Jesteś w dziale STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Zarządzenie

MP 46.0210 Z.06.2024                                                                                                                                                                                                                       Katowice, dnia 15.02.2024 r.

 

Zarządzenie nr 06/2024

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

w sprawie przyjęcia  „ Standardów ochrony małoletnich w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach z dnia 15 lutego 2024 r.”

 

Na podstawie art. 22c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wprowadza się Standardy ochrony małoletnich stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich  pracowników do zapoznania się ze Standarami  ochrony małoletnich.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie od 15 lutego 2024 r.

 

                                                                    

 

                                                                                  

                                                                             Mariola Kraj - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

                                                                                     

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »