Uchwały Rady Rodziców 2023/2024

 

                                                                                                                                                     Katowice, dnia 21.09.2023r.

 

Uchwała Nr 1/23/24

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie wyboru Prezydium i Komisji rewizyjnej Rady Rodziców
Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

 

Na podstawie art. 83  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r.  poz. 900  ze zm.)

Rada Rodziców postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skład Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

w składzie:

 • przewodniczący – WKTORIA GARDAWSKA
 • z-ca przewodniczącego –  PAWEŁ KORZENIEWSKI
 • sekretarz – CHRISTINE BALDY
 • skarbnik – SEBASTIAN PAJOR
 •  członek – MARCIN BALDY
 •  członek – DOROTA KOZIEŁ
 •  członek – ARTUR MIELAŃCZUK

§ 2.

Zatwierdzić skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46

w Katowicach w składzie:

 

 • członek komisji rewizyjnej – BEATA CHRZANOWSKA
 • członek komisji rewizyjnej – KATARZYNA MIELAŃCZUK


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                          (-) Wiktoria Gardawska

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                    Katowice, dnia 21.09.2023r.

 

Uchwała Nr 2/23/24

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach

Na podstawie art. 83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach.

§ 2.

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Jednolity tekst Regulaminu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 46.

§ 4.

Wykonanie  uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

                                                                                       Przewodniczący Rady Rodziców  

                                                                                           (-) Wiktoria Gardawska  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                    Katowice, dnia 21.09.2023r.

 

Uchwała Nr 3/23/24

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024. 

 

Na podstawie art. 84 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900 ze zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1.

Uchwalić  Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

                                                                                         Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                            (-) Wiktoria Gardawska

                                                                                                                       

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                     Katowice, dnia 21.09.2023r.

 

Uchwała Nr 4/23/24

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900  ze zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców

Rada Rodziców ustala, co następuje:

§ 1.

Rodzice dzieci mogą wpłacać dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców przedszkola, w wysokości i w terminach określonych
 w złożonej deklaracji.

§ 2.

Środki zgromadzone z dobrowolnych składek rodziców wydatkowane są zgodnie z regulaminem Rady Rodziców i zatwierdzonym planem finansowym Rady Rodziców, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3.

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczone są na wspieranie działalności statutowej Przedszkola.

§ 4.

Rada Rodziców upoważnienia Panią Mariolę Kraj  do dysponowania składkami.

§ 5.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przedszkola, skontrolowane przez Komisję Rewizyjną, zostaje opublikowane na przedszkolnej stronie internetowej   oraz przedstawione na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w następnym roku szkolnym.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                          Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                              (-) Wiktoria Gardawska

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                      Katowice, dnia 21.09.2023r.

 

Uchwała Nr 5/23/24

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

 

Na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze  zm.)  oraz Regulaminu Rady Rodziców,

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Rodziców ustala wysokość pogotowia kasowego w kwocie 500 zł.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 3.

                                                                                    
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                               (-) Wiktoria Gardawska

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                   Katowice, dnia 21.09.2023r.

 

Uchwała Nr 6/23/24

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie paczek mikołajkowych dla dzieci

 

Na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r.  poz. 900 ze. zm.)  oraz Regulaminu Rady Rodziców,

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się  wysokość  kwoty 35 zł za  paczkę mikołajkową od dziecka.   


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 3.

                                                                                    
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                                  (-) Wiktoria Gardawska

Uchwały Rady Rodziców 2022-2023

   Katowice, dnia 03.10.2022r.

Uchwała Nr 1/22/23

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 03 wpaździernika 2022 r.

w sprawie wyboru Prezydium i Komisji rewizyjnej Rady Rodziców
Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

 

Na podstawie art. 83  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skład Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

w składzie:

 • przewodniczący – WKTORIA GARDAWSKA
 • z-ca przewodniczącego –  KATARZYNA MIELAŃCZU
 • sekretarz – AGNIESZKA KAMIŃSKA
 • skarbnik – MARZENA PASTERNAK
 • członek komisji rewizyjnej –  MAGDALENA MAREKWIA
 • członek komisji rewizyjnej –  KATARZYNA BŁACH
 • członek – CHRISTINE BALDY
 • członek – KATARZYNA KRAKOWIAK
 • członek – KAMILA NĘDZYŃSKA 

§ 2.

Zatwierdzić skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach w składzie:

 • członek komisji rewizyjnej – MAGDALENA MAREKWIA
 • członek komisji rewizyjnej – KATARZYNA BŁACH

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Rodziców (-) Wiktoria Gardawska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Katowice, dnia 03.10.2022r.

Uchwała Nr 2 /22/23

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 03 października 2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach

Na podstawie art. 83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach.

§ 2.

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Jednolity tekst Regulaminu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 46.

§ 4.

Wykonanie  uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

                                                                                       Przewodniczący Rady Rodziców (-) Wiktoria Gardawska      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Katowice, dnia 03.10.2022r.

Uchwała Nr 3 /22/23

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 03 października 2022 r.

w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Na podstawie art. 84 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1.

Uchwalić  Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

                                                                                         Przewodniczący Rady Rodziców (-) Wiktoria Gardawska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                          Katowice, dnia 03.10.2022r.

Uchwała Nr 4/22/23

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 03 październik 2022 r.

w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców

Rada Rodziców ustala, co następuje:

§ 1.

Rodzice dzieci mogą wpłacać dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców przedszkola, w wysokości i w terminach określonych w złożonej deklaracji.

§ 2.

Środki zgromadzone z dobrowolnych składek rodziców wydatkowane są zgodnie z regulaminem Rady Rodziców i zatwierdzonym planem finansowym Rady Rodziców, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3.

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczone są na wspieranie działalności statutowej Przedszkola.

§ 4.

Rada Rodziców upoważnienia Panią Mariolę Kraj  do dysponowania składkami.

§ 5.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przedszkola, skontrolowane przez Komisję Rewizyjną, zostaje opublikowane na przedszkolnej stronie internetowej   oraz przedstawione na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w następnym roku szkolnym.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Rodziców (-) Wiktoria Gardawska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                 Katowice, dnia 03.10.2022r.

 

Uchwała Nr 5/22/23

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 03 października 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

 

Na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)  oraz Regulaminu Rady Rodziców,

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Rodziców ustala wysokość pogotowia kasowego w kwocie 500 zł.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 3.

                                                                                    
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Rodziców (-) Wiktoria Gardawska

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwały Rady Rodziców 2021-2022

                                                                                                                                                           Katowice, dnia 20.09.2021r.

 

 

Uchwała Nr 1/21/22

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie wyboru Prezydium i Komisji rewizyjnej Rady Rodziców
Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

 

Na podstawie art. 83  Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skład Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

w składzie:

- przewodniczący – MAGDALENA   MAREKWIA

- z-ca przewodniczącego –  BEATA  CHRZANOWSKA

- sekretarz – KATARZYNA   BŁACH

- skarbnik – ANNA  WŁODARCZYK

- członek komisji rewizyjnej – WKTORIA  GARDAWSKA  

- członek komisji rewizyjnej –  AGNIESZKA  KAMIŃSKA

- członek –  AGNIESZKA UCIESZYŃSKA - KRUPA

- członek – KATARZYNA  MIELAŃCZUK

- członek –  AGNIESZKA  SPRORYS

§ 2

Zatwierdzić skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach w składzie:

1.    WIKTORIA GARDAWSKA

2.   AGNIESZKA KAMIŃSKA

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     Przewodniczący   Rady  Rodziców:

                                                

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                              Katowice, dnia 20.09.2021r.

 

 

Uchwała Nr 2 /21/22

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach

Na podstawie art. 83 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach.

§ 2

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Jednolity tekst Regulaminu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 46.

§ 4

Wykonanie  uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   

 

                                                                                       Przewodniczący  Rady   Rodziców:       

                                                                                                                     

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                 Katowice, dnia 20.09.2021r.

 

Uchwała Nr 3 /21/22

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Na podstawie art. 84   Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

 

Uchwalić  Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     

 

                                                                                         Przewodniczący  Rady  Rodziców:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                          

                                                                                                                                                Katowice, dnia 20.09.2021r.

 

 

Uchwała Nr 4 /21/22

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia Planu finansowego Rady Rodziców na rok 2021/2022

 

 Na podstawie art. 84  Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców,

 

uchwala się, co następuje:

§ 1


Wprowadza się plan finansowy Rady Rodziców na rok 2021/2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

                                                                                                                           § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący  Rady  Rodziców:

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                 Katowice, dnia 20.09.2021r.

 

Uchwała Nr 5/21/22

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie art. 84 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców

 

Rada Rodziców ustala, co następuje:

§ 1

Rodzice dzieci mogą wpłacać dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców przedszkola,
w wysokości i w terminach określonych w złożonej deklaracji.

§ 2

Środki zgromadzone z dobrowolnych składek rodziców wydatkowane są zgodnie
z regulaminem Rady Rodziców i zatwierdzonym planem finansowym Rady Rodziców, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczone są na wspieranie działalności statutowej Przedszkola.

§ 4

Rada Rodziców upoważnienia Panią Mariolę Kraj  do dysponowania składkami.

§ 5

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przedszkola, skontrolowane przez Komisję Rewizyjną, zostaje opublikowane na przedszkolnej stronie internetowej   oraz przedstawione na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w następnym roku szkolnym.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący  Rady  Rodziców:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                 Katowice, dnia 20.09.2021r.

 

Uchwała Nr 6/21/22

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 20 września 2021 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

 

Na podstawie art. 84 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082  z późn. zm.)   oraz Regulaminu Rady Rodziców,

 

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Rodziców ustala wysokość pogotowia kasowego w kwocie 500 zł

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.                                                                                                                          § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

                                                                                          Przewodniczący  Rady  Rodziców:

 

 

Uchwała Rady Rodziców Nr 7/19/20

Katowice, dnia 13.09.2019r

 

Uchwała Nr 7/19/20

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

 

Na podstawie art. 84 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)   oraz Regulaminu Rady Rodziców,

 

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Rodziców ustala wysokość pogotowia kasowego w kwocie 500 zł

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

             

Protokolant:                                                                                 Przewodniczący Rady  

                                                                                                              Rodziców:

Uchwała Rady Rodziców Nr 6/19/20

Katowice, dnia 14.09.2019r

Uchwała Nr 6/19/20

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 14 września 2019 r.

w sprawie dobrowolnych składek rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie art. 84 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148  z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców

 

Rada Rodziców ustala, co następuje:

§ 1

Rodzice dzieci mogą wpłacać dobrowolne składki na rzecz Rady Rodziców przedszkola, w wysokości i w terminach określonych w złożonej deklaracji.

§ 2

Środki zgromadzone z dobrowolnych składek rodziców wydatkowane są zgodnie
z regulaminem Rady Rodziców i zatwierdzonym planem finansowym Rady Rodziców, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczone są na wspieranie działalności statutowej Przedszkola.

§ 4

Rada Rodziców upoważnienia Panią Mirosławę Kanicką do dysponowania składkami.

§ 5

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przedszkola, skontrolowane przez Komisję Rewizyjną, zostaje opublikowane na przedszkolnej stronie internetowej   oraz przedstawione na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w następnym roku szkolnym.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Protokolant:                                                                                 Przewodniczący Rady  

                                                                                                              Rodziców:

Uchwała Rady Rodziców Nr 5/19/20

Katowice, dnia 13.09.2019r

 

Uchwała Nr 5/19/20

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu Planu Jednostkowego Wydatków

 i Dochodów Miejskiego Przedszkola 46 na 2019 rok

 

Na podstawie art. 84  Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148  z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców,

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Rodziców pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Dyrektora Przedszkola projekt Planu Jednostkowego Wydatków i Dochodów Miejskiego Przedszkola 46 na 2019 rok


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Protokolant:                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                            Rodziców:

Uchwała Rady Rodziców Nr 4/19/20

Katowice, dnia 13.09.2019r

 

Uchwała Nr 4 /19/20

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Planu finansowego Rady Rodziców na rok 2019/2020

 

 Na podstawie art. 84  Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148  z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców,

 

uchwala się, co następuje:

§ 1


Wprowadza się plan finansowy Rady Rodziców na rok 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Protokolant:                                                                                 Przewodniczący Rady                           

                                                                           Rodziców:

 

Uchwała Rady Rodziców Nr 3/19/20

 Katowice, dnia 13.09.2019r

 

Uchwała Nr 3 /19/20

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Na podstawie art. 84   Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148  z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

 

Uchwalić  Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Protokolant:                                                                               Przewodniczący  Rady

                                                                                                            Rodziców:

Uchwała Rady Rodziców Nr 2/19/20

 Katowice, dnia 13.09.2019r.

Uchwała Nr 2 /19/20

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

Na podstawie art. 83 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148  z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach.

§ 2

Regulamin Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Jednolity tekst Regulaminu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 46.

§ 4

Wykonanie  uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Protokolant:                                                                               Przewodniczący  Rady          

                                                                                                                Rodziców:

Uchwała Rady Rodziców Nr 1/19/20

 Katowice, dnia 13.09.2019r

 

Uchwała Nr 1/19/20

Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie wyboru Prezydium i Komisji rewizyjnej Rady Rodziców
Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

 

Na podstawie art. 83  Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148  z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skład Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach

w składzie:

- przewodniczący – ANGELIKA  ADASZEWSKA

- z-ca przewodniczącego –  MAGDALENA  MAREKWIA

- sekretarz – KATARZYNA  BŁACH

- skarbnik – MARZENA  PASTERNAK

- członek komisji rewizyjnej – AGNIESZKA UCIESZYŃSKA - KRUPA

- członek komisji rewizyjnej – MONIKA  JURECZKO

- członek – ANNA  WŁODARCZYK

- członek – AGNIESZKA  SPORYS

- członek – MAGDALENA  CISEK - SZALUŚ

 

§ 2

Zatwierdzić skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 46
w Katowicach w składzie:

1.   Agnieszka uCIESZYŃSKA - KRUPA

2.   MONIKA  JURECZKO

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Protokolant:                                                                             Przewodniczący   Rady     

                                                                                                         Rodziców:

                                             

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »