Ubezpieczenie

DOBROWOLNE  UBEZPIECZENIE DZIECI

  Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach   NA ROK 2017/2018

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA                                                                 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

 

-100%  uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW                                             100% SU

- 1% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW                                                    1% SU

- Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych

  będących przedmiotami ortopedycznymi i środków                                   do 30% SU

  pomocniczych

- Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów                                do 30% SU  

- Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego

   wypadku( w tym również zawał serca i udar mózgu)                                   100% SU  

 

-  Z tyt. uszczerbku na zdrowiu w wyniku padaczki                     świadczenie jednorazowe 

                                                                                                                    1% SU

- Śmierć jednego lub obojga rodziców w wyniku

  nieszczęśliwego wypadku                                                                            10% SU

 

- Pogryzienie przez psa                                                                 świadczenie jednorazowe

                                                                                                                    1% SU

 

 

- Śmierć ubezpieczonego w wyniku sepsy                                                     100% SU

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Pobyt w szpitalu  w wyniku nieszczęśliwego wypadku                              20,00 zł/ dzień

( świadczenie płatne od pierwszego dnia)

- Pobyt w szpitalu w wyniku choroby                                                        20,00 zł/dzień

( świadczenie płatne od pierwszego dnia)

- Operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku                                          do 100 % SU

- Zwrot kosztów leczenia na terenie RP (KL)                                        świadczenie do 500 zł

                                                                                                         

 

Suma ubezpieczenia do opcji podstawowej : 12.000,00 zł

Składka roczna: 47,00 zł                              

                           

Ubezpieczenie obowiązuje 24 godziny, przez cały rok, w kraju i zagranicą. / poza KL zagranicą/ Zawarcie w/w ubezpieczenia nie wymaga zawarcia dodatkowych ubezpieczeń przy organizowaniu wyjazdów na wycieczki szkolne i inne wyjścia na imprezy organizowane przez przedszkole

 

OWU oraz wnioski zgłoszenia szkody dostępne są w sekretariacie .

Indywidualna obsługa: Danuta Stężały  602 107 828

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »