MAJĄTEK

Data: 2024-02-18


Nr dokumentu: 1530


Informacja o posiadanym majątku Miejskiego Przedszkola Nr 46

w Katowicach

  

·        Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice.

·         Prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej.

·        Dysponuje od 01.09. 2004r. powierzoną w trwały zarząd nieruchomością o powierzchni 824 m2   położoną w Katowicach
         przy ul. Gen. Z. W. Jankego 111 /Decyzja Prezydenta Miasta Katowice z dnia 01.09.2004r – Nr GGM.VI.Fn.72244/1/10/04/

·        Budynek MP46 o powierzchni użytkowej 279,98 m2   i    kubaturze 1210,81 m3 dwukondygnacyjny, murowany, częściowo
         podpiwniczony oraz przybudówka o powierzchni użytkowej   17,20 m2 i kubaturze 30,96 m3.

 

 

 

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2014r:

 

Rodzaj majątku                                                                   Wartość

Środki trwałe                                                                      197 848,57 PLN

Wartości niematerialne i prawne                                   1 233,13  PLN

Księgozbiór                                                                           6 261,46  PLN


 Razem:                                                                             205 343,16 PLN
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2015r:

 

Rodzaj majątku                                                                   Wartość

Środki trwałe                                                                      215 501,42  PLN


Wartości niematerialne i prawne                                    2 022,77   PLN

Księgozbiór                                                                            6 261,46  PLN

Razem:                                                                              223 785,65  PLN
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2016r:

 

Rodzaj majątku                                                                  Wartość

Środki trwałe                                                                     215 503,42  PLN


Wartości niematerialne i prawne                                  2 022,77   PLN


Księgozbiór                                                                           6 252,87   PLN


 Razem:                                                                             223 779,06  PLN

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2017r:

 

Rodzaj majątku                                                                  Wartość

Środki trwałe                                                                     212 776,67  PLN


Wartości niematerialne i prawne                                   1 734,77   PLN

Księgozbiór                                                                          6 252,87   PLN


 Razem:                                                                            220 764,31  PLN
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2018r:

 

Rodzaj majątku                                                                  Wartość

Środki trwałe                                                                     241 537,09  PLN

Wartości niematerialne i prawne                                   2 009,31   PLN


Księgozbiór                                                                          6 252,87   PLN


Razem:                                                                             249 799,27 PLN
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2019r:

 

Rodzaj majątku                                                                  Wartość

Środki trwałe                                                                     209 795,09  PLN

Wartości niematerialne i prawne                                   2 009,31   PLN


Księgozbiór                                                                          6 252,87   PLN


Razem:                                                                             218 057,27  PLN

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2020r:

 

Rodzaj majątku                                                                  Wartość

Środki trwałe                                                                     269 463,04  PLN

Wartości niematerialne i prawne                                   2 009,31   PLN


Księgozbiór                                                                          5 983,57   PLN


Razem:                                                                             277 455,92  PLN

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2021r:

 

Rodzaj majątku                                                                  Wartość

Środki trwałe                                                                     297 997,37  PLN

Wartości niematerialne i prawne                                   2 009,31   PLN


Księgozbiór                                                                            5 983,57   PLN


Razem:                                                                                     305 990,25  PLN

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2022r:

 

Rodzaj majątku                                                                  Wartość

Środki trwałe                                                                     278 620,37 PLN

Wartości niematerialne i prawne                                   6 424,31   PLN


Księgozbiór                                                                            5 983,57   PLN


Razem:                                                                                     291 028,25 PLN

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składniki majątkowe placówki na 31.12.2023r:

 

Rodzaj majątku                                                                  Wartość

Środki trwałe                                                                     249 658,68 PLN

Wartości niematerialne i prawne                                   7 431,60   PLN


Księgozbiór                                                                           5 983,57   PLN


Razem:                                                                                     263 073,85 PLN

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:56:12
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-18 17:47:27

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »