Zmiana terminu rekrutacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 838/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 marca 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów

składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych

szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych

publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas

wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a

także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą

do uzyskania za poszczególne kryteria termin złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym przebiegać będzie: 

          od 16.03.2020 roku od godz. 09:00 do 03.04.2020 roku do godz.  15:00

Harmonogram naboru na rok szkolny 2020-2021

HARMONOGRAM NABORU DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W KATOWICACH   na rok szkolny 2020/2021

Lp

Terminy rekrutacji

Rodzaj czynności

1

od 09.03.2020 r.

do 13.03.2020 r.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2

od 16.03.2020 r. od godziny 09:00

do  27.03.2020 r. do godziny 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3

od 23.03.2020r., od godziny 08:00

do 31.03.2020r., do godziny 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

4

17.04.2020r., godzina 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5

od 20.04.2020r., od godziny 09:00

do 27.04.2020r., do godziny 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6

04.05.2020r., godzina 09:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7

od 06.07.2020r., od godziny 09:00

do 09.07.2020r., do godziny 15:00

Rekrutacja uzupełniająca:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8

od 08.07.2020r., od godziny 08:00

do 13.07.2020r., do godziny 10:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

9

27.07.2020r., godzina 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10

od 27.07.2020r. od godziny 13:00

do 30.07.2020r. do godziny 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

11

03.08.2020r., godzina 09:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »