KONTROLE


Data: 2022-03-19


Nr dokumentu: 1547


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu nr 46  latach 2011-2021

 

  1


16.08.2011r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Barbary 17

Przeprowadzenie oceny stanu sanitarnego przedszkola.

Zalecenia:

Doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego ściany, sufity, podłogi w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, zapewnić prawidłowy stan sanitarny i techniczny umywalek i baterii wodnych, wyposażyć punkty świetlne w osłony zabezpieczające.


2

03.11.2011r.
Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Katowicach  ul. Barbary 17
Przeprowadzenie oceny stanu sanitarnego przedszkola.

Brak zaleceń.

 
3

07.11.2011r.
Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Katowicach  ul. Barbary 17
Przeprowadzenie oceny stanu sanitarnego przedszkola.

Arkusz Oceny Stanu Sanitarnego Zakładu Żywienia Zbiorowego         

                 60 pkt na 60 pkt   

Brak zaleceń.

 
4

29.12.2011r.
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach
Pozyskiwanie informacji w zakresie stopnia realizacji zadań określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie oceny pracy dyrektora. Brak zaleceń

                    
5

30.12.2011.
Wydział Edukacji
Ocena pracy Dyrektora. Brak zaleceń.    

                
6

05.09.2012r.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
Kontrola sprawdzająca na decyzję

NS/HD/TS/25/228/2011 z dnia 02.09.2011r.

Doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego ściany, sufity, podłogi w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, zapewnić prawidłowy stan sanitarny i techniczny umywalek i baterii wodnych, wyposażyć punkty świetlne w osłony zabezpieczające.

Nie wykonano pkt. 1, 2, 3, 4. Strona wniosła o prolongatę terminu zarządzeń decyzji w pkt. 1, 2, 3, 4.

Decyzją PSSE Katowice wyznaczono ostateczny termin 31.08.2013r.


7

26.10.2012r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

Kompleksowa kontrola sanitarna

Brak zaleceń.


8

18.01.2016r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczania i wychowania.

Brak zaleceń.   

                       
9

21.06.2013r.
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kontrola monitorowania  realizacji  podstawy programowej – bez zastrzeżeń.


10

04.09.2013r.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
Kontrola sprawdzająca na decyzję PPIS w Katowicach z dnia 02.09.2011r.

pkt. 1a, 2a, 3a, 4a – wykonano,

pkt. 1b, 2b, 3b, 4bb – nie wykonano.

Strona wniosła o prolongatę terminu zarządzeń decyzji w pkt. 1b, 2b, 3b, 4b.

Decyzją PSSE Katowice wyznaczono ostateczny termin 31.08.2014r.


11

 09.09.2013r. - 11.10.2013r.
Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Kontrola problemowa w zakresie dochodów i wydatków oraz spraw organizacyjno – kadrowych.


12

10.04.2014r.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
Ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas".

Brak zaleceń.


13

04.09.2014r.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
Kontrola sprawdzająca na decyzję PPIS w Katowicach z dnia 02.09.2011r.

Wykonano w całości. Brak zaleceń.


14

15.10.2014r.
Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Zajęcia dodatkowe opłacane z dotacji ( IX – XII 2013r.). Brak zaleceń.


15

04.09.2014r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Kontrola sanitarna. Brak zaleceń.


16

26.11.2014r. – 23.12.2014r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Chorzów
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Brak zaleceń.


17

11.12.2014r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Kompleksowa kontrola sanitarna.

Brak zaleceń.


18

24.04.2015r -15.05.2015r.
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Zewnętrzna ewaluacja problemowa.  Brak zaleceń.


19

05.11.2015r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

Kontrola sanitarna placówki. Brak zaleceń.


20

19.12.2015r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Ocena stanu sanitarnego kuchni w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.


21

31.03.2016r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Ocena realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas". Brak zaleceń.


22

05.04.2026r.
Urząd Miasta Katowice - Wydział Edukacji
Ocena pracy dyrektora - sporządzono protokół (bez zaleceń).

23

08.04.2016r.
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Ocena pracy dyrektora. Brak zaleceń.


24

19.12.2016r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.

25

09.02.2017r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Ocena stanu sanitarnego przedszkola w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.

26

10.03.2017r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.

 

27

26.09.2018r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Ocena stanu sanitarnego przedszkola w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.

 
26


24.07.2019r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Ocena stanu sanitarnego przedszkola w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.

27

13.08.2019r.
Państwowy  ZUS o/Chorzów.
Prawidłowość i rzetelność naliczania skłądek. Zalecenia zgodnie z protokołem.

28

03.09.2019r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Ocena stanu sanitarnego przedszkola w oparciu o arkusz oceny. Brak zaleceń.

 

29

30.09.2020r.
Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
Bezpieceństwo i higiena pracy w czasie epidemii. Zalecenia zgodnie z protokołem.

30

06.05.2021r.
WAiK UM  Katowice
Ocena bezpieceństwa  placu zabaw miejskich przedszkoli. Zalecenia zgodnie z protokołem.

 

31

31.05.2021r.
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w kontekście pisma rodzica. Zalecenia zgodnie z protokołem.

32

06.08.2021r.
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli numer WN.5533.1.19.2021. Brak zaleceń

 

33

16.03.2022r. - 21.04.2022r.
Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Kontrola problemowa  za 2021r. - wydatki, dochody, sprawy kadrowe ZFŚŚ.

 

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:43:57
Ostatnia aktualizacja: 2022-03-19 18:53:34

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »