REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Data: 2020-02-09


Nr dokumentu: 1531


Rejestry, ewidencje, archiwa w  Miejskim Przedszkolu nr 46 w Katowicach

 

     

PROWADZONE  REJESTRY:

1.     Rejestr zamówień publicznych.

2.     Rejestr druków ścisłego zarachowania.

3.     Rejestr wypadków.

4.     Rejestr zarządzeń wewnętrznych.

5.     Rejestr skarg i wniosków.

6.     Rejestr dzieci uczęszczających do przedszkola.

7.     Rejestr wniosków nauczycieli o rozpoczęcie stażu.

8.     Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

9.     Rejestr zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji.

10.   Rejestr wydawanych aktów stopnia awansu zawodowego.

11.   Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

 

PROWADZONE  EWIDENCJE:

1.     Ewidencja środków trwałych

2.     Ewidencja księgozbioru

3.     Ewidencja wyposażenia i pomocy dydaktycznych - księgi inwentarzowe

4.     Ewidencja akt osobowych

5.     Ewidencja czasu pracy

6.     Ewidencja wyjść  pracowników

7.     Ewidencja wyjść z dziećmi

8.     Ewidencja dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

9.     Ewidencja emerytów i rencistów

10.   Ewidencja pieczęci i stempli.

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE:

 

1.   Akta osobowe pracowników

2.   Dokumenty kancelaryjne

3.   Dokumenty kadrowe

4.   Dokumenty pedagogiczne

 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH I  EWIDENCJACH:

 

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

 

 

Informacje o dokumencie
Odpowiedzialny merytorycznie: Mariola Kraj
Wprowadzający: Mariola Kraj
Data utworzenia: 2014-11-03 14:37:59
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-09

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »