INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Data: 2024-01-02


Nr dokumentu: 1533

 

 

                                                                                                                                                                                                    Katowice, dn. 02.01.2024 r.

 

                                                                            Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                             Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

 

Na podstawie pkt II. 11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1) zarządzenia 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:

 

L.P. KONTO NAZWA PRZEDMIOTU ROK ZAKUPU ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ UWAGI
1. MP46 I poz.2 Fotel biurowy kreta  2016  1   382,53 zł 382,53 zł  
2. MP46 I poz. 5  Zestaw komputerowy   2015  1  2 146,35 zł 2 146,35 zł   
3. MP46 I poz. 8  Telefon Panasonic  2011  1   400,00 zł  400,00 zł    
4. MP46 III poz.6  Wykładzina lateksowa  2011 20,6m3   447,84 zł  447,84 zł    
5. MP46 III poz.8  Tablica literowa - dwuznaki  2006  1  444,08 zł 444,08 zł   
6. MP46 III poz.9   Budujemy mosty  2006  1   680,00 zł  680,00 zł    
7. MP46 VI poz.13  Mikrowieża CD/MP3  2017  1  280,00 zł  280,00 zł   
8. MP46 VIII poz.3  Odkurzacz Elekrolux  2014  1  299,00 zł 299,00 zł   
9. MP46 VIII poz.4  Odkurzacz Jupiter  2017  1  399,00 zł  399,00 zł   
10. MP46 XI poz. 1 Pompa TS200   2001  1   249,00 zł  249,00 zł    
    RAZEM       5 727,80 zł   

 

 

                                                                                                                                                                                                     Katowice, dn. 02.01.2024 r.

 

                                                                            Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                             Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

 

Na podstawie pkt II. 11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1) zarządzenia 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:

L.P. KONTO NAZWA PRZEDMIOTU ROK ZAKUPU ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ UWAGI
1. 011-8000 PLAC ZABAW-POCIĄG  2013 1  5 412,00 ZŁ 5 412,00 ZŁ  
 2. 011-800 PLAC ZABAW 808  2006  1  14 809,58 ZŁ  14 809,58 ZŁ   
 3. 011-800 PLAC ZABAW 808 PODŁOŻE  2012  1 14 999,73 ZŁ 14 999,73 ZŁ    
 4. 011-400 KOMPUTER  2007  1 3 071,00 ZŁ 3 071,00 ZŁ    
     RAZEM:       38 292,31 ZŁ   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Katowice, dn. 15.11.2021 r.

 

                                                                            Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                             Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

 

Na podstawie pkt II. 11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1) zarządzenia 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019  w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:

 

 

L.P. KONTO NAZWA PRZEDMIOTU ROK ZAKUPU ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ UWAGI
1. 011 - 4000 Komputer przenośny 2008 1 szt 3 995,50 zł 3 995,50 zł  
    RAZEM       3 995,50 zł  

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Katowice, dn. 02.11.2021 r.

 

 

                                                                            Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                             Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

 

Na podstawie pkt II. 11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1) zarządzenia 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:

 

                                                          

L.P. POZYCJA  INWETARZA NAZWA PRZEDMIOTU ROK ZAKUPU ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ UWAGI
1. Dz. III k-to 9 Ksylofon 1995 1 szt 300,00 zł 300,00 zł  
2. Dz. III k-to 5 Odtwarzacz DVD 2006 1 szt 219,00 zł 219,00 zł  
3. Dz. III k-to 10 Warsztat WORKO 2011 1 szt 307,50 zł 307,50 zł  
4. Dz. III k-to 10 Market 2011 1 szt 344,40 zł 344,40 zł  
5. Dz. III k-to 10 Motor Choper 2012 1 szt 467,40 zł 467,40 zł  
6. Dz. III k-to 10 Trampolina 2018 1 szt 1000,00 zł 1000,00 zł  
7. Dz. III k-to 10 PParasol ogrodowy 2015 1 szt 290,00 zł 290,00 zł  
8. Dz. III k-to 10 Klocki drewniane - wieś 2003 1 szt 640,00 zł 640,00 zł  
9. Dz. III k-to 10 Klocki drewniane - miasto 2004 1 szt 720,00 zł 720,00 zł  
10. Dz. VIA k-to 16 Segment LIPNO 1991 1 szt 473,40 zł 473,40 zł  
11. Dz. VIck-to 43 Wykładzina PCV 2006  20m 17,95 zł 359,00 zł  
12. Dz. VIa k-to 20 Ławka ogrodowa 1982 2 szt 0,36 zł 0,72 zł Przeniesiono do katalogu rzeczy małowartościowych
13. Dz. VIA k-to 23 tablica magnetyczna 1995 1 szt 52,97 zł 52,97 zł Przeniesiono do katalogu rzeczy małowartościowych
14. Dz. VIB k-to 27 Gaśnica piankowa 1988 2 szt 0,42 zł 0,84 zł Przeniesiono do katalogu rzeczy małowartościowych
15. Dz. VIB k-to 27 Gaśnica 1994 1 szt 4,94 zł 4,94 zł Przeniesiono do katalogu rzeczy małowartościowych
    RAZEM       5 180,17 zł  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                                                                                                                Katowice, dn. 10.10.2019 r.

 

                                                                            Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                             Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

 

Na podstawie pkt II. 11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1) zarządzenia 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:

 

 

 L.P.

POZYCJA 

INWENTARZA

NAZWA

PRZEDMIOTU

ROK 

ZAKUPU

ILOŚĆ 

 CENA

JEDN.

WARTOŚĆ  UWAGI
 1  DZ VIB/44 DYWAN  2009 1  580,00  580,00 ZNISZCZONY
 2  DZ III/6 PROJEKTOR 2015 1  370,00 370,00 ZEPSUTY
 3  DZ VIC/46  FIRANY 2001      1020,91 ZNISZCZONE
 4  DZ VIC/46  FIRANY 2007  41,5 m    495,43 ZNISZCZONE

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                     Katowice, dn. 02.09.2019 r.

 

                                                                            Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                             Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

 

Na podstawie pkt II. 11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1) zarządzenia 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:

L.P.

POZYCJA

INWENTARZA

NAZWA

ZAKUPU

ROK ZAKUPU ILOŚĆ

CENA

JEDN.

WARTOŚĆ UWAGI
1 DZ VID/59 PRALKA POLAR 2003 1 1049,90 1049,90 ZEPSUTA
2 DZ III/6 PROJEKTOR 2015 1 370,00 370,00 ZEPSUTY
3 DZ VIC/46 FIRANY 2001     1020,91 ZNISZCZONE
4 DZ VIC/46 FIRANY 2007 41,5 m   495,43 ZNISZCZONE

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                  Katowice, dn. 05.07.2019 r.

 

                                                                            Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                             Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach.

 

Na podstawie pkt II. 11 Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice (załącznik nr 1) zarządzenia 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia 2019 w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołanej zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego:

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »

Strona mp46katowice.pl używa plików cookie. Pozostając na niej akceptujesz korzystanie z cookies. © MP46 2017 by Miejskie Przedszkole NR 46 w Katowicach.

L.P.

POZYCJA

INWENTARZA

NAZWA

PRZEDMIOTU

ROK

ZAKUPU

ILOŚĆ

CENA

JEDN.

WARTOŚĆ UWAGI
1 DZIII/5 MIKROWIEŻA PHILIPS 2005 1 413,58 413,58 ZEPSUTA
2 DZIII/5 ODTWARZACZ THOMSON 2007 1 599,00 599,00 ZEPSUTY
3 DZII/9 MATA MUZYCZNA 2001 1 135,00 135,00 ZNISZCZONA
4 DZIII/10 GĄSIENICZKA DREWNIANA 2007 1 250,00 250,00 ZNISZCZONA
5 DZIII/10 KUCHNIA LOFT 2011 1 492,00 492,00 ZNISZCZONA
6 DZIVIA/8 KRZESŁA 1998 4 74,42 297,68 WYTARTE SIEDZISKA
7 DZVIA/16 REGAŁ BIBLIOTECZNY 2002 2 1,07 2,14 USZKODZONY
8 DZVIB/26 TELEFON AVENA 2008 1 179,00 179,00 ZEPSUTY
9 DZVIC/44 DYWAN 4 x 4,5 2005 1 287,82 287,82 ZNISZCZONY
10 DZVIC/44 WYKŁADZINA DYWANOWA 2011 18m2 562,32 562,32 ZNISZCZONA
11 DZVIC//52 CHOINKA 1995 1 119,93 119,93 ZNISZCZONA
12 DZVID/54 DRABINA 4 STOPNIOWA 2001 1 70,14 70,14 USZKODZONA
13 DZVID/61 KRAJALNICA ZELMER 2008 1 319,00 319,00 ZEPSUTA
14 DZVID/61 ROBOT ZELMER 2010 1 429,00 429,00 ZEPSUTY
15 DZVID/61 MASZYNKA DO MIELENIA 2013 1 299,00 299,00 ZEPSUTE
16 DZVID/66 ŻELAZKO TEFAL 2004 1 159,00 159,00 ZEPSUTE
17 DZVID/67 ROLETY 2008 4 139,00 556,00 ZNISZCZONE
18 DZVID/67 ROLETY <span style="font-size: 12p