Opłaty za przedszkole od 01.09.2023 r.

Data: 2023-08-20


Nr dokumentu: 3666


Wysokość opłat za przedszkole od 01.09.2023r.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice  Nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice  - opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu.

I Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:

a) opłatę stałą – 1,00 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;

b) opłatę za wyżywienie:

  • 9,50 zł  dziennie za jedno dziecko korzystające z trzech posiłków,
  • 7,00 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z śniadania i obiadu,
  • 7,00 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z obiadu i podwieczorku.


II  W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała, o której  mowa w pkt 1 a) -  wynosi 0,65 zł za jedną godzinę świadczeń, 0,00 zł za trzecie i kolejne dziecko.

III W godzinach 8.00 – 14.00 - bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

IV Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj. w godzinach  od 6.00 do 8.00 oraz od 14.00 d0 17.00.


V Opłaty,  o których mowa  są płatne miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy indywidualny dla każdego dziecka  . Za datę zapłaty opłat określonych w niniejszej umowie uważa się datę wpływu na podany w umowie rachunek bankowy .

VI W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega  zwrotowi za każdy dzień nieobecności /odliczana jest z opłaty w miesiącu następującym po nieobecnościach dziecka/.
 
VII W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata, o której mowa w  pkt  1 a podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową, w danym dniu.

VIII Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 23.03.2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicac oraz Zarządzenie zmieniające Nr 10/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 03.07.2023 r.,

IX Niezapłacenie w terminie opłat, o których mowa powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

 

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2023-08-20 11:41:50
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-20  11:44:23

Opłaty za przedszkole od 01.03.2022r.

Data: 2022-03-17


Nr dokumentu: 2952


Wysokość opłat za przedszkole od 01.03.2022r.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice  Nr LWIII/1201/18 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice  - opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu.

I - Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:

a) opłatę stałą – 1,00 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;

b) opłatę za wyżywienie:

  • 7,30 zł  dziennie za jedno dziecko korzystające z trzech posiłków,
  • 5,50 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z śniadania i obiadu,
  • 5,30 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z obiadu i podwieczorku.

II  - W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała, o której  mowa w pkt 1 a) -  wynosi 0,65 zł za jedną godzinę świadczeń, 0,00 zł za trzecie i kolejne dziecko.

III -  W godzinach 8.00 – 14.00 - bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

IV -  Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj. w godzinach

  • od 6.00 do 8.00,
  • od 14.00 d0 17.00.

V -  Opłaty,  o których mowa  są płatne miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy indywidualny dla każdego dziecka  . Za datę zapłaty opłat określonych w niniejszej umowie uważa się datę wpływu na podany w umowie rachunek bankowy .

VI - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega  zwrotowi za każdy dzień nieobecności /odliczana jest z opłaty w miesiącu następującym po nieobecnościach dziecka/.
 
VII - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata, o której mowa w  pkt  1 a podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową, w danym dniu.

VIII - Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w porozumieniu z organem prowadzącym [Zarządzenie Nr 02/2017 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46
w Katowicach z dnia 10.02.2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicac oraz Zarządzenie zmieniające Nr 08/2022 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 09.03.2022r.],

IX - Niezapłacenie w terminie opłat, o których mowa powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

 

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:41:50
Ostatnia aktualizacja: 2022-03-17  12:44:23

Opłaty za przedszkole od 01.09.2021r.

Data: 2021-01-25


Nr dokumentu: 1546


Wysokość opłat za przedszkole

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice  Nr LWIII/1201/18 z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice  - opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu.

I - Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują:

a) opłatę stałą – 1,00 zł za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;

b) opłatę za wyżywienie:
- 6,30 zł  dziennie za jedno dziecko korzystające z trzech posiłków,
- 4,80 zł dziennie za jedno dziecko korzystające z dśniadania i obiadu,

II  - W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała, o której  mowa w pkt 1 a) -  wynosi 0,65 zł za jedną godzinę świadczeń, 0,00 zł za trzecie i kolejne dziecko.

III -  W godzinach 8.00 – 14.00 - bezpłatnie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

IV -  Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj.:
                     1) od 6.00 do 8.00
          oraz    2) od 14.00 d0 17.00

V -  Opłaty,  o których mowa  są płatne miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy indywidualny dla każdego dziecka  . Za datę zapłaty opłat określonych w niniejszej umowie uważa się datę wpływu na podany w umowie rachunek bankowy .

VI - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega  zwrotowi za każdy dzień nieobecności /odliczana jest z opłaty w miesiącu następującym po nieobecnościach dziecka/.
 
VII - W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień opłata, o której mowa w  pkt  1 a podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową, w danym dniu.

VIII - Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 46 w porozumieniu z organem prowadzącym [Zarządzenie Nr 02/2017 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 10.02.2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 46 w Katowicac oraz Zarządzenie zmieniające Nr 06/2021 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach z dnia 19.03.2021r.],

IX - Niezapłacenie w terminie opłat, o których mowa powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

 

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:41:50
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-09  12:44:23

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »