Rekrutacja dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

Do 13 MARCA 2020r. - potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej

     Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola,

którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2020/2021 pozostało w tym samym  przedszkolu wypisują

pisemną Deklarację pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021.

 

    Stosowny formularz Deklaracji należy odebrać w  kancelarii przedszkola za potwierdzeniem odbioru.

 Wypełnioną Deklarację należy osobiście  dostarczyć do kancelarii przedszkola najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

·      Uwaga! Niezłożenie Deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne

z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »