STATUS PRAWNY

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1524


STATUS  PRAWNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46 w KATOWICACH

 

 

1.      Miejskie Przedszkole Nr 46 w Katowicach jest placówką oświatową działającą jako jednostka budżetowa.

2.      Przedszkole działa na podstawie aktów prawnych:

a)    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zmianami )

b)    Aktu założycielskiego Miejskiego Przedszkola 46

c)    Statutu Miejskiego Przedszkola 46

3.      Organem prowadzącym Miejskiego Przedszkola 46 jest Miasto  Katowice.

4.      Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

5.      Przedszkole nie posiada osobowości prawnej.

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:39:11
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »