Jadłospis

ZOBACZ»

Wiadomości
dla rodziców

ZOBACZ»

Galerie zdjęć

ZOBACZ»

O przedszkoluwięcej »
Informacje dla rodzicówwięcej »
Procedury i regulaminywięcej »
Rada Rodzicówwięcej »
Rekrutacjawięcej »
Najnowsze wiadomości
PRACA W OKRESIE WAKACYJNYM

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia M E N z dnia 28 luty 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019r., poz. 502 z póź. zm.) Dyrektor wnioskował o zmianę organizacji pracy przedszkola w okresie ferii letnich.

Po rozpoznaniu 100 % rodziców:

W okresie od 01.07.2021r. do 31.07.2021r. pracują wszystkie trzy oddziały.

W okresie od 01.08.2021r. do 15.08.2021r. pracują dwa oddziały.

W okresie od 16.08.2021r. do 31.08.2021r. przedszkole nieczynne ze względu na zatwierdzony remont, szatni i ciągu komunikacyjnego ( wymiana posadzki, malowanie ścian) oraz malowanie jednej sali zajęć wraz z likwidacją boazerii niezgodnej z przepisami p. poż.

Wniosek został zatwierdzony Aneksem nr 5 do Arkusza organizacji na rok szkolny 2020-2021 w dniu 28.05.2021r. przez Prezydenta Miasta Katowice.

 

W w/w okresie do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zgłoszone wg deklaracji wypełnionej przez Rodzica w miesiącu lutym 2021 r. 

Injformacja dla Rodziców

Dzień dobry.

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach informuje,  że w swoich zasobach posiada

Poradnię Stomatologiczną udzielającą świadczeń dla dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół.

Opieka poradni jest bezpłatna (w ramach umowy z NFZ / Dz.U. z 2019r., poz. 1078).

Zgłoszenia są dobrowolne i nie wymagają skierowania.

Wszelkie działania poradni odbywają się za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Godziny przyjęć:

 PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  7.30 - 19.00

Telefon: (32)343-41-36


Magdalena Mazur
Inspektor
Dział Lecznictwa
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
tel.: +48 (32) 343 41 03

Spotkanie z Panią Szkiełko

29 czerwca ( wtorek) odbędzie  się  ostatnie spotkanie z Panią Szkiełko

 

z cyklu Akademia Młodego Naukowca.

 

Zapewniamy, iż zostaną  zachowane wszelke rygory sanitarne.

 

W zajęciu udział wezmą dzieci z wszystkich grup wiekowych.

 

Koszty pokrywa Rada Rodziców.

Pokaż wszystkie wiadomości »