INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Data: 2021-02-25


Nr dokumentu: 1520
 

Miejskie Przedszkole Nr 46
Adres: 40-616 Katowice ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 111
Telefon: (32) 202-96-60
Email: mp46@interia.eu
Strona www: http://mp46katowice.pl/

 

Dyrektor: mgr Mariola Kraj

Przedszkole jest czynne w godzinach : 6:00 - 17:00

Liczba oddziałów – 3

Liczba miejsc  - 66

 

 

 Kadra pedagogiczna:
 
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną fajną atmosferę w przedszkolu, która ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka.
Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach oraz  warsztatach.

Nauczycielki pracujące w przedszkolu:

   Grupa 3-4 latków - MOTYLKI - mgr Katarzyna Czardybon, mgr Mariola Kraj,
   Grupa 4-5 latków - BIEDRONKI - lic. Dorota Janota, mgr Małgorzata Myc,
   Grupa 5-6 latków - PSZCZÓŁKI -  lic. Mirela Kuczmik , mgr Małgorzata Krzeszowska
 
 

Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w naszym przedszkolu:

Nauczyciel logopeda - mgr  Anna Ratka
Nauczyciel psycholog - mgr Justyna Fiszer
Pedagog specjalny - mgr Dorota Ulaczyk
Nauczyciel zajęć sprawnościowo - zdrowotnych   - mgr Bożena Wójcik
Nauczyciel katecheta - mgr Dorota Ulaczyk
Nauczyciel języka angielskiego - mgr Jolanta Kaźmierczak
Nauczyciel zajęć muzyczno - rytmicznych - mgr Zdzisław Smucerowicz

 

Przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 66 dzieci. Funkcjonują trzy oddziały: jeden dla dzieci trzy i czteroletnich, jeden dla cztero-
i pięcioletnich i jeden dla sześcioletnich.
Ogół personelu to 23 osoby. Wszyscy pracownicy współdziałają ze sobą na rzecz dzieci  i rodziców, przez co tworzą przyjazną, dającą poczucie bezpieczeństwa atmosferę. Nauczyciele preferują indywidualne podejście do każdego dziecka, znają jego potrzeby, preferencjei zainteresowania. Prowadzą atrakcyjne zajęcia dostosowane do możliwości dzieci, z dbałością o ich wszechstronny rozwój. Realizują ciekawą ofertę zajęć skierowanych do rodziców m.in. warsztaty pedagogiczne, uroczystości, zajęcia integracyjne. Nauczyciele stale doskonalą swoje pedagogiczne umiejętności uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
Organizowane są wycieczki, imprezy integracyjne, konkursy, wyjazdy do teatru oraz spektakle teatralne i koncerty umuzykalniające w przedszkolu.
Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami uwzględniając w procesie dydaktycznym ich potrzeby i oczekiwania. Współpracuje także ze środowiskiem lokalnym biorąc udział w licznych akcjach, konkursach, imprezach.
W naszym przedszkolu: obowiązuje zasada " otwartych drzwi " czyli umożliwianie przeżywania pierwszych chwil w przedszkolu razem z mamą i tatą;
Przedszkole jest cenione w środowisku za rodzinną atmosferę, domowe jedzenie i pielęgnowanie tradycji. Rodzice, którzy dziś powierzają naszej opiece swoje pociechy, to w wielu przypadkach dzieci lub wnuki dzieci, które pamiętają pierwsze lata funkcjonowania przedszkola.
Zabawa z nami dostarcza dziecku w wieku przedszkolnym wielu bodźców do odkrywania świata. Każdy dzień jest pełen intrygujących zadań i ciekawych informacji , które wspierają rozwój dziecka.
Wszystkie nasze starania prowadzą do tego, aby nasi podopieczni czuli się u nas dobrze, żeby mieli zapewnione optymalne warunki do rozwoju własnych talentów, umiejętności  i potrzeb. Staramy się, aby nasze przedszkole było dla dzieci drugim, ciepłym i bezpiecznym domem.

 


Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:21:01
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-31 21:06:37

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »