Regulamin korzystania z ogrodu MP46

 

                                                                                                             

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU MP46 W KATOWICACH

 

Na podstawie:

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.),

·         Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

 

Regulamin korzystania z ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

1.   Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do M P nr 46.

2.   Dzieci na terenie ogrodu przebywają  pod  opieką nauczycieli przedszkola.

3.   Osoba odbierająca dziecko z ogrodu zobowiązana jest do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

4.   Z ogrodu można korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.   Z trampoliny dzieci korzystają wyłącznie  pod opieka nauczyciela.

6.   Osoby przebywające  w ogrodzie zobowiązane  są do zachowania czystości.

7.   Na terenie ogrodu obowiązuje zakaz:

- palenia tytoniu

- wprowadzania psów

- jazdy na rowerze.

8.   Osobom postronnym nie wolno przebywać w ogrodzie bez zezwolenia dyrektora przedszkola.

9.   Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia ogrodu odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.

Za wypadki zaistniałe z powodu nie przestrzegania regulaminu  dyrekcja  nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »