO 15 LISTOPADA.

 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM ODBĘDZIE SIĘ 9 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 14.00

 

PROSIMY W TYM DNIU ODBIERAĆ WSZYSTKIE DZIECI OD GODZINY 15.00

 

 

Bardzo prosimy o głosy na panią Małgosię

Projekt

BARDZO PROSIMY O GŁOSOWANIE NA NASZ PROJEKT DOTYCZĄCY

MODERNIZACJI PRZEDSZKOLNEGO PLACU ZABAW

Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO L19/06/VI

 MOŻNA ODDAĆ SWÓJ GŁOS W DNIACH OD 9 - 22 WRZEŚNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU, MIEJSKIEJ BIBLIOTECE NR 9

UL. GEN. Z. W. JANKEGO LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ BUDŻET OBYWATELSKI

 PROSIMY O ZAANGAŻOWANIE DLA DOBRA DZIECIAKÓW,
Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY ODDANY GŁOS

Witamy po wakacjach

„Idziemy do przedszkola,
przedszkole już nas woła.
Lalki, misie, klocki lego,
a więc rękę daj kolego!
Poskaczemy, pośpiewamy,
dobry humor tutaj mamy”..

W poniedziałek 02 września 2019r. rozpoczyna się nowy rok szkolny.
Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i nadszedł czas na wspólną zabawę w przedszkolu. Przedszkolaki wyruszą do swoich grup, gdzie spotkają zarówno swoich dobrze znanych kolegów, jak i tych całkiem nowych, którzy w naszym przedszkolu stawiać będą  pierwsze kroki.

Najmłodsze dzieci z grupy Jeżyków przezwyciężać będą pierwsze rozłąki
z rodzicami. Trochę żal rozstawać się z mamą, jednak koledzy i całe mnóstwo zabawek pomagą zostać z nami. Wszyscy pracownicy będą bardzo się starać pomóc  zaadaptować się Wam w nowym środowisku. Mamy nadzieję, że  dzieci z dnia na dzień będą stawały się
prawdziwymi, roześmianymi przedszkolakami.


Życzymy wszystkim  radosnych chwil spędzonych w naszym przedszkolu. Aby ten nadchodzący rok był okazją do zdobywania nowych doświadczeń
i pierwszych kontaktów rówieśniczych.
Rodzicom życzymy dużo cierpliwości, satysfakcji
i zadowolenia z dokonań swoich dzieci.

Zapraszamy również do współpracy i aktywnego udziału
w życiu przedszkola.

Zebranie organizacyjno - informacyjne odbędzie się 10.09.2019r. (wtorek) o godzinie 17.00. Szczegóły na tablicy informacyjnej.

                                                       dyrektor Mariola Kraj

 

Piknik Rodzinny

7 czerwca (piątek) zapraszamy na Piknik Rodzinny 

organizowany z okazji:

Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca.

 

Od godz. 15.30 do 18.30 będziemy się wspaniale bawić!!!

 

 

 

Wyjście do Teatru Żelaznego - wszystkie grupy

27 maja (poniedziałek) planujemy wyjście do Teatru Żelaznego w Piotrowicach

na spektakl "Różowy Kapturek".

Bardzo prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 20 zł. u nauczycielek grupy.

(16 zł - koszt biletu, 4 zł. - koszt upominku wręczonego dzieciom przez aktorów z okazji Dnia Dziecka).

Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8.00

Wycieczka - Jeżyki

W dniu 6.06.2019r. (czwartek) wyjeżdżamy na całodniową wycieczkę autokarową do

PARKU PRZYGÓD I ATRAKCJI w ZBROSŁAWICACH - WILKOWICACH.

 

Koszt wycieczki wynosi 55 zł. (pieniądze wpłacać można u wychowawczyń grupy do dnia 31. 05).

 

Harmonogram wycieczki:

8.15 - śniadanie

9.00 - wyjazd

10.00 - 16.00 - pobyt w Parku:

                     - zabawy na świeżym powietrzu + zwiedzanie

                     - zabawy w Parku Linowym

                     - zabawy w Sali Zabaw ALELELE

                     - posiłek (II śniadanie + zupa - prowiant przygotowany przez panie kucharki)

ok 17.00 - powrót do przedszkola (dzieci odbieramy z sali przedszkolnej)

 

W związku z wyjazdem prosimy o odpowiedni ubiór dla dziecka (najlepiej na "cebulkę", wygodne buty, bieliznę na zmianę oraz przemyślany prowiant do plecaczka (bez szklanych butelek i czekoladowych słodkości).

 

Śniadanie wielkanocne

Kochani rodzice

17 kwiernia (środa) o godz. 9.30 odbędzie się uroczyste

ŚNIADANIE WIELKANOCNE,

w którym uczestniczyć będą dzieci oraz personel.

Prosimy rodziców o odświętne ubranie dzieci :-)

Ogłoszenie

W ZWIĄZKU Z POPARCIEM PRZEZ NAS STRAJKUJĄCYCH NAUCZYCIELI INFORMUJEMY,

ŻE PLANOWANE W NASZEJ GRUPIE

"WIOSENNE SPOTKANIE Z RODZICAMI" NIE ODBĘDZIE SIĘ.

 

PRZEPRASZAMY

 

Informacja dla rodziców

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.     Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.     Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.     § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.     Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.     Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.     Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Rekrutacja na rok szkolny 2019-2020

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych
z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2019/20
- szczegóły w folderze REKRUTACJA

Wyjście do Teatru Żelaznego - Jeżyki

27 lutego (środa) planujemy wyjście do Teatru Żelaznego w Piotrowicach na spektakl "Pinokio".

Chętnych rodziców prosimy o pomoc w opiece nad dziećmi w drodze do teatru.

Prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 16 zł. u nauczycielek grupy.

Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8.15

 

 

Zaproszenie - Jeżyki

Kochana Babciu i kochany Dziadku zapraszamy Was

31 stycznia (czwartek) o godz. 10.30

na uroczystość z okazji Waszego święta

Zaproszenie - Jeżyki

Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne spotkanie przy choince,

które odbędzie się 19 grudnia (środa) o godz. 15.00

Każdy kto przyjdzie radość wszystkim sprawi, gdy słodki smakołyk na na stole postawi.

Spotkanie wigilijne

Spotkanie wigilijne

dzieci z personelem

odbędzie się

20 grudnia ( czwartek )

od  13.30 do 14.30.

Prosimy o odświętne ubranie dzieci

Barbórka - uroczystość przedszkolna

6 grudnia (czwartek) o godz. 10.30 odwiedzi nas GÓRNIK, w związku z tym prosilibyśmy Państwa o przyniesienie

do przedszkola pamiątek, czy rekwizytów związanych z górnictwem, tak, aby dzieci mogły je oglądać na wystawie

(do zwrotu). Prosimy także, aby dzieci w tym dniu były ubrane odświętnie.

Spotkanie z Mikołajem

Spotkanie z Mikołajem odbędzie się

10 grudnia ( poniedziałek)

 

13.30 - Teatrzyk „Skrzat” z Krakowa przedstawienie  pt. „Zimowe opowieści”

 

ok.14.00 – wręczenie upominków przez Mikołaja.

 

Prosimy w tym dniu odbierać wszystkie dzieci

 od godziny 15.00

 

Zaproszenie na Pasowanie - Jeżyki

ZAPRASZAM NA UROCZYSTE

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

23.XI.2018R. O GODZ. 15.00

BARDZO PROSZĘ O PRZYNIESIENIE:

5 OKRĄGŁYCH CIASTECZEK (NP. KRUCHE, BISZKOPTY, ITP.)

ORAZ

PROSZĘ O POZYTYWNE NASTAWIENIE I DOBRY HUMOR smile

-

 

Sesja zdjęciowa

W dniu 6 listopada (wtorek) o godz. 10.30 odbędzie się sesja zdjęciowa.

Wykonywane będą zdjęcia do kalendarza na rok 2019.

Koszt 12 stronicowego kalendarza oraz dwóch zdjęć formatu 10 x 15 cm wynosi 35 zł.

Dla chętnych rodziców: w tym dniu również odbędzie się sesja poprzednia „Sepi”.

Zainteresowanych rodziców prosimy o wpisanie dziecka na listę (w holu koło gabinetu p. dyrektor).

Firma wykonuje zdjęcia na własne ryzyko. 

Zaproszenie na spotkanie

ZAPROSZENIE

 

 

WE   WTOREK   09.10.2018   O GODZ. 17.00

ODBĘDZIE   SIĘ  SPOTKANIE

DLA RODZICÓW

Z PRACOWNIKAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

TEMAT SPOTKANIA:

„Jak radzić sobie z krnąbrnym,

 rozkapryszonym dzieckiem”.

 

                      Serdecznie zapraszamy

Teatrzyk Skrzat z Krakowa

                                                                                INFORMACJA

DLA RODZICÓW

 

21 września ( piątek)

o godz. 12.30

 Teatrzyk Skrzat z Krakowa z przedstawieniem: „Między nami krasnalami”.

W tym dniu prosimy dzieci odbierać najwcześniej ok. 13.20.

Budżet Obywatelski

strona:
O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »