Zajęcia 13-17 lipiec

TEMAT KOMPLEKSOWY – WAKACYJNE RADY

13.07.2020 r./poniedziałek

Temat- NA PLAŻY

1. Rysowanie kredkami na dowolny temat; posługiwanie się pełną gamą barw oraz kontakty indywidualne z dziećmi.
2. Pogadanka z dziećmi na temat „ Czy na plaży trzeba uważać​?”- rozwijanie myślenia i mowy dzieci; formuowanie poprawnej gramatycznie wypowiedzi. Uwiadomienie konieczności słuchania starszych i nie oddalania się oraz nie ufania obcym.
3. Poranne ćwiczenia ruchowe; reagowanie na umówione sygnały i polecenia „ Zamki z piasku” obezna zabawa ruchowa „ Raz dwa trzy, król patrzy”.
4. 'Na plaży''- praca z wierszem J. Ratajczaka; uważne słuchanie analiza treści; wyszczególnianie zagrożeń, które mogą nas spotkać, wymyślanie sposobów na ich uniknięcie.
5. ''Co można robić na plaży?''- zabawa słownikowa ‘ wymyślanie zabaw i zajęć, które są bezpieczne. Zabawa z elementem biegu „ Rekin i rybki”
6. ''Na plaży''- malowanie, kolorowanie obrazka, lub utworzenie pracy makiety. Można wykonac tez znaki- zakazy i umiejscowić na makiecie
7. Pobyt na świeżym powietrzu, wesoła i bezpieczna zabawa
8. ''Muszelki i kamyki''- zabawa dydaktyczna-układanie rytmów 2 i 3- elementowych.
9. ''Zamek z piasku''- konstruowanie budowli w piaskownicy przedszkolnej.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY – WAKACYJNE RADY

14.07.2020 r./ wtorek
Temat- RADY NA WAKACJE

1. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; wesoła, zgodna zabawa.
2. Oglądanie ilustracji wakacyjnych, pogadanki na temat wakacji.
3. Ćwiczenia poranne „ Zrób to, co ja”- zabawy ruchowe do naśladowania
4. Rady na wakacje- wspólne sporządzanie listy najważniejszych rad i zasad bezpiecznego spędzania wakacji / pływanie w dozwolonych miejscach pod kontrola dorosłego, nie jeść nieznanych owoców i grzybów, nie oddalanie się itp./.Omawianie każdego przypadku. Można dla zabawy wymyślać scenki i odgrywać je.
5. ''Pociąg krasnoludków''- osłuchanie z piosenką , przeliczanie wagoników oraz krasnoludków
6. Zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
7. Bezpieczne zabawy w ogrodzie, korzystanie ze sprzętów według ich przeznaczenia.
8. 'W górach''- praca z obrazkiem-opowiadanie o sposobach spędzania czasu wolnego.
9. ''Pociągi jadą w góry''- zabawa ruchowa pobudzająco- hamująca
10. Szukanie sposobów na aktywny wypoczynek, wymyślanie tekstu do masażyka i wykonanie go.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY – WAKACYJNE RADY

15.07.2020 r./ środa
Temat- WAKACJE NA WSI

1. Zabawy plastyczno- techniczno- konstrukcyjne z wykorzystaniem papierów, sztuki orgiami , czy różnych pudełek; sprzątanie po zakończonej zabawie.
2. Ćwiczenia ruchowe z elementem równowagi oraz zabawy ruchowe z elementem tańca
„ Lisek”, „ Sroczka”

3. ''Wakacje na wsi''- opowiadanie o wybranym obrazku ukazującym wieś i gospodarstwo; ze szczególnym uwzględnieniem sposobów spędzania wolnego czasu na wsi oraz zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac rolniczych./
Uczulenie dzieci , aby samodzielnie nie włączały maszyn i innych sprzętów, aby nie drażniły
zwierząt.
4. „ Orzemy pole'' – zabawa ruchowa w parach / jedna osoba to rolnik, a druga koń/
5. Zestaw zabaw ruchowych na świeżym powietrzu , czy w ogrodzie, zachowanie bezpieczeństwa; zabawy piłka , ćwiczenie rzutu do celu.
6. Zabawy rekreacyjne i ćwiczenia oddechowe z piórkami,. kartkami papieru czy słomką do picia.
7. ''Lato w gospodarstwie ''- gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie narządów mowy, zabawy dźwiękonaśladowcze.
8. ''Przejście przez tunel''- zabawa ruchowa na czworakach, przestrzeganie zasady oczekiwania na swoją kolej, jeżeli bawią się też inne osoby.
9. Oglądanie czasopism przyrodniczych z życia na wsi.
10. Zabawy rozwijające zainteresowania własne dziecka.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY – WAKACYJNE RADY

16.07.2020 r./ czwartek
Temat- JEDZIEMY W GÓRY

1. Doskonalenie sprawności manualnych podczas ćwiczeń ruchów precyzyjnych np. przewlekanie sznurków, nauka wiązania, nawlekanie igły, zapinanie guzików miła zabawa.
2. Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i ogólna sprawność ruchową
3. „ Jedziemy na wakacje''- praca z wierszem Cz. Janczarskiego; pytania dotyczące treści wiersza. Omówienie i spisanie na kartce zagrożeń w górach np. samodzielne oddalanie się , wspinanie po górach, wchodzenie do wody- strumienia, chodzenie po szlaku, zły ubiór i złe buty, nauka zachowanie się podczas burzy i piorunów, czy na kolejce linowej.
4. „ Wieczór przy ognisku”- '' opowieść ruchowa tworzona przez rodziców i dziecko.
5. „ Przejdź bezpiecznie''- zabawa ruchowa; przechodzenie przez strumień, kładkę, wysoka górę
itp.; ćwiczenia równoważne.
6. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych – zachowanie bezpieczeństwa
7. 'Bańki mydlane'' – gimnastyka buzi i języka; puszczanie baniek mydlanych.
8. ''Latawce''- praca plastyczna; wykonanie latawca ; ozdabianie go wg własnego pomysłu.
9. słuchanie opowiadania wybranego przez rodziców, z akcja rozgrywającą się w górach.
10. Zabawy dowolne dzieci w domu lub na podwórku.

 


TEMAT KOMPLEKSOWY – WAKACYJNE RADY

17.07.2020 r./ piątek
Temat- ZABAWY NA SŁOŃCU

1. Gry i zabawy stolikowe – układanie puzzli, nawlekanie koralików.
2. Zabawy ruchowe poranne „ Lodowe figurki” i „ Lisek”
3. ''Gdzie jedziemy na wakacje?''- zabawa słownikowa; wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń, obrazków lub zgromadzonych pamiątek.
4. Wspólne śpiewanie piosenki „ Słoneczko”-
5. „ Zabawy na słońcu''- ocena sytuacji / zachowania pozytywne i negatywne/ kształcenie myślenia przyczynowo- skutkowego / dziecko słucha wymyślonego przez rodzica opowiadania, wskazuje dobre i złe zachowania oraz komentuje .
Nauka dzieci przyjmowanie prawidłowych postaw np. gdy ktoś zasłabnie , to podać mu wodę, wezwać pomoc, ułożyć w bezpiecznej pozycji itp
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych na podwórku– podskoki, skoki w dal, chodzenie na czworakach, przejście przez przeszkodę, przekazywanie sobie pałeczki; poprawne wykonywanie poleceń.
7. Wyjście do ogrodu przedszkolnego- bezpieczne zabawy w piaskownicy i inne wg pomysłów i potrzeb dzieci.
8. Jaka to melodia''- zagadki słuchowe oraz utrwalanie znanych dzieciom piosenek, śpiewanie i granie oraz taniec do muzyki mechanicznej.
9. ''Pociąg krasnoludków''- zabawy muzyczno- rytmiczne przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci – korzystanie ze wspólnych zabawek i szanowanie ich.

 

Zajęcia 10 lipiec

Temat- W CO LUBIMY SIĘ BAWIĆ

1. ''Zabawki w plecaku''- zabawa słuchowa; usprawnienie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazowej, rozpoznawane przedmiotów po dotyku.
2. Słuchanie wybranej bajki, uważne słuchanie, wykonanie obrazka do treści .
3. '' Wyścigi pociągów ''- zabawa ruchowa.
4. Zabawa „ Stary niedźwiedź mocno śpi”
5. 'W co lubimy się bawić?'' - rozmowa z dziećmi doskonaląca umiejętność budowania poprawnej wypowiedzi.'' Przypominanie sobie zabaw ulubionych oraz przedstawienie dzieciom, w co kiedyś bawiły się dzieci./ skakanie w gumę, pchełki, skakanka, hula- hop itp
6. Zabawa tematyczna w „ Dom „ w „ Lekarza” i w „ Sklep” , jako najczęściej wybierane przez dzieci.
7. „Kolory”- zabawa z piłką oraz zabawy ruchowe i konkursy na świeżym powietrzu, zachowanie bezpieczeństwa.
8. Gry i zabawy stolikowe, gry planszowe.
9. Zestaw zabaw min „ Karuzela”, „ Sroczka”, „ Gąski”,
10. Spontaniczne zabawy i zajęcia dzieci, uczulenie dzieci na szanowanie wspólnej własności.

Zajęcia 8 lipiec

Temat- DAWNE ZABAWY PODWÓRKOWE

1. Zabawy konstrukcyjne , tematyczne, gry, układanki przy stolikach wg pomysłów dzieci
2. Zrób tyle ile pokazuję''- zabawa matematyczno- ruchowa.
3. ''Zgadnij kogo brakuje''- zabawa orientacyjno- porządkowa, rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci.
4. „'Karuzela''- zabawa ruchowa; usprawnienie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.
5. „ W co bawiły się dawniej dzieci?- zaprezentowanie dzieciom zabaw starszych, nauka zabawy w nie / do wyboru: Karuzela, Dwóm tańczyć się zachciało, Pchełki, Skakanie w grzyba, w gumę, przez skakankę, dwa ognie itp., pomidor., raz, dwa trzy czarownica patrzy
6. ''Kalambury''- zabawa pantomimiczna; rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności kodowania informacji poprzez ruch.
7. Zabawy z wykorzystaniem różnych instrumentów, śpiewanie i granie.
8. Gry, układanki i puzzle- ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowe.
9. Zabawy plastyczno- konstrukcyjne według inwencji twórczej dzieci.
10. ''Bliżej – dalej''- zabawa dydaktyczna w parach, mierzenie odległości za pomocą sznurka, porównywanie, używanie pojęć dłuższy, krótszy

Zajęcia 7 lipiec

Temat- CO MOŻNA ROBIĆ LATEM - ZABAWY NA DOBRY HUMOR?

1. Spontaniczne zajęcia i zabawy dzieci- edukacyjne, plastyczne, tematyczne, konstrukcyjne 

2. Ćwiczenia poranne z elementem rzutu do celu.

3. Zabawa ze śpiewem „ Rolnik sam w dolinie”
4. Zabawy konstrukcyjne klockami wybranego, jednego rodzaju, rozwijanie wyobraźni.
5. Co można robić latem z najlepszym kolega?- rozmowa kierowana z dziećmi , wspólne tworzenie listy ciekawych zabaw i zajęć na pogodne i deszczowe dni; zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi pomysłami , wykorzystanie ich w późniejszych zabawach.
6. „ Zabawy na dobry humor”- wykorzystywanie pomysłów dzieci i sprzętów ogrodowych w zabawach na podwórku, dbanie bezpieczeństwo.
7. Konstruowanie „ Gry przygodowej” przez dzieci, ustalanie zasad i stosowanie się do nich, rozumienie przegranej.
8. Zabawa „ Dwóm tańczyć się zachciało”
9. Stworzenie planu na wizyty i wspólne zabawy ze swoim kolegą.
10. Wesołe gry i zabawy, rozwijanie swoich zainteresowań, bezpieczna zabawa.

 

 

Zajęcia 6 lipiec

Temat- DOBRY I ZŁY HUMOR

1. Kontakty indywidualne ; rozmowy z dziećmi, dowolne zabawy z zachowaniem bezpieczeństwa.
2. Poranne ćw. ruchowe wg pomysłów dzieci
3. Zabawa znana dzieciom „ Jeż”.
4. Słuchanie wierszy o zwierzętach czytanych przez N.
5. „ A ja dzisiaj nie chcę”- słuchanie opow J. Jasny- Mazurek rozmowa nt. tekstu, wypowiedzi dzieci-co to jest dobry humor i jak sprawić, abyśmy go mieli; co to znaczy zły humor i jak się przejawia.
6. Zabawa ruchowa „ Muchy i pająk”
7. „ Jaki mam dzisiaj humor’- przedstawianie swojego humoru na wykonanej samodzielnie emotikonce. Wykonanie wielu innych , aby dobierać je do siebie w różnych sytuacjach.
8. Zabawy ogrodzie przedszkolnym lub w domowym, bezpieczna i wesoła zabawa , korzystanie z urządzeń ogrodowych.
9. „ Złota kula” – zabawa zachęcająca do przebywanie w ciszy, utrwalanie jej zasad i stosowanie ich; wesoła zabawa.
10. Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci, próby wyrażania swoich emocji, okazywanie dobrego humoru.

 

Zajęcia języka angielskiego

Zapraszam do wakacyjnej zabawy

 

KLIKNIJ

 

KLIKNIJ

 

KLIKNIJ

 

KLIKNIJ

 

 

Pozdrawiam


Pani Kamila

Zajęcia 3 lipiec

Temat – PAMIĄTKI Z PODRÓŻY


1. Swobodne zabawy dzieci wg zainteresowań, próby naprawianie delikatnie zepsutych zabawek, sklejanie książek i inne prace porządkowe w kąciku swoich zabawek.

2. Ćwiczenia poranne z szarfami, chustami, czy innymi przyborami. Wprowadzenie ćwiczeń po jednych z podskokami, skłonami, czworakowaniem, biegiem i wyginaniem się.

3. Pamiątki z podróży- utworzenie przez dzieci kolekcji pamiątek z podróży l
- pogadanka nt, co może być pamiątką i po co się je zbiera.
- dokonywanie opisu słownego pamiątek
- segregacja ze względu na wybraną 1 lub 2 cech np. kolor, materiał- tworzywo itp.

4. „ Zaczarowana pamiątka”- samodzielne tworzenie przez dziecko opowiadania z nutą fantazji nt. wybranej pamiątki np. historia magicznego szkiełka- rozwijanie mowy i myślenia oraz wyobraźni dziecka.

5. Zabawa ruchowa :„ Zbieramy pamiątki”

6. Jeżeli będzie taka okazja , to zorganizujcie wspólnie z rodziną„ Wakacyjny piknik”- na świeżym powietrzu, stwarzanie wesołej i zgodnej atmosfery, zachowanie bezpieczeństwa.
- zaplanujcie gdzie można iść,
- co można ze sobą zabrać,
- jakie zabawy są tam możliwe do zrealizowania,
- jak należy się ubrać

7. Wykonanie plakatu informacyjnego – pamiątki lub sklep z pamiątkami lub pamiątki z podróży, który dziecko może powiesić w wybranym miejscu i dokładać tam różne pamiątki.


8. "Gdzie jest ....(wybrany przez dziecko przedmiot)''- zabawa dydaktyczna utrwalająca pojęcia dotyczące położenia przedmiotu w przestrzeni


9. 'Koło ratunkowe''- zabawa ruchowa z elementem celowania.

10. Dowolne zabawy dzieci rozwijające ich zainteresowania dziecka.

 

Zajęcia 2 lipiec

Temat – MORZE, CZY GÓRY?


1. Zabawy konstrukcyjne klockami, wystawa prac dzieci.

2. Ćwiczenia poranne z hula- hop./ lub z innymi dowolnymi przyborami, które znajdziecie w domu

3. Morze, czy góry- wypowiedzi dzieci dotyczące swoich ulubionych miejsc, dokonywanie i motywowanie swojego wyboru, szanowanie wypowiedzi innych dzieci./
- oglądanie krajobrazów morskich i górskich w czasopismach i w Internecie- porównywanie ich.

4. „ Wakacyjny pociąg „- zabawa dydaktyczna utrwalająca wiadomości dzieci.
- rysujemy i wycinamy wagoniki- tyle ile mamy pomysłów na wykonanie informacji w postaci znaku- symbolu np. fale- to morze, zakaz skakania itp.
- przeliczanie ilość wagonów

5. „ Wymarzone wakacje”- wykonywanie pracy plastycznej z użyciem różnych materiałów” wystawa twórczości dzieci.

6. Wesołe, zgodne i bezpieczne zabawy w ogrodzie lub w domu.

7. Zorganizowanie zabaw rodzinnych w małych grupach, dokonywanie przez dzieci podziału ról i zadań, wesoła i bezpieczna zabawa.


8. "Zabawki w plecaku''- zabawa słuchowa; usprawnienie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazowej- podział wyrazów związanych z wakacjami na sylaby, głoski, czy łączenie głosek w wyrazy; próba zapisywania ich


9. Słuchanie utworów muzycznych – muzyka dowolna, ulubiona- próba układania własnych układów ruchowych.

10. Odpoczynek i relaks zorganizowany przez dzieci, według własnych upodobań.

PODZIĘKOWANIA

Podziękowania

Dla Rodziców

 

W marcu wszyscy  znaleźliśmy się w zupełnie

innej rzeczywistości.

Nagle stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami.

Dziękujemy za poświęcony czas, za wspieranie

dzieci w procesie edukacji.

 

Życzę Państwu oraz moim Miśkom

udanego wypoczynku podczas zbliżających się wakacji,

oraz sił do pracy w przyszłym roku szkolnym

 

                   Mariola Kraj

                   Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46

Zajęcia religii 30.06.2020r.

 

Z Bogiem na wakacjach

Dziecko rozumie, że wakacje to czas odpoczynku, ale także spotkań z Jezusem.

Wakacje radośnie przeżywamy

i o Bogu pamiętamy.

 

W ciągu całego roku szkolnego spotykaliśmy się razem,

rozmawialiśmy o Jezusie. On był z nami, mówił do nas.

– Gdzie będziemy mogli Go spotkać w czasie wakacji?

 

Z Jezusem możemy się spotykać wszędzie:

w górach,

w lesie,

na łące,

w parku,

wodą.

Jezus chce, abyśmy byli szczęśliwi. Pragnie, abyśmy się cieszyli słońcem,

ciepłą wodą, śpiewem ptaków, kwiatami na łące i drzewami w lesie.

Chce także spotkać się z każdym z nas nie tylko w tych miejscach.

Jest jedno miejsce bardzo szczególne, wyjątkowe – to kościół.

 

KLIKNIJ

 

To była ostatnia w tym roku szkolnym katecheza.

Z Panem Bogiem


Pani Dorota

 

 

Zajęcia 1 lipiec

Temat – CIEKAWE MIEJSCA NA ŚWIECIE


1. Zapoznanie z nazwą miesiąca, utrwalenie nazw i kolejności miesięcy.

2. „ Śpiewaj razem z nami”- koncert letni w wykonaniu dzieci, z dowolnym akompaniamentem.

3. -Ćwiczenia poranne
- ''Kolory''- zabawa ruchowa z piłką; wytworzenie miłej i radosnej atmosfery w grupie.
- Lusterka''- zabawa ruchowa naśladowanie min, ruchów- jak w lusterku

4. Ciekawe miejsca na świecie- oglądanie atlasów, albumów, zdjęć i widokówek z różnych stron świata, podziwianie krajobrazów i pięknych budowli, dostrzeganie piękna w świecie.
- oglądanie na komputerze filmików , zdalne poznawanie świata; wyglądu innych miejsc na świecie.
- wyszukiwanie w czasopismach zdjęć z różnych stron świata; wycinanie ich i naklejanie na dużą kartkę- makieta
- utrwalanie poznanych liter, szukanie wyrazów na dana literę podana przez mamę lub tatę – podanie np.. nazwy miasta, państwa.

5. Zabawy ruchowe z przyborami na świeżym powietrzu lub w domu dbanie o bezpieczeństwo i zgodna zabawę.

6. Pełnienie dyżurów w sali, przygotowania do obiadu; pomaganie rodzicom w domowych obowiązkach, bycie użytecznym

7. Zabawy badawcze na świeżym powietrzu, korzystanie z lupy; formułowanie wypowiedzi na temat swoich obserwacji; opowiadanie domownikom o swoich obserwacjach; wyciąganie wniosków, zadawanie pytań.

8. Dowolne i bezpieczna zabawy dzieci, sprzątanie swojego miejsca zabawy.

 

Zajęcia 30 czerwiec

Temat – CZYM JEDZIEMY NA WAKACJE?


1. Zabawy dowolnie wybraną zabawką, ze względu na temat może to być jakiś pojazd.

2. Zabawy wg zainteresowań dzieci- kącik plastyczny, muzyczny, konstruktorski.
- Ćwiczenia poranne z elementami met W. Sherborne- mama, czy tata i dziecko
- przeciąganie się wzajemnie na swoją stronę , delikatnie, ale z użyciem siły. Uczymy dziecko wyczuwać , ile siły potrzeba włożyć w zadanie , aby nie stała się nikomu krzywda.
- siadamy tyłem do siebie na dywanie i chwytamy się pod ręce- również delikatnie się przeciągamy
- bierzemy ręcznik i wykonujemy „przeciąganie liny”

3. „ Leśne echo”- zabawy ortofoniczne i zabawy słowami, ćwiczenie mowy dzieci

4. Czym podróżujemy- utrwalanie nazw i rodzajów pojazdów,
- określanie sposobu ich poruszania się i przeznaczenia; wypowiedzi dzieci/ oraz
- zabawy klasyfikacyjne/ segregujemy pojazdy

5. Razem weselej- zorganizowanie zabaw i konkursów dla dzieci w grodzie lub w domu- polegających na współdziałaniu w parach- jeżeli jest taka mozliwość, wzajemnym zaufaniu i wesołej zabawie. Zaspokajanie potrzeb dzieci, bezpieczna zabawa

6. Zestaw zabaw ruchowych wg pomysłowości rodziców i dzieci- szukajcie pomysłów na ciekawe zabawy, ćwiczenia i dzieci niech maja w tym swój udział.

7. Samodzielne rysowanie dowolnie wybranego przez dziecko pojazdu, wyróżnianie charakterystycznych cech dla danego rodzaju w rysunku; ładne pokolorowanie go.

/ może to być również pojazd utworzony z dowolnych elementów/

8. Aktywny wypoczynek, uważne słuchanie bajek z płyty CD lub czytanej przez rodzica.
- Zabawy i zajęcia dowolne dzieci, rozwijanie pomysłowości i własnej inwencji tworczej

 

Zajęcia 29 czerwiec

Temat – ATRAKCJE W POLSCE


1. Zabawa dydaktyczna- tworzenie kolekcji wyrazów do pojęć ogólnych np. budowa, lato, pogoda...

2. Ćwiczenia poranne z elementem czworakowania oraz ''Pociągi''- zabawa ruchowa
/ dzieci samodzielnie wymyślają zabawy ruchowe/

3. Rysowanie na dowolny temat- wyrabianie umiejętności rozmieszczania elementów na całej powierzchni kartki

4. Jedziemy w Polskę- rozmowa kierowana z dziećmi nt ciekawych miejsc które można zobaczyć w wakacje, wypowiedzi dzieci,
- oglądanie pocztówek, zdjęć i albumów
- zabawa ruchowa met. opowieści ruchowej„ Górska przygoda”- nauczycielka/rodzice wymyślają opowiadanie ,      do którego dzieci wykonują czynności
- oglądanie filmików / rodzice mogą zrobić dzieciom wycieczkę po Polsce on- line/
- szukanie na mapie turystycznej Polski ciekawych miejsc. Robimy plan wycieczki i szukamy tam zabytków oraz      innych atrakcji

5. „ Piękna nasza Polska cała”- kolorowanie konturu mapy Polski / wzór jest we wcześniejszych załącznikach/ ozdabianie wg własnego pomysłu.

6. Do zabawy potrzebna jest piłka, która dobrze odbija się o podłogę.
Dziecko odbija piłka o podłogę, a rodzic klaszcze , jak piłka dotyka podłogi. Potem zmiana- tyle razy się klaszcze , ile razy piłka się odbija.

7. Balon” – ćwiczenia oddechowe, dmuchanie balonów. • Wydłużenie fazy wydechowej.


8. „ Jedziemy autostopem”- zabawa ruchowo- słuchowa / na dywanie porozkładane są kartki z napisami lub obrazkami- morze- góry / rodzic mówi „nad morze” i dziecko obiera prawidłowy kierunek, różnym dowolnym sposobem udaje , że jedzie nad morzem. Siada przy kartce i mówi rózne wyrazy- skojarzenia z morzem. Potem rodzic mówi „ góry” i podobnie, jak wcześniej.

9. Czytanie literatury dziecięcej; skupienie uwagi.


10. Zabawy wg indywidualnych potrzeb dziecka

 

Zajęciua języka angielskiego 26.06.2020r.

Dzień dobry.

Zapraszam na ostatnie zajęcia języka angielskiego przed wakacjami

 

KLIKNIJ

 

KLIKNIJ

 

KLIKNIJ

 

Pozdrawiam

Pani Kamila

Zajęcia religii 25.06.2020r.

KSIĄDZ POMAGA POZNAĆ BOGA

Dziecko poznaje prawdę, że ksiądz pomaga ludziom modlić się̨ wspólnie do Boga.

Ksiądz chodzi w sutannie, Mszę Świętą odprawia,

prowadzi do Boga, uczy z Nim rozmawiać.

 

Ksiądz pomaga ludziom modlić się wspólnie na Mszy Świętej, spotyka się z ludźmi w czasie kolędy, uczy dzieci o Bogu w przedszkolu i szkole; ksiądz opiekuje się też kościołem, dba o jego wygląd; zadaniem księdza jest sprawowanie Mszy Świętej i prowadzenie ludzi do spotkania z Bogiem.

 

Pomódl się wieczorem z rodzicami za księży

 

Posłuchaj piosenki:

KLIKNIJ

         Z Panem Bogiem

 

            Pani Dorota

Zajęcia 26 czerwiec

Temat – ŻEGNAMY ROK SZKOLNY


1. „Bajki, które lubią dzieci” – słuchanie dowolnej bajki czytanej przez nauczyciela. • Zapoznanie z miłym spędzaniem wolnego czasu podczas wakacji – słuchanie bajek czytanych przez dorosłych


2. „Raz, dwa, trzy” – zabawa ruchowa. • Zapoznanie dzieci z nową zabawą ruchową. Dzieci uczą się tekstu: Raz, dwa, trzy, kto się ruszy - odpada z gry. Wybieramy dziecko, które mówi głośno tekst, w tym czasie pozostałe dzieci biegają. Kiedy skończy mówić, dzieci przyjmują różne pozycje i stoją nieruchomo. Prowadzące dziecko wskazuję osobę, która się poruszyła.


3. Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 40.

Aerobik – ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia pokazuje rodzi, rodzeństwo lub każdy, kto chce, może też pokazywać dziecko.
/ jest to zestaw na cały tydzień , codziennie przy innej muzyce i inne ćwiczenia /


4. Przedszkole kochane” – słuchanie pierwszej piosenki, którą dzieci uczyły się w starszakach, śpiew zbiorowy. • Ukazanie jak szybko upływa czas, który wspólnie spędziły w przedszkolu.


5. „Żegnamy przedszkole” - montaż słowno – muzyczny na pożegnanie przedszkola.

Propozycja scenariusza dla dziecka, aby mogło w domu przedstawić program na zakończenie roku szkolnego składający się z wierszy, piosenek i tańców, których dziecko się uczyło lub według własnej inwencji twórczej.

Dzisiaj kończy się przygoda z przedszkolem.
Pora się pożegnać. Jedni na długo a inni na krótko,
A wspomnień było wcale nie malutko.
Więc teraz moi mili, przedstawiam to,
czegośmy się z kolegami i koleżankami razem nauczyli.


6. „Polonez” – taniec lub improwizacja własna do muzyki klasycznej.

7. Piosenka ulubiona dziecka

8. „Przedszkole" - wiersza Doroty Kossakowskiej.

Lubię chodzić do przedszkola, kiedy słońce świeci.
Lubię chodzić, gdy jest zimno i deszcz z nieba leci.
o w przedszkolu jest wesoło, nudy tu nie znamy,
można śpiewać, tańczyć, skakać, chociaż nie ma mamy.
Są spacery i zabawy, szybko czas upływa,
każde dziecko, duże, małe wiedzę tu zdobywa

„Dziecięca orkiestra” - gra na instrumentach perkusyjnych do muzyki dowolnie wybranej przez dziecko.

9. „Pożegnanie przedszkola” – wiersz Joanny Myślińskiej.

Kochana mamo, kochany tato,
wkrótce wakacje i będzie lato,
czas więc pożegnać dzieci i Panie
- wspomnienie o nich w sercu zostanie.
Pamiętać będę wiersze, zabawy,
jak nabierałem w liczeniu wprawy,
jak moja Pani cierpliwa była, gdy mi literka nie wychodziła.
Kochana mamo, kochany tato, wkrótce wakacje i będzie lato,
z żalem więc żegnam dzieci i Panie,
choć pamięć o nich w sercu zostanie.

10. Taniec w wykonaniu dziecka lub znana dzieciom rymowanka, czy inny wierszyk


11. „Pożegnanie z kolegami” – wiersz Doroty Kossakowskiej. Idę dzisiaj do przedszkola już ostatni raz. Rok przedszkolny zakończony szybko minął czas. Zostawiamy tu w przedszkolu nasze koleżanki, misie, lalki, samochody, piłki i skakanki. Było tutaj nam wesoło, na was przyszedł czas, w naszej grupie dla starszaków zastąpicie nas. Starszak to jest grzeczne dziecko zawsze pani słucha, mądry, miły, uśmiechnięty, jest przykładem dla malucha

12. „Wakacje” – wiersz Doroty Kossakowskiej.

Teraz już wakacje na wszystkich czekają,
więc wesołe miny przedszkolaki mają.
Każdy chce skorzystać z cudownej pogody,
Opalania, biegów i chłodzącej wody.

Czeka nas przygoda, spacery po łące,
zwiedzanie zabytków i gorące słońce.
A we wrześniu wszyscy idziemy do szkoły,
każdy uczeń będzie dumny i wesoły.

13. „Moje przedszkole” - rysowanie kredkami ołówkowymi według własnego pomysłu. • Przedstawianie za pomocą środków plastycznych tematu.

14. „Niech lato trwa!” – słuchanie wiersza Anny Bayer. • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw letnich.

Kiedy słońce świeci, a powietrze jest gorące
biegnijcie do kąpieli dzieci, zbierajcie kwiaty na łące.
Zbierajcie muszelki, kamyki, słuchajcie szumu traw,
słuchajcie leśnej muzyki, niech lato trwa i trwa.

15. Zabawy według własnych zainteresowań w kącikach tematycznych. • Rozwijanie zainteresowań dzieci zabawą, poprzez samodzielny jej wybór. Prace porządkowe w pokoju. .

Możecie również wykonana popis artystyczny, czy przedstawić śmieszna scenkę.
Będzie to bardzo udane przedstawienie.

Zajęcia 25 czerwiec

Temat – BEZPIECZNE WAKACJE


1. „Zamek pełen przygód” – zabawy konstrukcyjne, budowanie z różnorodnych klocków fantastycznych budowli. • Rozwijanie pomysłowości w łączeniu różnorodnych klocków,

2. „Liczymy, czytamy i piszemy”- pisanie cyfr po śladach, przeliczanie wyrazów z prawej i lewej strony. Zabawy matematyczne – Mamy 6 lat, s. 48. • Utrwalenie liczb od 1 do 10, • Utrwalenie pojęcia wyraz i litera. Czytanie wyrazów. Przeliczanie ilości liter w wyrazach i łączenie z odpowiednią liczbą
3. Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 40.

Aerobik – ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia pokazuje rodzi, rodzeństwo lub każdy, kto chce, może też pokazywać dziecko.
/ jest to zestaw na cały tydzień , codziennie przy innej muzyce i inne ćwiczenia /


4. „Czym podróżujemy” – rozwiązywanie zagadek słownych Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak. • Wdrażanie dzieci do rozumowania poprzez domyślanie się czegoś.

Pędzi tak szybko, że aż chwytam się za głowę
- czy zgadniecie jakie to auto?… (wyścigowe)

Mama, siostra, nawet tata,
na wakacje wciąż nim lata. (samolot)

Wciąż nim podróżuję: cztery koła ma,
prosta to zagadka. Kto odpowiedź zna? (samochód)

Wagon za wagonem, wciąż jedzie po szynach.
Kto z was mi powie, jaka to maszyna? (pociąg)

5. „Bezpieczne wakacje” – wypowiedzi dzieci na temat:
Co należy zrobić, aby być bezpiecznym w czasie wakacji?

Pomoce: pojazdy: karetka pogotowia, policja, straż pożarna, napisy z numerami alarmowymi: 112, 999, 998, 997, kartki z cyframi od 1 do 9 (do układania numerów telefonów).

„Bezpieczne wakacje” – nazywanie pojazdów uprzywilejowanych. Dobieranie numerów alarmowych do pojazdów.
6. „Bezpieczne wakacje” - odgrywanie scenek. Rodzic opowiada krótką historyjkę, dzieci muszą zadzwonić po odpowiednią służbę.
Scenka 1. Był piękny słoneczny dzień. Ania z Kasią szły przez park. Nagle Kasia potknęła się i upadła. Złamała nogę. W pobliżu nie było nikogo z dorosłych.
Odpowiedzi na pytania: - Co powinna zrobić Ania, jakie służby wezwać?
–Jaki jest numer na pogotowie ratunkowe?
Odgrywanie scenki dzwonienia na pogotowie (rodzic jest dyspozytorem).
Zwrócenie uwagi na ważne elementy rozmowy: przedstawienie się, krótki opis sytuacji, podanie miejsca zdarzenia.

Scenka 2. Ola była sama w mieszkaniu. Kiedy wyjrzała przez okno zobaczyła dym wydobywający się z okna naprzeciwko swojego domu.
Odpowiedzi na pytania, odgrywanie scenki dzwonienia po straż pożarną.

Scenka 3. Paweł oglądał telewizję, zrobiło mu się chłodno więc postanowił zamknąć okno. Gdy zamykał zobaczył mężczyznę kręcącego się obok domu sąsiadki. Wiedział, że sąsiadka wyjechała na wakacje.
Odpowiedzi na pytania, odgrywanie scenki dzwonienia na policję.

7. „Numery alarmowe” – układanie z cyfr, utrwalenie numerów alarmowych. Rodzic pokazuje pojazd: karetki pogotowia, policji, straży pożarnej, a dzieci układają numer pod jaki należy zadzwonić, aby go wezwać. „112” - wyjaśnienie numeru alarmowego, który jest w całej Unii Europejskiej numerem alarmowym.

„Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach, w których dzieci będą spędzały wakacje. • W górach. • Nad morzem, • Na wsi, • W mieście…
8. Zajęcia ruchowe – zestaw 40. Temat: Ćwiczenia kształtujące siłę.

Przybory: piłka /najlepiej ciężka , jak lekarska/

Część wstępna Ustawienie w parach z kimś z domu twarzą do siebie: Wspinamy się na palce, ręce w górze i naśladujemy ruchy rąk i nóg tak jakbyśmy wdrapywali się po drabinie. Ręce w górę w bok, naśladujemy drzewo podczas różnej aury: - wieje zefirek, (lekkie ruchy ramion na boki) - wieje halny, - trąba powietrzna. W parach jedna osoba wymyśla ćwiczenie a druga naśladuje, za każdym razem następuje zmiana w parach. Ćwiczenie powtarzamy po 2 razy
Część główna Wyścigi rzędów. Każdy ma pikę do ćwiczenia, a jak nie można tak , to robimy zamianę po 1 ćwiczeniu.
- stojąc w rozkroku podajemy piłkę między nogami do kolejnej osoby, aż piłka dotrze do każdego , wówczas osoba z końca rzędu bierze piłkę i szybko biegnie na początek rzędu i znowu podaje kolejnej osobie z rzędu. Zabawa kończy się kiedy wszystkie osoby wrócą na swoje miejsca w rzędzie.
Wyścig nr 2 - na sygnał ostatnia osoba z rzędu podaje piłkę między nogami do kolejnej osoby, aż piłka dotrze na początek rzędu, wówczas osoba z początku rzędu bierze piłkę i szybko biegnie na koniec rzędu i znowu podaje kolejnej osobie z rzędu. Zabawa kończy się kiedy wszystkie osoby wrócą na swoje miejsca w rzędzie.
Wyścig nr 3 – wszyscy ćwiczący w siadzie skrzyżnym na sygnał pierwsza osoba z rzędu podaje piłkę górą nad głową do kolejnej osoby, aż piłka dotrze na koniec rzędu, wówczas osoba z końca rzędu bierze piłkę i szybko biegnie na początek rzędu i znowu podaje kolejnej osobie z rzędu. Zabawa kończy się kiedy wszystkie osoby wrócą na swoje miejsca w rzędzie. Wyścig nr 4 – ćwiczący stoją w szerokim rozkroku, osoby znajdujące się na końcu rzędów na sygnał przechodzą między nogami pozostałych ćwiczących, aż na sam początek. Za każdym razem po przejściu kolejnego ćwiczącego przyznajemy punkty. Zabawa kończy się kiedy wszyscy ćwiczący przejdą przez tunel i wrócą na swoje miejsce.
Część końcowa W leżeniu tyłem, dłonie leżą na brzuchu. Dzieci wykonują wdech i unoszą brzuszek w górę, następnie wydech brzuszek zapada się w dół, powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie.

8. Wyjście na podwórko – zabawy w piaskownicy. • Kształcenie pomysłowości w tworzeniu budowli z piasku, ozdabianie je kamieniami, patyczkami.

9. Wakacje” – pisanie słowa po śladzie, rysowanie wakacyjnych planów. Zabawy z literami – Mamy 6 lat, s. 48. • Budzenie radości ze znajomości liter, • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości u dzieci.

10. Wyjście na podwórko - zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu sportowego. • Wyrabianie sprawności ruchowej, zręczności rąk,

11. „Moje wymarzone wakacje” – opowiadanie z wykorzystaniem ilustracji, rysowanie kredkami swoich wakacji. Wiosna, s. 64. • Wyrabianie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się.

12. „W przód, w tył” – zabawa matematyczno - ruchowa. • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania i prawidłowego wykonywania poleceń. Dzieci maszerują po sali w rytm tamburyna. Na hasło wykonują polecenia: 4 kroki w tył, 2 kroki w przód…

13. „Wakacyjne rady dzieci” – układanie zdań i zapisywanie przez rodzica • Kształcenia umiejętności prawidłowego formułowania myśli. Dzieci podają co należy zrobić, aby być bezpiecznym w czasie wakacji. Rodzic zapisuje rady na paskach papieru.

14. Zabawy w swoich ulubionych kącikach zainteresowań.

 

 

Zajęcia muzyczno - rytmiczne 25.06.2020r.

W Dzień Mamy, śpiewaliśmy piosenkę dla mam, w Dzień Taty, zaśpiewamy więc tatom. Zdzichu ułożył piosenkę o wyjątkowym tacie, tacie idealnym, ale wiecie co? - każdy tato jest wyjątkowy dla swojego dziecka. I bardzo dobrze! Nauczcie się słów piosenki Zdzicha i zaśpiewajcie dziś swojemu tacie. Możecie też ułożyć własną zwrotkę, o tym dlaczego jeszcze wasz tato jest wyjątkowy. Zobaczycie, na pewno się bardzo wzruszy i ucieszy

KLIKNIJ

Pozdrawiam i życzę udanej zabawy

 

Pan Zdzichu

Zajęcia sprawnościowo - zdrowotne 25.06.,2020r.

 

Dziś kochani gimnastyka korekcyjna z woreczkami


Ćwiczcie pilnie żeby mieć piękną postawę.

 

KLIKNIJ

 

 

Pozdrawiam wszystkich serdeczn

Pani Bożena

 

Zajęcia 24 czerwiec

Temat – WAKACJE NAD MORZEM


1. „Mój rysunek” – rysowanie kredkami na dowolny temat. • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej i plastyczne.

2. „Płyniemy łódką” – zabawa ruchowa. • Kształcenie sprawności ruchowej dzieci. Dzieci dobierają się parami z kimś w domu, siadają naprzeciwko siebie z nogami wyprostowanymi tak, aby stopy się połączyły. Pary podają sobie ręce i pochylają się raz do przodu, raz do tyłu.

3. Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 40.

Aerobik – ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia pokazuje rodzi, rodzeństwo lub każdy, kto chce, może też pokazywać dziecko.
/ jest to zestaw na cały tydzień , codziennie przy innej muzyce i inne ćwiczenia /


4. „Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele” - słuchanie opowiadania H. Łochockiej, układanie kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej, opowiadanie dzieci. Wycinanka, s. 31. • Utrwalenie nazwy polskiego morza, • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Rodzic czyta opowiadanie, a dzieci uważnie słuchają.
- Gdzie wybrał się Elemelek?
- Co przydarzyło się wróbelkowi?
- Kto pomógł wróbelkowi?
- Z kim bawił się Elemelek na plaży?
- W czym wolał się kąpać wróbelek: w wodzie czy w piasku?

Układanie kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Opowiadanie dzieci.

5. „Kolorowe kwiatki” – wykonanie pracy przestrzennej
Zapoznanie dzieci z kolejnymi etapami pracy. • Odrysowanie na kolorowym papierze kształtu kwiatka, • Odrysowywanie na zielonym papierze listka, • Wycięcie elementów, • Owinięcie patyczka zieloną bibułą • Przyklejanie do patyczka kwiatka i listków,
• Wstawienie do flakonów. Sprzątanie miejsca pracy

- „Rosną kwiatki” – zabawa ruchowa według koncepcji dzieci i rodzicow.
6. „Pożegnanie przedszkola” – utrwalenie wiersza Joanny Myślińskiej.
Dzieci mówią wiersz. Rytmizacja tekstu klaskaniem, tupaniem itp.

7. Tańce i piosenki, które uczyliśmy się w przedszkolu” – utrwalenie

Pomoce: płyta z piosenkami i muzyką do tańców, instrumenty perkusyjne.

„Jaka to piosenka?” – zagadki muzyczne. Dzieci po krótkim fragmencie rozpoznają jaka to piosenka. Wspólny śpiew. • „Kochane przedszkole” • „Muzykowanie” • „Polska”

„Jaki to taniec?” – zagadki muzyczne. Dzieci po krótkim fragmencie rozpoznają jaki to taniec. • Polonez • Krakowiak • Trojak • Grozik

8. „Dziecięca orkiestra” - gra na instrumentach perkusyjnych do muzyki.

9. „Wakacje”- nazywanie miejsc, gdzie ludzie spędzają wakacje. Wiosna, s. 62 i 63.. •
- Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.
- Podział nazw przedmiotów na głoski i łączenie z odpowiednim obrazkiem.

10. „Wakacyjne rachunki” – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. • Rozwijanie zdolności matematycznych poprzez dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 10. Układanie działań matematycznych. Liczenie na konkretach. Podawanie wyniku.

11. Zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci • Kształcenie umiejętności podejmowanie decyzji co do wyboru zabawy.

 

 

Zajęcia sprawnościowo - zdrowotne 23.06.2020r.

Dzień dobry kochanie dzieciaki


Dziś Was zapraszam na ćwiczenia korekcyjne na stopy.


Mam nadzieję że wam się spodoba filmik i będziecie ćwiczysz.


Pozdrawiam Was serdecznie

KLIKNIJ


Pani BOŻENKA

Zajęcia religii 23.06.2020r.

 

KOCHAM MOJEGO TATĘ

Kształtowanie postawy miłości i szacunku wobec taty.

 

Dzień z tatą.

Kacper uwielbia grać z tatą w piłkę nożną. W sobotę, gdy jest ładna pogoda, idą naboisko

i razem z innymi dziećmi i rodzicami rozgrywają mecz. W tę sobotę padał deszcz i gra w piłkę

była niemożliwa. Tata powiedział:

– Kacperku idę do garażu, zrobię skrzynkę na narzędzia.

– Tato, czy mogę ci pomóc? – zapytał chłopiec.

– Oczywiście! Przyda mi się taki pomocnik.

Kacper podawał tacie wszystkie potrzebne narzędzia. Starał się, żeby tata był zadowolony z jego pomocy. Po kilku godzinach piękna drewniana skrzynka była gotowa. – Synku, dziękuję ci za pomoc. Po tej ciężkiej pracy należy nam się odpoczynek. Gdy wchodzili do domu, poczuli wspaniały zapach.

– Tato, mama chyba piecze ciasto z jabłkami! – zawołał Kacper.

– Też czuję ten zapach i aż mi zaburczało w brzuchu – powiedział tata, uśmiechając się.

Umyli szybko ręce i zasiedli do stołu. Mama ukroiła każdemu duży kawałek szarlotki i podając ciasto, zapytała:

– Czy skrzynka gotowa?

– O tak, miałem dobrego pomocnika, więc szybko poszło – powiedział tata. Wieczorem Kacper postanowił, że narysuje rysunek o dniu spędzony z tatą. Gdy

skończył, podarował go tacie. Prezent tak mu się spodobał, że tato powiesił go nad swoim biurkiem.

 

 

Rozmowa na temat opowiadania:

– Jaka jest ulubiona zabawa Kacpra z tatą?

– Co razem robili w sobotnie popołudnie?

– Czy tata cieszył się z pomocy syna?

– Jak Kacper podziękował tacie za piękny dzień?

 

Tata jest bardzo ważną osobą dla każdego. Tata ma swoje święto w czerwcu.

Tego dnia możemy pokazać tacie, jak bardzo go kochamy.

– W jaki sposób możemy pokazać tacie, że go kochamy?

– Jak możemy mu pomóc?

– Jakie słowa sprawią tacie radość?

 Posłuchaj piosenki:

KLIKNIJ

 

 Z Panem Bogiem

Pani Dorota

Zajęcia 23 czerwiec

Temat – WAKACJE W GÓRACH


1. Oglądanie albumów przedstawiających piękno polskich gór. • Zapoznanie dzieci z nazwami polskich gór: Karpaty, Sudety, Góry Świętokrzyskie, • Wdrażanie do korzystania z książek, jako źródła wiedzy, • Ukazanie piękna gór w różnych porach roku.

2. Pożegnanie przedszkola” – nauka wiersza Joanny Myślińskiej. • Kształcenie pamięci mechanicznej w toku nauki wiersza na pamięć.

Kochana mamo, kochany tato,
wkrótce wakacje i będzie lato,
czas więc pożegnać dzieci i Panie
- wspomnienie o nich w sercu zostanie.

Pamiętać będę wiersze, zabawy,
jak nabierałem w liczeniu wprawy,
jak moja Pani cierpliwa była,
gdy mi literka nie wychodziła.

Kochana mamo, kochany tato,
wkrótce wakacje i będzie lato,
z żalem więc żegnam dzieci i Panie,
choć pamięć o nich w sercu zostanie.

3. Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 40.

Aerobik – ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia pokazuje rodzi, rodzeństwo lub każdy, kto chce, może też pokazywać dziecko.
/ jest to zestaw na cały tydzień , codziennie przy innej muzyce i inne ćwiczenia /


4. „Wspinaczka” – opowieść ruchowa Ewy Kalinowskiej.

Pewnego dnia dzieci wybrały się w góry.
Wszystkie bardzo się cieszyły (dzieci ukazują radość: podskoki, uśmiechy na twarzy).
Szły w szeregu (ustawiają się w szereg) bacznie obserwując, co dzieje się z prawej (patrzą w prawo) i lewej strony (patrzą w lewo). Doszły do podnóża góry i zaczęły wspinaczkę (naśladują wspinaczkę: unoszenie wysoko nóg z jednoczesnym ruchem rąk, które są w górze – zmiany na przemian).
Ze szczytu roztaczały się piękne widoki (dzieci przykładają rękę do czoła i podziwiają). Kiedy schodziły zobaczyły małego zajączka, który kicał pomiędzy drzewami (naśladowanie skoków zająca). Niedaleko płynął strumyk, aby dostać się na drugą stronę musiały przeskakiwać po kamieniach (dzieci przeskakują z nogi na nogę).
Dalej ścieżka była tak wąska, że mogły przejść tylko pojedynczo (ustawiają się w szereg i idą). Kiedy zeszły w dół (marsz), były bardzo zmęczone, usiadły na polanie, aby odpocząć (dzieci siadają), a niektóre nawet się położyły (dzieci się kładą).
To była fajna wycieczka w góry

 


5. „Górska wyprawa” – układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

Pomoce: kartoniki z liczbami od 1 do 10, ilustracje ubrań, przedmiotów potrzebnych w czasie pobytu w górach (kurtka, sweter, spodnie, bluzka z krótkim rękawem, krótkie spodenki, kapelusz od słońca, adidasy, okulary, plecak).


„Co należy wziąć na górską wyprawę?” – rozmowa na podstawie wiersza - zagadki Bożeny Szuchalskiej. Rodzic czyta wiersz, po każdej zwrotce dzieci udzielają odpowiedzi na pytanie zawarte w wierszu.

Jutro w góry wyruszamy, lecz co zabrać z sobą mamy?
Plecak, torbę czy walizkę? W co spakować rzeczy wszystkie?
Słońce bardzo mocno świeci niepotrzebne swetry przecież.
Czy wy ze mną się zgadzacie? Czy też inne zdanie macie?
W górach modnym być należy, suknia ładnie na mnie leży.
Jeszcze szpilki zapakuję i na szlak tak powędruję.
Czy się dobrze spakowałam? Czy też o czymś zapomniałam?

6. „Pakujemy plecak” – zabawa matematyczna. Na dywanie porozkładane są ilustracje ubrań, przedmiotów potrzebnych w czasie pobytu w górach (kurtka, sweter, spodnie, bluzka z krótkim rękawem, krótkie spodenki, czapka od słońca, adidasy, okulary, plecak) oraz kartoniki z liczbami od 1 do 10. Dzieci ustalają, ile danych rzeczy trzeba wziąć na tygodniowy wyjazd w góry. Dobierają kartonik z liczbą, a obok rysunek przedmiotu np. 7 bluzeczek, 2 swetry…

„Znamy liczby” – zabawa ruchowa. Rodzic mówi czynność np. przysiady i nazwę przedmiotu zawieszonego na tablicy - bluzka, dzieci tyle razy wykonują dane ćwiczenie jaka liczba znajduje się przy tym przedmiocie. Np. Przysiady - bluzka, (dzieci wykonują 7 przysiadów). Pajacyki – sweter, (dzieci wykonują 2 pajacyki)…

„Ile to jest?” – układanie zadań do ilustracji. Dzieci układają treść zadań wykorzystując ilustracje zawieszone na tablicy/ czy poukładane na stole/ . Następnie zapisują za pomocą działania matematycznego. Np. Jola spakowała do plecaka 7 bluzeczek i 2 swetry. Ile rzeczy zapakowała Jola? 7 + 2 = 9


7. Tworzymy skojarzenia” – zabawa słowna. Dzieci mają za zadanie dobrać wyrazy kojarzące się z podanym wyrazem. • Słońce – kapelusz, krem, okulary, • Woda – plaża, materac, muszla, • Wakacje – góry, morze, wędrówki, itp.

8. „Wakacyjne wyprawy” – wykonanie pracy techniką collage.
Pomoce: ilustracje przedstawiające góry, morze i jeziora dla każdego dziecka (format ilustracji ma być mniejszy od formatu kartki), kartki, klej, farby akwarelowe.


„Jedziemy na wakacje” – zabawa ruchowa. Na podłodze leżą obrazki przedstawiające: góry, morze i jeziora. Dzieci jadą pociągiem (do dowolnej muzyki) pomiędzy obrazkami. Na przerwę w muzyce, pociąg zatrzymuje się. Pierwsza osoba – maszynista bierze najbliższą ilustrację i mówi gdzie przyjechaliśmy. Odkłada i idzie na koniec i prowadzi pociąg druga osoba. Zabawę powtarzamy wielokrotnie.

„Gdzie chciałbym spędzić wakacje?” – wypowiedzi dzieci o swoich wakacyjnych marzeniach. Dzieci wybierają dowolną ilustrację, która najbardziej im się podoba. Opowiadają, dlaczego chciałyby w tym miejscu spędzić wakacje.

„Wakacyjne wyprawy” - wykonanie pracy techniką collage. Zapoznanie z kolejnymi etapami pracy. • Dzieci rwą ilustrację i układają na kartce tak, żeby pomiędzy kawałkami obrazka były białe przestrzenie. • Przyklejenie obrazka. • Białe przestrzenie uzupełniamy farbą akwarelową tak, żeby powstała ilustracja.
Przejście do stolików i samodzielna praca.

„Czym jedziemy na wakacje?” – zabawa ruchowa.

8. „Trojak” – utrwalenie podstawowych figur tańca, który jest związany z górami. • Wyrabianie poczucia przestrzennego i poczucia rytmu.

9. „Zwierzęta” - układanie wyrazów z rozsypanki literowej. • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej, • Wdrażanie do prawidłowego budowanie wyrazów z liter.
Pomoce: ilustracje zwierząt o prostej budowie fonetycznej np. kura, kot, krowa. Dzieci samodzielnie układają wyraz z rozsypanki literowej.

10. Wyjście na podwórko - spacer w okolicy domu.

11. Góry” – wycinanka z papieru nakłuwana. • Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną, • Rozwijanie pomysłowości dzieci. Pomoce: kolorowy papier, klej, nożyczki, gwoździe. Z papieru wycinamy sylwety – elementy pracy: góry, kwiaty, drzewa, które lewą stroną kładziemy na dywan. Następnie ostrym gwoździem przekłuwamy sylwetę w różnych miejscach i przyklejamy do kartki.

12. Próby zorganizowania sobie czasu przez dzieci w inny sposób niż codziennie.

 

Zajęcia 22 czerwiec

Temat – WAKACYJNE PLANY

1. Zabawy dowolnie wybraną układanką, grą. • Wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w grach, • Przyzwyczajanie dzieci do przegrywania i wygrywania.

2. „Rodzinny wypoczynek” – zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk).

 

Cieszy się rodzina na to,              - oburącz rysujemy serce na plecach dziecka,

że nadchodzi ciepłe lato.              - ocieramy wierzchem dłoni czoło dziecka,

Tato auto już maluje,                    - gest „zamiatania” dłonią po plecach,

mama rower poleruje.                   - masujemy piąstką wybrane miejsca na plecach dziecka,

Ja zaś wolę leżeć w łodzi,             - całą dłonią rysujemy fale,

tam mnie wiatr najlepiej chłodzi.  - dmuchamy na szyjkę dziecka.

 

3. „Środki transportu?” – podział wyrazów na głoski i przeliczanie ich. • Kształcenie umiejętności liczenia głosek w wyrazach związanych tematycznie z wakacjami, • Utrwalenie liczb od 1 do 10.

 

Pomoce: ilustracje środków transportu, kartoniki z liczbami od 1 do 10 dla dziecka. Dziecko siedzi na dywanie, przed nim leżą kartoniki. Rodzic pokazuje obrazek środku transportu i mówi jego nazwę. Dziecko samodzielnie dzieli na głoski i podnosi odpowiedni kartonik.

 

4. Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 40.

 

Aerobik – ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Ćwiczenia pokazuje rodzi, rodzeństwo lub każdy, kto chce, może też pokazywać dziecko.

/ jest to zestaw na cały tydzień , codziennie przy innej muzyce i inne ćwiczenia /

 

 

5. „Wakacyjne plany” – wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza Anny Surowiec i ilustracji.

Pomoce: ilustracje przedstawiające miejsca, gdzie można spędzać wakacje, kartki, kredki, napisy: morze, góry, wieś, Mazury

 

„Wakacje” - słuchanie wiersza.

 

To już lato, słońce świeci na wakacje jadą dzieci.

Buzie mają uśmiechnięte, wrócą tutaj wypoczęte.

Nim wyruszą z rodzicami to przedstawią swoje plany:

 

A ja jadę dziś nad morze! Spakowałam już walizkę,

mam ubrania, piłkę, grę, fajną książkę do czytania,

no i strój do opalania.

Dobry nastrój też zabiorę to warunek pierwszy jest,

by się bawić wyśmienicie i wypocząć znakomicie.

 

Ja za tydzień jadę w góry, by wędrować tam szlakami

i rozmawiać z góralami, by zwyczaje ich poznawać,

by podziwiać też przyrodę i przeżyć ciekawą przygodę.

Może niedźwiedź na mnie warknie lub kozica skoczy z boku,

chciałbym być tak zwinny, szybki by dotrzymać móc jej kroku.

 

Hej, hej, ale wszyscy się chwalicie, Ja nie mogę jechać w góry,

i nad morze też nie jadę, bo zabierze mnie do siebie na wieś

mój kochany, mądry dziadek.

Będę chodzić z nim do lasu albo w rzece kąpać się,

to też fajny sposób na to, by wesoło bawić się.

 

Ja zaskoczę wszystkich was, bo inaczej spędzę czas,

ja, rodzice oraz brat, na rowerowy wyruszamy rajd

po Mazurach, gdzie jezior jest bez liku, i żeby je objechać,

kilometrów wiele zrobimy na liczniku,

lecz nie martwi to nas wcale, bo bawić się zamierzamy doskonale.

 

Ja na kolonie pojadę sama, bo urlopu w pracy nie dostanie mama.

Trudna to sprawa i nie łatwa, o nie, lecz staram się nie martwić tym wcale,

bo wiem o tym doskonale, że na koloniach miło spędzę czas,

pośród lasów z dzieciakami moc zabawy czeka nas.

 

Nie zazdroszczę wcale wam, bo też fajne plany mam.

Lecę z tatą do Londynu, by odwiedzić ciocię mą,

to przygoda mego życia, mam tam wiele do odkrycia:

nowy język poznać chcę i pozwiedzać Londyn też.

Po wakacjach wam opowiem, co widziałem w wielkim mieście,

bo poznawać warto świat.

 

Ja nie chwalę się nikomu, bo sam chyba będę w domu.

Nim rodzice wrócą z pracy, no a później się zobaczy:

może przyjdzie mój kolega, poskładamy klocki Lego,

obejrzymy film dla dzieci i posurfujemy w sieci,

na podwórku pobiegamy, w piłkę nożną też zagramy,

bo pomysłów mam już wiele jak czas spędzić z przyjacielem.

 

Nie ty jeden będziesz w domu, nie ujmuje to nikomu,

każdy robi to co lubi, ważne, by w wakacje się nie nudzić.

Alternatyw mamy wiele: kino, teatr, basen,

wyjazd i spotkanie z przyjacielem, bo też od nas to zależy,

czy w nas nuda nie uderzy.

 

6. „Gdzie można spędzić wakacje?” - wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza i ilustracji.

 

„Wakacyjne plany” – rysowanie kredkami. Na stolikach porozkładane są kartki z napisami, gdzie można spędzić wakacje: morze, góry, wieś, Mazury, dzieci same wybierają miejsce pracy i rysują kredkami.. Praca indywidualna dzieci
 

„Wakacyjne plany” – wystawa prac dzieci. Nauczyciel wiesza napisy: morze, góry, wieś, Mazury, a dzieci same przyczepiają swoją pracę pod odpowiednim napisem.
 

7. Zajęcia ruchowe – zestaw 40. Temat: Ćwiczenia kształtujące siłę.

 

Przybory: piłka /najlepiej ciężka , jak lekarska/

 

Część wstępna Ustawienie w parach z kimś z domu twarzą do siebie: Wspinamy się na palce, ręce w górze i naśladujemy ruchy rąk i nóg tak jakbyśmy wdrapywali się po drabinie. Ręce w górę w bok, naśladujemy drzewo podczas różnej aury: - wieje zefirek, (lekkie ruchy ramion na boki) - wieje halny, - trąba powietrzna. W parach jedna osoba wymyśla ćwiczenie a druga  naśladuje, za każdym razem następuje zmiana w parach. Ćwiczenie powtarzamy po 2 razy

Część główna Wyścigi rzędów. Każdy ma pikę do ćwiczenia, a jak nie można tak , to robimy zamianę po 1 ćwiczeniu.

-  stojąc w rozkroku podajemy piłkę między nogami do kolejnej osoby, aż piłka dotrze do każdego , wówczas osoba z końca rzędu bierze piłkę i szybko biegnie na początek rzędu i znowu podaje kolejnej osobie z rzędu. Zabawa kończy się kiedy wszystkie osoby wrócą na swoje miejsca w rzędzie.

Wyścig nr 2 - na sygnał ostatnia osoba z rzędu podaje piłkę między nogami do kolejnej osoby, aż piłka dotrze na początek rzędu, wówczas osoba z początku rzędu bierze piłkę i szybko biegnie na koniec rzędu i znowu podaje kolejnej osobie z rzędu. Zabawa kończy się kiedy wszystkie osoby wrócą na swoje miejsca w rzędzie.

Wyścig nr 3 – wszyscy ćwiczący w siadzie skrzyżnym na sygnał pierwsza osoba z rzędu podaje piłkę górą nad głową do kolejnej osoby, aż piłka dotrze na koniec rzędu, wówczas osoba z końca rzędu bierze piłkę i szybko biegnie na początek rzędu i znowu podaje kolejnej osobie z rzędu. Zabawa kończy się kiedy wszystkie osoby wrócą na swoje miejsca w rzędzie. Wyścig nr 4 – ćwiczący stoją w szerokim rozkroku, osoby znajdujące się na końcu rzędów na sygnał przechodzą między nogami pozostałych ćwiczących, aż na sam początek. Za każdym razem po przejściu kolejnego ćwiczącego przyznajemy punkty. Zabawa kończy się kiedy wszyscy ćwiczący przejdą przez tunel i wrócą na swoje miejsce.

Część końcowa W leżeniu tyłem, dłonie leżą na brzuchu. Dzieci wykonują wdech i unoszą brzuszek w górę, następnie wydech brzuszek zapada się w dół, powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie.

 

8. Wyjście na podwórko – zabawy w piaskownicy. • Kształcenie pomysłowości w tworzeniu budowli z piasku. Budowanie różnych budowli z piaski, ozdabianie je kamieniami, patyczkami.

 

9. Wakacje” – pisanie słowa po śladzie, rysowanie wakacyjnych planów. Zabawy z literami – Mamy 6 lat, s. 48. • Budzenie radości ze znajomości liter, • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości u dzieci.

 

10. „Wakacje” – słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej • Dostarczanie dzieciom wzorów pięknej artystycznej mowy

 

Teraz już wakacje na wszystkich czekają,

więc wesołe miny przedszkolaki mają.

Każdy chce skorzystać z cudownej pogody,

opalania, biegów i chłodzącej wody.

Czeka nas przygoda, spacery po łące,

zwiedzanie zabytków i gorące słońce.

A we wrześniu wszyscy idziemy do szkoły,

każdy uczeń będzie dumny i wesoły

 

11. „Skacząca piłka” – zabawa rytmiczna. • Wyrabianie u dzieci poczucia rytmu.

Do zabawy potrzebna jest piłka, która dobrze odbija się o podłogę.

Dziecko odbija piłka o podłogę, a rodzic klaszcze , jak piłka dotyka podłogi. Potem zmiana- tyle razy się klaszcze , ile razy piłka się odbija.

 

12. Zabawy dzieci w oparciu o własne potrzeby i zainteresowania dzieci.

 

 

 

Zajęcia 19 czerwiec

Temat – PODRÓŻE MAŁE I DUŻE


1. „Środki lokomocji” – kolorowanie obrazków i wycinanie ich. Dzieci samodzielnie wybierają obrazki przedstawiające różne środki lokomocji, kolorują kredkami, a następnie wycinają (przygotowanie obrazków do zajęcia). • Wdrażanie do samodzielnego wyboru środku lokomocji do kolorowania.

2. „Rower” – zabawa ruchowa do piosenki. • Utrwalenie słów i melodii piosenki, • Rozwijanie zamiłowanie do ruchu przy muzyce.

3. Zabawy i ćwiczenia poranne – zestaw 39.
- „Stop” - zabawa ruchowa z elementem marszu. Dzieci maszerują w różnych kierunkach. Na hasło: stop, dzieci zatrzymują się w dowolnej pozycji.
- „Samoloty” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dzieci stają na jednej nodze z rękami uniesionymi w bok wykonują tzw. jaskółkę.
- „Mosty” – zabawa ruchowa z elementem chodu na czworakach. Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko stoi w rozkroku, a drugie lub rodzic, czy rodzeństwo obchodzi je dookoła na czworakach przechodząc przez most. Zmiana ról.
- „Samochody”- zabawa ruchowa z elementem biegu. Rodzic, to sygnalizator świetlny- jedna wersja zabawy / ma dwa krążki: czerwony i zielony. Dzieci naśladują jazdę samochodem. Na sygnał wzrokowy: zielony – dzieci poruszają się, naśladując jazdę samochodem. Na sygnał: czerwony – zatrzymują się
/ druga wersja zabawy- rodzic to policjant, który pilnuje porządku., jeżeli dziecko szybko nie zatrzyma się lub od razu, nie zareaguje na sygnał wtedy policjant wyklucza z zabawy na chwilę- to nauka rozumienia zasad/

4. „Wyścigi” – konstruowanie gry planszowej.
Pomoce: duże arkusze kolorowego brystolu, mazaki, klocki, patyczki, pudełka (do odmierzania), pionki, kostki, kredki, ilustracje środków lokomocji wykonanych w ranku.

- „Zabawy zespołowe dzieci” / rodzinne – wypowiedzi dzieci na określony temat. - Jakie znacie zabawy, w których może brać udział kilkoro dzieci? - Co to znaczy gra „fair play”?
- „Wyścigi”- zaproponowanie dzieciom samodzielnego wykonanie gry planszowej.
Dzieci same dobierają się w 3 - 4 osobowe zespoły. Wybierają ilustracje środków lokomocji do gry. Wspólnie ustalają planszę – grę.

Kolejne etapy konstruowania gry:
• Rysowanie toru gry,• Odmierzanie pól za pomocą: klocka, patyczka lub pudełka, • Przyklejanie środków lokomocji, • Ozdabianie - rysowanie kredkami i mazakami, • Zaznaczenie pola START i META.
- Ustalenie w zespołach reguł gry

„Wyścigi” - rozegranie gry. Rozdanie kostek, pionków. Zespoły rozgrywają grę.
Wyścigi” – zabawa ruchowa z elementem współzawodnictwa- wg pomysłu dzieci.

5. „Co słyszysz?” – zagadki słuchowe, różne zjawiska akustyczne wokół nas.

Pomoce: klucze, grzechotka, pokrywka od garnka, kartka papieru, styropian, torebka, gwizdek, pudełko, szklanka, parawan, tablica, mazak, naklejki, kartki z napisami zjawisk akustycznych.

Dzieci siedzą na dywanie
. „Dźwięki” – rozmowa z dziećmi.
- Skąd się biorą dźwięki?
- Jakich dźwięków nie lubicie w swoim domu?
- Czy lubicie słuchać głośno muzyki, czy cicho?
- Jakie czynności robicie głośno, a jakie cicho?

„Co słyszysz?”- zabawa słuchowa, rozpoznawanie dźwięków wydobywanych przez różne przedmioty. Pokaz różnych przedmiotów.

- Do dyspozycji są: klucze, grzechotka, pokrywka od garnka, kartka papieru, styropian, torebka, gwizdek, pudełko, szklanka…
- Wyszukiwanie w domu przedmiotów, które wydają dźwięki.
- Zasłonięcie przedmiotów parawanem.
- Zagadki słuchowe - wydawanie dźwięków za pomocą poszczególnych przedmiotów. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co to za przedmiot. Dzieci mogą również zadawać zagadki słuchowe.

6. „Kalambury dźwiękowe” – zagadki ruchowe. Każdy ma za zadanie przedstawić za pomocą ruchu i dźwięku wylosowane hasło. Zbieramy punkty i wyniki zapisujemy na tablicy lub kartce. A potem szykujemy nagrodę i sami ją wymyślamy!
Zjawiska akustyczne do przedstawienia: • Szum morza, • Odkurzanie pokoju, • Jazda samochodem, • Pisk opon, • Dzwonek telefonu, • Sygnał jadącej karetki, • Skrzypiące drzwi, • Padające krople deszczu

7. Wyjście na podwórko - zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu sportowego: piłek, skakanek, hula hop. • Wyrabianie sprawności ruchowej, zręczności rąk, • Wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy

8. „Środki lokomocji” – rozwiązywanie zagadek słownych Anny Surowiec. • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, • Utrwalenie wiadomości na temat środków lokomocji.

Co to za maszyna: ma skrzydła dwa.
W powietrzu lata wyżej niż ptak. (samolot)

Gdy sylaby złożysz dwie: „mo” i „tor”.
Jaki to pojazd dowiesz się? (motor)

Dudnią po torach ciężkie koła.
Jaki to pojazd do podróży nas woła? (pociąg)

Ma kierownicę, dzwonek i koła dwa,
na wycieczkę chętnie nim jedziemy, bo to frajda że ha, ha. (rower)

9. „Woda – ziemia” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. • Rozwijanie szybkiej orientacji na sygnał słowny.
Na podłodze kładziemy linę lub skakankę, w ten sposób dzielimy pokój na połowę i wyznaczamy wodę z jednej strony, ziemię z drugiej. Dziecko staje wzdłuż linii na wyznaczonej ziemi. Na hasło: woda przeskakuje obunóż na drugą stronę, na hasło: ziemia wraca. Kiedy się pomyli wykonuje zadanie zadane przez inna osobę. Zabawa powinna być prowadzona dość szybko, należy powtarzać np. ziemia, ziemia.

10. Zabawy dzieci według własnych zainteresowań i pomysłów.

strona:
O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »