Sprawozdanie finansowe za rok 2022/2023

Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców

Miejskiego Przedszkola nr 46

w Katowicach za rok szkolny 2022/2023

 

Rachunek bankowy

Stan na 01.09.2022r.   5 056,54 zł     

Przychód         11 791,16 zł               

Rozchód          12 500,00 zł               

Stan na 31.08.2023r.   4 347,70 zł

 

Kasa

Stan na 01.09.2022r.   511,93 zł        

Przychód         12 500,00 zł               

Rozchód          12 992,76 zł               

Stan na 31.08.2023r.   19,70 zł     

    

Przychody

Wpłaty rodziców         11 791,16 zł   

Inne wpływy    0                     

Razem             11 791,16 zł       

                    

Rozchody

Pomoce dydaktyczne               584,63 zł        

Koszty imprez              11 389,22 zł               

Wydatki administracyjne          202,30 zł        

Inne     816,61 zł                                                     

Razem: 12 992,76 zł       

Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022

 

Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców

Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach za rok szkolny 2021/2022 

 

Rachunek bankowy

 

Stan na 01.09.2021r.  - 1 613,54

Przychód                    - 14 169,00

Rozchód                     - 10 726,00

Stan na 31.08.2022r.  - 5 056,54

 

Kasa

 

Stan na 01.09.2021r.  - 31,07

Przychód                    - 8 600,00

Rozchód                     - 8 119,14

Stan na 31.08.2021r.  - 514,93 

 

Przychody

 

Wpłaty rodziców        - 14 169,00
Inne wpływy             - 0

Razem                      - 14 169,00

 

Rozchody

 

Pomoce dydaktyczne       - 1 040,98

Koszty imprez                 - 8 043,52

Wydatki administracyjne  - 20,00

Inne                              - 121,50

 

Razem:                          - 9 226,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców

Miejskiego Przedszkola nr 46

w Katowicach za rok szkolny 2020/2021 

Rachunek bankowy

Stan na 01.09.2020r.  -           3 911,96

Przychód                    -           7 211,58

Rozchód                     -           9 510,00

Stan na 31.08.2021r.  -           1 613,54

 

Kasa

Stan na 01.09.2020r.  -           456,01

Przychód                    -           9 500,00

Rozchód                     -           9 924,91

Stan na 31.08.2021r.  -           31,07 

 

Przychody

Wpłaty rodziców        -           7 211,58

Inne wpływy              -           0

Razem                        -        7 211,58

 

Rozchody

Pomoce dydaktyczne -           2 625,49

Koszty imprez           -      7 229,42

Wydatki administracyjne-      0

Inne                            -           70,00

 

Razem:                      -           9 924,91

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »