Rekrutacja dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Do 03 MARCA 2023r. - potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej

     Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola,

którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2023/2024 pozostało w tym samym  przedszkolu wypisują

pisemną Deklarację pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024.

 

    Stosowny formularz Deklaracji należy odebrać w  kancelarii przedszkola od 27 LUTEGO  2023r.  za potwierdzeniem odbioru.

 Wypełnioną Deklarację należy osobiście  dostarczyć do kancelarii przedszkola najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

·      Uwaga! Niezłożenie Deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne

z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »