Jak przygotować dziecko do przedszkola

UWAGA RODZICE NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW!

 

W  zakładce "Informacje dla rodziców" znajduje się zakładka "Dla Rodziców

nowych Przedszkolaków", gdzie   umieszczane będą ważne informacje.

Prosimy o śledzenie zakładki od początku sierpnia.

 

Jak przygotować dziecko do przedszkola.

 

 

Rzeczy, w które należy zopatrzyć dziecko (wszystkie rzeczy należy podpisać):

 

 

 • kapcie (do samodzielnego ubierania np. na rzepy lub do wkładania),
 • worek (na krótkim sznurku, podpisany) – zawierający ubrania na przebranie,
 • chusteczki higieniczne – paczka 100 sztuk (do wyciagania),
 • mokre chusteczki – paczka,

 

 

Umiejętności - jakie powinno posiadać dziecko, które ułatwią mu adaptację do przedszkola:

 

 • Samodzielne spożywanie posiłków (korzystanie z łyżki i widelca),
 • Picie z kubka,
 • Samodzielne korzystanie z toalety:

- sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych

- ściąganie spodenek i majtek

- siadanie na desce klozetowej

- korzystanie z papieru toaletowego

- podciąganie spodenek

- mycie i wycieranie rąk;

 • Samodzielne czyszczenie nosa,
 • Sprzątanie po zabawie,
 • Dzielenie się zabawkami,
 • Proszenie o pomoc w trudnych sytuacjach,
 • Stosowanie form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia

 

 

Jak pomóc dziecku w procesie adaptacji do przedszkola:

 

1. Rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu, przedstawiaj w pozytywnym świetle.

2. Jeśli możesz zostawiaj dziecko pod opieką innej osoby dorosłej, aby dziecko przyzwyczaiło się do rozstania z tobą.

3. Okres poprzedzający pójście do przedszkola to najlepszy czas na rozstanie się z akcesoriami niemowlęcymi np. smoczek, butelka, nocnik, wózek , pieluszka.

Popracuj nad tym w czasie wakacji, gdyż we wrześniu twoje dziecko będzie miało inne zadanie (adaptacja do przedszkola).

4. Zadbaj, aby dziecko było jak najbardziej samodzielne, to da mu poczucie, że sobie poradzi.

5. Proces adaptacyjny może potrwać kilka dni, tygodni, miesiący. W tym okresie dziecko może być płaczliwe, odmawiać jedzenia, być rozdrażnione, mieć trudności z dyscypliną. Aby proces przebiegał pozytywnie należy pogodzić się z tym, że jest to trudny okres i nie przerywać go.

6. Przyprowadzając i odbierając dziecko pozostań na korytarzu. Twój widok może przypominać innym dzieciom, że ich rodzica jeszcze/ już nie ma i powodować płacz.

7. Witaj i żegnaj dziecko z uśmiechem, nawet jeśli czujesz lęk przed nowym etapem w życiu dziecka.

8. Pożegnaj się z dzieckiem przed salą i oddaj pod opiekę nauczycielowi. Postaraj się, aby pożegnanie było krótkie.Przygotuj się na to, że dziecko może płakać. Bądź pewny, zdecydowany i spokojny.

9. Pokaż dziecku, że płacz nie zmienia twojej decyzji. Jeśli zrobisz to raz nauczysz dziecko, że to skuteczny sposób załatwiania spraw. Pamietaj, że dla dziecka płacz jest naturalnym sposobem rozładowanie napięcia (związanego z przeżywanymi emocjami-przyjemnymi i nieprzyjemnymi).

10. Opowiedz dziecku o przedszkolu i przebiegu dnia:

- posiłkach

- zabawie

- leżakowaniu

11. Odpowiadaj na pytania dziecka zgodnie z prawdą.

12. Ubrania, w które ubierasz dziecko powinny być wygodne, łatwe do rozebrania i ubrania (spodenki i getry na gumkach, koszulki wkładane przez głowę, kapcie do łatwego założenia, kurteczki, czapki do samodzielnego ubierania, rękawiczki z jednym palcem). Unikaj pasków, szelek, sznurówek i guzików.

13. Unikaj zakładania dziecku biżuterii. Zgubienie lub zepsucie może powodować smutek i żal.

14. Wielokrotnie zapewniaj dziecko, że je odbierzesz i określ czas (np. po leżakowaniu, podwieczorku)

15. Nauczdziecko jak ma na imię i nazwisko.

16.Współpracuj z nauczycielem i pytaj jesli masz wątpliwości. Umów się na rozmowę jesli chcesz porozmawić.

 

 

Koncepcja pracy 2015-2020

KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46

W KATOWICACH

2015-2020

 

              „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności

lecz wyzwalajmy aktywność

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia,

Nie żądajmy lecz przekazujmy.

Pozwólmy dzieciom pytać i rozwijajmy ich umysł,

Tak by same chciały chcieć”

 

 

WIZYTÓWKA PRZEDSZKOLA

 

                Miejskie Przedszkole Nr 46 w Katowicach jest przedszkolem publicznym. Przedszkole jest objęte nadzorem dwóch organów:

1. organ prowadzący – Miasto Katowice.

2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach.

         Zgodnie z dokumentacją, którą posiadamy w 2016r. obchodzić będziemy 60 rocznicę założenia przedszkola. Z tej okazji pragniemy przygotować uroczystość połączoną z nadaniem imienia „REKSIA”. Właśnie tak od lat mówią o nas w Piotrowicach i Ochojcu. Nie wszyscy wiedzą gdzie jest przedszkole nr 46, ale gdzie jest „Reksio” wszyscy wiedzą.

Miejskie Przedszkole Nr 46, znajduje się w południowej dzielnicy Katowic przy głównej ulicy gen. Z. W. Jankego. Jednopiętrowy budynek o powierzchni 300 m2, mieści się na parceli 936 m2. Ogród wyposażony jest  w bezpieczne i ekologiczne urządzenia. Jest on  nie tylko miejscem zabawy, ale także miejscem gdzie edukacja przebiega na łonie natury oraz miejscem wielu uroczystości przedszkolnych, np. pikników rodzinnych, zajęć rekreacyjno - sportowych. W nim też nasze dzieci mogą nauczyć się jazdy na rowerze. Dzięki sponsorom dysponujemy sporą ilością rowerów oraz hulajnóg. Prawie 100 % dzieci opuszczających nasze przedszkole  opanowało jazdę na rowerze. Cieszy to nie tylko nas ale przede wszystkim rodziców.

         Przedszkole posiada ukierunkowaną wizję proekologicznego i prozdrowotnego wychowania małego człowieka, z nastawieniem na rozwijanie jego twórczych postaw, poprzez stosowanie aktywizujących i integrujących metod pracy, przy aktywnym udziale rodziców. Dbamy także o to, aby nasze dzieci wychowywały się w życzliwej, tolerancyjnej atmosferze, z poszanowaniem ich praw oraz znajomością i przestrzeganiem zasad zgodnego współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 66 dzieci. Funkcjonują trzy oddziały: dla dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich. Wszyscy pracownicy współdziałają ze sobą na rzecz dzieci i rodziców, przez co tworzą przyjazną, dającą poczucie bezpieczeństwa atmosferę. Nauczyciele preferują indywidualne podejście do każdego dziecka, znają jego potrzeby, preferencje i zainteresowania, wspomagają   indywidualny, wielokierunkowy rozwój dziecka, tworzą warunki do rozwoju i samodzielności, dbają o jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Realizują programy: adaptacyjny dla nowych przedszkolaków, logopedyczny „Zabawa słowem”, techniczne „Reksiowe orgiami” i „Technika w przedszkolu”, edukacyjne „Kochamy ciszę” i „Mały artysta”, program działań edukacyjnych wykorzystujących wybrane techniki freinetowskie w badaniu i odkrywaniu świata z dziećmi przedszkolnymi oraz program profilaktyczno – terapeutyczny  „W zgodzie z sobą i innymi”,

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami uwzględniając w procesie dydaktycznym ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice w przedszkolu traktowani są jak w partnerzy w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci..  nauczyciele realizują ciekawą ofertę zajęć skierowanych do rodziców m.in. warsztaty pedagogiczne, uroczystości, zajęcia integracyjne. Organizowane są wycieczki, imprezy integracyjne, konkursy, wyjazdy do teatru oraz spektakle teatralne i koncerty umuzykalniające w przedszkolu.
         Przedszkole współpracuje także ze środowiskiem lokalnym biorąc udział w licznych akcjach, konkursach, imprezach. Dowodem tego są liczne nagrody jakie otrzymują nasi wychowankowie. W lutym br dwukrotnie zajęliśmy pierwsze miejsca: w konkursie kolęd oraz konkursie tanecznym.
W naszym przedszkolu: obowiązuje zasada " otwartych drzwi " czyli umożliwianie przeżywania pierwszych chwil w przedszkolu razem z mamą i tatą.

Przedszkole jest cenione w środowisku za rodzinną atmosferę, domowe jedzenie i pielęgnowanie tradycji. Rodzice, którzy dziś powierzają naszej opiece swoje pociechy, to w wielu przypadkach dzieci lub wnuki dzieci, które pamiętają pierwsze lata funkcjonowania przedszkola.
Zabawa z nami dostarcza dziecku w wieku przedszkolnym wielu bodźców do odkrywania świata. Każdy dzień jest pełen intrygujących zadań i ciekawych informacji , które wspierają rozwój dziecka.
Wszystkie nasze starania prowadzą do tego, aby nasi podopieczni czuli się u nas dobrze, żeby mieli zapewnione optymalne warunki do rozwoju własnych talentów, umiejętności i potrzeb. Staramy się, aby nasze przedszkole było dla dzieci drugim, ciepłym i bezpiecznym domem.

 

 

CELE   WYCHOWANIA    PRZEDSZKOLNEGO

 

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu  uzdolnień   oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnychim w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, cojest dobre, a co złe;
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w nowych itrudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach z dziećmi idorosłymi;
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach  fizycznych i intelektualnych;
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. Wprowadzenie  dzieci  w  świat  wartości estetycznych i  rozwijanie  umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. Kształtowanie   u   dzieci  poczucia   przynależności  społecznej  (do   rodziny, grupy  rówieśniczej iwspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
   

 

CELE STRATEGII ORGANIZACJI

MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 46

W KATOWICACH

 

 

 • Zapewnienie warunków dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych określonych przezstandardy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • Utrzymanie zadowolenia dzieci i rodziców / prawnych opiekunów na satysfakcjonującym poziomie.
 • Zapewnienie  dzieciom   możliwości  osiągnięcia   poziomu  wiedzy   i  umiejętności  koniecznych do uzyskania gotowości szkolnej.
 • Zapewnienie możliwości rozwoju dziecka zgodnie z przyjętym przez dom rodzinny iprzedszkole wzorcem zachowań etyczno - moralnych.
 • Dostosowanie tematyki szkoleń do  potrzeb systemu  zarządzania  jakością oraz przepisówprawa dotyczących obszarów funkcjonowania przedszkola.
 • Systematyczna modernizacja bazy przedszkola zgodnie z wymaganiami prawa

 

 

 WIZJA

 

Wychowanek przedszkola jest wyposażony w zasoby, pozwalające zmierzyć się z wymaganiami, stawianymi w szkole i dorosłym życiu. 

Przygotowany jest do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie ztrudnościami.

 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA:

 DOJRZALOŚĆ FIZYCZNA

·        Ogólna sprawność ruchowa

·        Odporność na choroby i zmęczenie

 

DOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA

·        Zdolność do przeżywania różnorodnych uczuć

·        Panowanie nad emocjami

 

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA

·        Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

·        Przestrzeganie reguł życia społecznego

 

DOJRZAŁOŚĆ UMYSŁOWA

·        Ciekawość świata

·        Chęć i umiejętność uczenia się
 

                                                  

MISJA

 

W  Przedszkolu  najważniejsze  jest  dziecko.  Pierwszorzędną  wartość  stanowi  dla  nas  troska opodopiecznych, ich rozwój, aktywność i beztroskie dzieciństwo w nieustannej współpracy z rodziną.

 

NASZ  ABSOLWENT:

 

WSPOMAGANIE I UKIERUNKOWANIE ROZWOJU DZIECKA

·        Dziecko zdobyło podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie czytania i pisania oraz opanowało pojęcia matematyczne,

·        Orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni,

·        Jest sprawne manualnie i graficznie

 

NAUKA RADZENIA SOBIE Z WŁASNYMI EMOCJAMI ORAZ ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI TRUDNYCH

 

·        Potrafi kontaktować się z innymi dziećmi i dorosłymi,

·        Współdziała z dziećmi, nauczycielami i innymi osobami w przedszkolu,

·        Potrafi dopasować zachowanie adekwatnie do sytuacji

 

ZAPEWNIENIE DZIECKU MOŻLIWOŚCI ODNALEZIENIA SWOJEGO MIEJSCA W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ I SPOŁECZNEJ

 

·        Szanuje własność swoją i innych,

·        Potrafi organizować zabawy dla siebie i swoich kolegów,

·        Zna i przestrzega reguły różnych gier planszowych

·        W trakcie działania jest twórczy.

 

DBANIE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

 

·        Jest samodzielny w zakresie czynności samoobsługowych,

·        Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i zachowania się w miejscach publicznych,

·        Jest sprawny ruchowo.

 

 

STRATEGICZNE CELE:

 

Cele główne pracy przedszkola w latach 2015 – 200 wynikają z przyjętych przez placówkę Wizji i Misjioraz opracowanej strategii organizacji.

·        Tworzenie wysokiej jakości oferty edukacyjnej

·        Doskonalenie zawodowe pracowników

·        Tworzenie nowoczesnej i bepiecznej placówki

 

  

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

 

Na terenie naszego przedszkola działa Rada Rodziców składająca się z kreatywnych, zaangażowanych w życie przedszkola – rodziców, czyli przedstawicieli każdej grupy przedszkolnej.

W celu ustalenia wzajemnej współpracy oraz kompetencji zawarto kontrakt.

 

 

 KONTRAKT           

 

· Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci

· Rada Rodziców ma prawo współdecydować o działaniach naszego przedszkola mając nacelu zawsze dobro dziecka

· Rada Rodziców wspiera działania Rady Pedagogicznej w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących funkcjonowania naszej placówki

· Rodzice służą dobrymi radami, ciekawymi i twórczymi pomysłami związanymi z organizacją imprez dla dzieci i sami aktywnie uczestniczą w tych przedsięwzięciach

· W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor

· Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskam i opiniami dotyczącymi spraw placówki

· W celu wspierania działalności naszego przedszkola Rada Rodziców może gromadzićfundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

· Rada Rodziców tworzy kolektyw ludzi otwartych, przedsiębiorczych, kreatywnych, którzy swoją aktywną postawą inspirują innych do twórczego działania na rzecz naszego przedszkola

· Zebrania Rady są protokołowane

 

 

WDRAŻANIE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

· Realizacja założeń reformy oświatowej

· Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwościwspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb,

· Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną,

· Realizacja programów własnych uwzględniających edukację zdrowotną, muzyczną, językową, plastyczną, przyrodniczą i artystyczną,

· Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego,

· Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych poprzez świadome działania na rzeczochrony środowiska i dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska,

· Kształtowanie poczucia przynależności społecznej, poszanowanie kultury i tradycji regionu,

· Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci,

· Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta, pozyskiwanie sponsorów,

· Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności,

· Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi iotaczającego świata na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, nabywanie doświadczeń obcowaniaz kulturą, kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki,

· Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

· Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwójkażdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

 

KRYTERIA SUKCESU

 

W naszym przedszkolu dziecko:

 1.  Poznaje swoje prawa i obowiązki.

 2.  Czuje się bezpiecznie, przestrzega przyjętych norm i zasad właściwego zachowania.

 3.  Ma możliwość indywidualnego rozwoju.

 4.  Rozwija się twórczo.

 5.  Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

 6.  Buduje pozytywny obraz samego siebie.

 7.  Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 8.  Przygotowuje się  do nauki w szkole.

 

W naszym przedszkolu rodzice:

1. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

4. Uzyskują pomoc specjalistów.

5. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola mając wpływ na podejmowane decyzje i działania.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc

 

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1.  Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

 2.  Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

 3.  Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 4.  Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

 5.  Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków ipartnerów przedszkola.

 6.  Monitorują efektywność własnej pracy.

 7. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 

 

PRIORYTETOWE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NAROK SZKOLNY 2015/2016

 1.  “ Mieszkam na Śląsku”- stworzenie odpowiednich warunków do współpracy rodziny i przedszkola poprzez poznawanie historii najbliższej okolicy i pielęgnowanie śląskich tradycji.

 2.  Promocja  bezpiecznego, higienicznego i  zrównoważonego stylu życia.

 3.  Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.

 

PRIORYTETOWE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NAROK SZKOLNY 2016/2017

 1.  “ Jestem Polakiem”- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej.

 2. Nasilenie działań zmierzających do podniesienia poziomu sprawności motorycznych u dzieci.

 

PRIORYTETOWE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NAROK SZKOLNY 2017/2018

 1.  “Jesteśmy częścią przyrody”-  poszerzanie wiedzy i  zainteresowań przyrodniczych  oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej dziecka.

 2. “ Mały artysta”- stwarzanie warunków i inspirowanie dzieci do zdobywania nowych doświadczeń plastyczno- technicznych oraz muzycznych.

 

PRIORYTETOWE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NAROK SZKOLNY 2018/2019

 1.  “ Jestem Europejczykiem”- rozbudzanie zainteresowania dzieci innymmi krajami, poszerzanie wiedzy o Europie.

 2. Współdziałanie przedszkola i środowiska lokalnego w celu podtrzymywania pozytywnego wizerunku placówki.

 

PRIORYTETOWE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NAROK SZKOLNY 2019/2020

 1.  Teatr i literatura inspiracją do działań twórczych i zdobywania doświadczeń językowych.

 2. “ Ja i świat”- wspieranie rozwoju szerszych zainteresowań  dzieci poprzez poznawanie świata. Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodowości.

 

 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 

W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Rozbudzamy w nim wiarę we własną skuteczność. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Staramy się, aby wychowankowie czuli się w przedszkolu bezpiecznie. Rozbudzamy pozytywne relacje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem.

Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniaćdobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek,zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

EDUKACJA

 W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które wynikają z potrzeb dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Nauka przez zabawę umożliwia dzieciom: przygotowanie do nauki czytania i pisania, wzbogacenie wiedzy z różnych dziedzin, wzbogacenie słownika, doskonalenia umiejętności manualnych, usprawniania koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowo – kinestetycznej, ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenie pamięci,rozwijanie zdolności matematycznych i artystycznych, poznawanie świata za pomocą wszystkich zmysłów oraz wyrażanie emocji poprzez tworzenie i przeżywanie.

Nauczyciele odpowiednio planują i określają wymagania edukacyjne, uwzględniając możliwości wiekowe i rozwojowe dzieci oraz integrację i korelację treści programowych wprowadzając innowacje metodyczne i stosując metody aktywizujące.

Szczególną uwagę zwracamy na naukę samodzielnego i logicznego myślenia, które w przyszłościpomogą dziecku przyswajać wiedzę z różnych dziedzin. Dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogłyosiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata inabywania nowych umiejętności.

 

Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

 ·        obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników

·        przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej

·        prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności

·        rozmowy indywidualne z rodzicami

·        wymiana doświadczeń ze specjalistami

·        ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

·        wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w udzielonej pomocy psychologiczno –pedagogicznej i logopedycznej
 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Organizując zajęcia uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą naświeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi. Wysoki poziom świadczeń edukacyjnych osiągamy poprzez włączenie do treści zawartych w programie podstawowym metod, które pogłębiają i ułatwiajądzieciom przyswajanie określonych treści:

· Dziecięca matematyka wg koncepcji E. Gruszczyk - Kolczyńskiej - rozwija wyobraźnię i myślenie matematyczne dzieci, w przystępny sposób wprowadza dzieci w świat matematyki.

· Metoda Ruchu Rozwijającego - W. Sherborne - wspomaga rozwój i integrację dzieci, stymuluje rozwój sfery emocjonalnej i społecznej przez system różnorodnych doświadczeń ruchowych.

· Metoda Dobrego Startu - M. Bogdanowicz - zajęcia prowadzone tą metodą mają na celu jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych idotykowych, funkcji kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymifunkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej.

· Pedagogika Zabawy Klanza - celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy.

· Drama - w metodzie tej chodzi o maksymalne zaangażowanie dziecka, które nie ma być nastawione na odbiór, lecz na działanie przez wcielanie się w różnorakie role. Drama urozmaica procesnauczania, ośmiela dzieci do działania, niweluje zahamowania oraz rozwija wyobraźnię, ponadto wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, zmusza do podejmowania decyzji i reagowaniana różnorodne sytuacje, przez co przygotowuje dziecko do dorosłego życia.

· Metoda K. Orffa i R. Labana - zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej ikoordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej.

· Techniki Celestyna Freineta – działania twórcze umożliwiające dziecku poznawanie otaczającej go rzeczywistości w różnych aspektach, poprzez naturalne zdobywanie doświadczeń i kształtowanie postawy otwartej na przeżywanie, poznawanie i rozumienie. Dziecko poszukuje, działa, eksperymentuje i uczy się wyrażać siebie oraz realizować własne pomysły.

 

 

ORGANIZACJA  POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I   LOGOPEDYCZNEJ

 Celem  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  i  logopedycznej  w przedszkolu  jest  rozpoznawanie izaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

·        wybitnych uzdolnień,

·        niedostosowania społecznego,

·        specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,

·        zaburzeń komunikacji językowej,

·        zaburzeń psychicznych,

·        sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

·        zaniedbań środowiskowych,

·        trudności adaptacyjnych.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i logopedyczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

·        zajęć specjalistycznych

·        porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

·        tworzenia zespołów i współpracy nauczycieli
 

 

KALENDARIUM PRZEDSZKOLNE

 Przedszkole kultywuje własne tradycje, co znajduje odzwierciedlenie w licznie organizowanych imprezach iprzedsięwzięciach:

·        Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – 20 IX,

·        Pasowanie Przedszkolaka na Starszaka,

·        Pasowanie na Przedszkolaka,

·        150 lecie miasta Katowice,

·        Dzień Kartofla,

·        Dzień Edukacji Narodowej,

·        Dzień Pluszowego Misia,

·        Andrzejki,

·        Barbórka,

·        Spotkanie z Mikołajem,

·        Spotkania przy choince

·        Przedszkolna wigilijna.

·        Jasełka.

·        Dzień Babci i Dziadka.

·        Bal przebierańców.

·        Miedzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa Przedszkolaków

·        Spotkania wiosenno- wielkanocne

·        Przedszkolne śniadanie wielkanocne

·        Dzień Mamy i Taty

·        Dzień Dziecka

·        III Przedszkolna Spartakiada Sprawnościowa

·        Pożegnanie Starszaków

 

Akcje, programy i projekty:

·        Nakretka  dla Oliwii

·        Zbiórka kartridży

·        Bateriowiec- zbiórka zużytych baterii

·        Eko- domek- zbiórka plastikowych butelek PET

·        Sprzątanie świata

·        Zbieramy makulaturę- oszczędzamy lasy

·        Cała Polska Czyta Dzieciom

·        Góra grosza

·        Podpisz pieska

·        Mamo, tato wolę wodę.

·        Akademia Zdrowego Przedszkolaka

·        Kubusiowi Przyjaciele Natury

·        Akademia Aquafresh

·        Przedszkolaki czytają.

 

  

MONITOROWANIE WDRAŻANIA KONCEPCJI

  

Monitorowanie  wdrażania  koncepcji  to  proces  zawierający  chronologicznie  uporządkowane działania następujące jedno po drugim i powtarzające się w cyklu:

·        Bieżące rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,

·        Systematyczne diagnozowanie oczekiwań środowiska lokalnego,

·        Adaptowanie koncepcji przedszkola do wyników przeprowadzanych analiz.

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »