KONTROLE


Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1547


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu nr 46  latach 2011-2019

 

  1
Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Katowicach  ul. Barbary 17
16.08.2011r.
 Przeprowadzenie oceny stanu sanitarnego przedszkola.

Zalecenia:

Doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego ściany, sufity, podłogi w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, zapewnić prawidłowy stan sanitarny i techniczny umywalek i baterii wodnych, wyposażyć punkty świetlne w osłony zabezpieczające.


2
Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Katowicach  ul. Barbary 17
 

03.11.2011r.
 

Przeprowadzenie oceny stanu sanitarnego przedszkola.

Brak zaleceń.

 
3
Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Katowicach  ul. Barbary 17
  07.11.2011r.
 Przeprowadzenie oceny stanu sanitarnego przedszkola.

 Arkusz Oceny Stanu Sanitarnego Zakładu Żywienia Zbiorowego         

                 60 pkt na 60 pkt   

Brak zaleceń.


4
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach
 

29.12.2011r.
 Pozyskiwanie informacji w zakresie stopnia realizacji zadań określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie oceny pracy dyrektora. Brak zaleceń

                    
5
Wydział Edukacji
30.12.2011r.
 

  Ocena pracy Dyrektora. Brak zaleceń.    

                
6
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
05.09.2012r.
 Kontrola sprawdzająca na decyzję

NS/HD/TS/25/228/2011 z dnia 02.09.2011r.

Doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego ściany, sufity, podłogi w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, zapewnić prawidłowy stan sanitarny i techniczny umywalek i baterii wodnych, wyposażyć punkty świetlne w osłony zabezpieczające.

Nie wykonano pkt. 1, 2, 3, 4. Strona wniosła o prolongatę terminu zarządzeń decyzji w pkt. 1, 2, 3, 4.

Decyzją PSSE Katowice wyznaczono ostateczny termin 31.08.2013r.


7
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
 

26.10.2012r.
 

Kompleksowa kontrola sanitarna

Brak zaleceń.


8
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
 

18.01.2013r.
 

Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczania i wychowania.

   Brak zaleceń.   

                       
9
Kuratorium Oświaty w Katowicach
21.06.2013r.
 

Kontrola monitorowania  realizacji  podstawy programowej – bez zastrzeżeń.


10
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
04.09.2013r.
Kontrola sprawdzająca na decyzję PPIS w Katowicach z dnia 02.09.2011r.

pkt. 1a, 2a, 3a, 4a – wykonano,

pkt. 1b, 2b, 3b, 4bb – nie wykonano.

Strona wniosła o prolongatę terminu zarządzeń decyzji w pkt. 1b, 2b, 3b, 4b.

Decyzją PSSE Katowice wyznaczono ostateczny termin 31.08.2014r.


11

 
Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
09.09.2013r. – 11.10.2013r.
 

 Kontrola problemowa w zakresie dochodów i wydatków oraz spraw organizacyjno – kadrowych.


12
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
10.04.2014r.
Ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas".

Brak zaleceń.


13
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
04.09.2014r.
Kontrola sprawdzająca na decyzję PPIS w Katowicach z dnia 02.09.2011r.

Wykonano w całości. Brak zaleceń.


14
Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
15.10.2014r.
 

 Zajęcia dodatkowe opłacane z dotacji ( IX – XII 2013r.). Brak zaleceń.


15
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
04.09.2014r.
Kontrola sanitarna. Brak zaleceń.


16
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Chorzów
26.11.2014r. – 23.12.2014r.
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Brak zaleceń.


17
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
11.12.2014r.
Kompleksowa kontrola sanitarna.

Brak zaleceń.


18
Kuratorium Oświaty w Katowicach
 

24.04.2015r -15.05.2015r.
Zewnętrzna ewaluacja problemowa.  Brak zaleceń.


19
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
 

05.11.2015r
 

Kontrola sanitarna placówki. Brak zaleceń.


20
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
 

19.12.2015r.
Ocena stanu sanitarnego kuchni w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.


21
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
31.03.2016r.
Ocena realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas" . Brak zaleceń.


22
Kuratorium Oświaty w Katowicach
08.04.2016r.
Ocena pracy dyrektora. Brak zaleceń.


23
Urząd Miasta Wydział Edukacji  

 
05.04.2016r.
Ocena pracy dyrektora - sporządzono protokół (bez zaleceń).


24
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
19.12.2016r.
Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.


25
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
26.09.2018r.
Arkusz oceny produkcji żywienia zbiorowego

Nieprawidłowości nie stwierdzono.


26
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
20.09.2019r.
Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.
 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:43:57
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09 18:53:34

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »