Uroczystość - Słodziaki

8 listopada (piątek) odbędzie się uroczystość z okazji Święta Niepodległości oraz wspólne zaśpiewanie

"Mazurka Dąbrowskiego" o symbolicznej godzinie 11:11

Prosimy o pomoc w nauce na pamięć zwrotek hymnu oraz o odświętny ubiór.

Ogłoszenie - Słodziaki i Misie

W dniu 28.10.2019r. wychodzimy do MDK "Południe" w Piotrowicach na zajęcie warsztatowe z cyklu

"AKADEMIA MŁODEGO NAUKOWCA" pt. "Magnetyzm, czyli magiczna siła przyciągania".

Koszt zajęcia - 10 zł.

Prosimy o wpłatę u nauczycielek grupy do 25 pażdziernika.

Wyjscie jest w godzinach dopołudniowych - wracamy na obiad.

Bardzo prosimy o głosy na panią Małgosię

Wycieczka do Małej Strażnicy

19 września 2019r. wyjeżdżamy na wycieczkę do „MAŁEJ STRAŻNICY” w Szopienicach przy ul. Krakowskiej 130,

gdzie oprócz zwiedzania, przebierania się w stroje strażackie, odbędzie się zajęcie z udzielania pierwszej pomocy.

 

Koszt wycieczki 12 zł. - płatny tylko przejazd autokarem.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci w tym dniu do godz. 8.30. (wcześniej zjemy śniadanie, wyjazd z przedszkola o 9.15).

Planowany powrót do przedszkola około godz. 12.45

Dzieci mogą zabrać mały plecaczek z drobnymi ciasteczkami.

 

 

                                                            

Międzynarodowa akcja Sprzątanie Świata - Katowice 2019

20 września 2019r. dzieci z grupy "Słodziaki" i "Misie" biorą udział w międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata – Katowice 2019".

Miejsca i tereny, które w ramach akcji będą sprzątane to: ul. Tyska, Chmielna, Jaworowa, Zdrowa i Gen. Z. W. Jankego oraz Dolina Ślepiotki.

Wychodzimy po śniadaniu.

Projekt

BARDZO PROSIMY O GŁOSOWANIE NA NASZ PROJEKT DOTYCZĄCY

MODERNIZACJI PRZEDSZKOLNEGO PLACU ZABAW

Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO L19/06/VI

 MOŻNA ODDAĆ SWÓJ GŁOS W DNIACH OD 9 - 22 WRZEŚNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU, MIEJSKIEJ BIBLIOTECE NR 9

UL. GEN. Z. W. JANKEGO LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ BUDŻET OBYWATELSKI

 PROSIMY O ZAANGAŻOWANIE DLA DOBRA DZIECIAKÓW,
Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY ODDANY GŁOS

Witamy po wakacjach

„Idziemy do przedszkola,
przedszkole już nas woła.
Lalki, misie, klocki lego,
a więc rękę daj kolego!
Poskaczemy, pośpiewamy,
dobry humor tutaj mamy”..

W poniedziałek 02 września 2019r. rozpoczyna się nowy rok szkolny.
Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i nadszedł czas na wspólną zabawę w przedszkolu. Przedszkolaki wyruszą do swoich grup, gdzie spotkają zarówno swoich dobrze znanych kolegów, jak i tych całkiem nowych, którzy w naszym przedszkolu stawiać będą  pierwsze kroki.

Najmłodsze dzieci z grupy Jeżyków przezwyciężać będą pierwsze rozłąki
z rodzicami. Trochę żal rozstawać się z mamą, jednak koledzy i całe mnóstwo zabawek pomagą zostać z nami. Wszyscy pracownicy będą bardzo się starać pomóc  zaadaptować się Wam w nowym środowisku. Mamy nadzieję, że  dzieci z dnia na dzień będą stawały się
prawdziwymi, roześmianymi przedszkolakami.


Życzymy wszystkim  radosnych chwil spędzonych w naszym przedszkolu. Aby ten nadchodzący rok był okazją do zdobywania nowych doświadczeń
i pierwszych kontaktów rówieśniczych.
Rodzicom życzymy dużo cierpliwości, satysfakcji
i zadowolenia z dokonań swoich dzieci.

Zapraszamy również do współpracy i aktywnego udziału
w życiu przedszkola.

Zebranie organizacyjno - informacyjne odbędzie się 10.09.2019r. (wtorek) o godzinie 17.00. Szczegóły na tablicy informacyjnej.

                                                       dyrektor Mariola Kraj

 

UWAGA !!!

BARDZO PROSIMY PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA ALBUMY ZE ZDJĘCIAMI,

KTÓRE DZIECI OTRZYMAŁY NA UROCZYSTYM POŻEGNANIU STARSZAKÓW

CELEM REKLAMACJI /ROZLATUJĄ SIĘ/

 

Uroczystość - Biedroneczki

DRODZY RODZICE BARDZO PROSIMY, ABY NA UROCZYSTOŚĆ

"POŻEGNANIA STARSZAKÓW"

UBRAĆ DZIECI W MIARĘ JEDNOLTY STRÓJ,

TZN. BIAŁE BLUZKI, KOSZULE ORAZ CIEMNE SPÓDNICZKI I SPODNIE.

 

 

Pożegnanie starszaków - Biedroneczki

Serdecznie zapraszamy na ostatnią uroczystośc przedszkolną,

która odbędzie się

14 czerwca (piątek) o godz. 16.00

Piknik Rodzinny

7 czerwca (piątek) zapraszamy na Piknik Rodzinny 

organizowany z okazji:

Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca.

 

Od godz. 15.30 do 18.30 będziemy się wspaniale bawić!!!

 

 

 

Wyjście do Teatru Żelaznego - wszystkie grupy

27 maja (poniedziałek) planujemy wyjście do Teatru Żelaznego w Piotrowicach

na spektakl "Różowy Kapturek".

Bardzo prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 20 zł. u nauczycielek grupy.

(16 zł - koszt biletu, 4 zł. - koszt upominku wręczonego dzieciom przez aktorów z okazji Dnia Dziecka).

Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8.00

Baseball - Biedroneczki

16 maja (czwartek) zaraz po śniadaniu wybieramy się z całą grupą na

Spartakiadę Baseballową organizowaną w SP Nr 27 w Katowicach.

Prosimy rodziców o zaopatrzenie dzieci bezpieczne, sportowe obuwie oraz małą butelkę wody do picia.

Wyjscie do Monkeylandii - Biedroneczki

14 maja (wtorek) zaraz po śniadaniu wychodzimy do Monkeylandii.

 

Bardzo prosimy rodziców (którzy jeszcze nie opłacili wejścia) o wpłacenie pieniążków u nauczycielek grupy.

Wycieczka do Ochab - Misie i Biedroneczki

21.05.2019r. wyjeżdżamy na całodniową wycieczkę do DREAM PARKU w OCHABACH

 

Koszt wycieczki – 66 zł. (bardzo prosimy o wpłacanie pieniążków u nauczycielek grupy do 17 maja).

 

Prosimy o odpowiedni ubiór dla dzieci (najlepiej na cebulkę), bezpieczne i wygodne buty, chusteczki higieniczne oraz przemyślany prowiant do plecaczka (napoje tylko w plastikowych butelkach, słodkości bez czekolady).

 

Harmonogram wycieczki:

7.45 - śniadanie

8.30 - wyjazd autokarem

10.00 - przyjazd do Dream Parku

14.30 - wyjazd z Ochab

16.00 - powrót do przedszkola

 

Realizacja programu wycieczki:

- Zwiedzanie Parku Dinozaurów, Parku Miniatur (z przewodnikiem), oglądanie „Domu do góry nogami”, Oceanarium

  prehistorycznego, wystawy zwierząt tropikalnych.

 

Inne atrakcje:

- Wieża Mocy, Aqupadler, Małpi Gaj, trampoliny i dmuchawce, plac zabaw, linowy plac zabaw, Mini ZOO, Kina 2 D i 4 D

Śniadanie wielkanocne

Kochani rodzice

17 kwiernia (środa) o godz. 9.30 odbędzie się uroczyste

ŚNIADANIE WIELKANOCNE,

w którym uczestniczyć będą dzieci oraz personel.

Prosimy rodziców o odświętne ubranie dzieci :-)

Ogłoszenie

W ZWIĄZKU Z POPARCIEM PRZEZ NAS STRAJKUJĄCYCH NAUCZYCIELI INFORMUJEMY,

ŻE PLANOWANE W NASZEJ GRUPIE

"WIOSENNE SPOTKANIE Z RODZICAMI" NIE ODBĘDZIE SIĘ.

 

PRZEPRASZAMY

 

Informacja dla rodziców

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1.     Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2.     Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3.     § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4.     Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5.     Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6.     Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Wyjazd do Multikina - Biedroneczki

DNIA 9 KWIETNIA (WTOREK) ORGANIZOWANY JEST WYJAZD

DO MULTIKINA W KATOWICACH NA FILM „DUMBO”.

ŚNIADANIE W TYM DNIU BĘDZIE O GODZINIE 8.30

PRZEJAZD AUTOBUSEM NR 297 O GODZINIE 9.05

SEANS ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10.00

CENA BILETU – 12 ZŁ.

BARDZO PROSIMY RODZICÓW O WPŁACANIE PIENIĄŻKÓW

U NAUCZYCIELEK GRUPY

OSOBY, KTÓRE WPŁACIŁY 10 ZŁ NA MONKEYLANDIĘ DOPŁACAJĄ

TYLKO 2 ZŁ., PONIEWAŻ W TYM MIESIĄCU NIE IDZIEMY DO SALI ZABAW

Spartakiada - Biedroneczki

XXI MIĘDZYPRZEDSZKOLNA SPARTAKIADA SPORTOWA

 

Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 56 w Katowicach

zaprasza w dniu 19 marca (wtorek) o godz. 17.00 do udziału w spartakiadzie.

MIEJSCE: Hala Soprtowa Szkoły Podstawowej nr 56 ul. Spółdzielczości 21

CELE SPARTAKIADY: Propagowanioe zdrowego, aktywnego wypoczynku, zachęcanie dzieci do zdrowej rywalizacji

na sportowej arenie, jak również do upowszechniania zasad fair play podczas kibicowania i wdrażania do zachowania

kultury podczas zawodów sportowych juz od najmlodszych lat.

Reprezentację przedszkola stanowią 12 dzieci.

Wyjście do Monkeylandii - Biedroneczki

15 marca (piątek) zaraz po śniadaniu wychodzimy do Monkeylandii.

Bardzo prosimy rodziców, którzy jeszcze nie opłacili wejścia o wpłacenie pieniążków u nauczycielek grupy

Wycieczka do Leśnej Sali Edukacyjnej - Biedroneczki

12 marca (wtorek) planujemy wycieczkę do Leśnej Sali Edukacyjnej w Katowicach.

Harmonogram wycieczki

8.00 - śniadanie

8.30 - wyjazd autobusem

9.30 - zwiedzanie i zajęcia edukacyjne

ok. 12.30 - powrót do przedszkola na obiad

W Sali Edukacyjnej prezentowanych jest wiele ciekawych tematów dotyczących przyrody i leśnictwa naszego regionu,

m.in.: specyfiki prowadzenia gospodarki leśnej, bogactwa zasobów przyrodniczych, ekspozycja dotykowa

skór różnych zwierząt, a także "historyczny gabinet Leśniczego".

Rekrutacja na rok szkolny 2019-2020

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych
z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2019/20
- szczegóły w folderze REKRUTACJA

Wyjście do Teatru Żelaznego

27 lutego (środa) planujemy wyjście do Teatru Żelaznego w Piotrowicach na spektakl "Pinokio".

Prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 16 zł. u nauczycielek grupy.

Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8.15

Wyjście do Monkeylandii - Biedroneczki

12 lutego (wtorek) zaraz po śniadaniu wychodzimy do Monkeylandii.

strona:
O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »