Plan pracy Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

na rok szkolny 2023/2024

 

Zadania i sposób ich realizacji

Osoba odpowiedzialna

Osoba

współodpowiedzialna

Termin

realizacji

Uwagi

I. Organizacja pracy Rady Rodziców.

 1. Organizacja zebrania ogólnego rodziców.

Dyrektor

wrzesień

 
 1. Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

Dyrektor

Wychowawczynie grupy

wrzesień

podczas pierwszego zebrania

 1. Organizacja pierwszego zebrania Rady Rodziców.

Dyrektor

Przewodniczący Rady Rodziców

wrzesień

 

II. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców.

 1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji Regulaminu działania Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

wrzesień

 
 1. Zatwierdzenie Regulaminu działania rady rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

wrzesień

 

III. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu pracy rady rodziców na dany rok szkolny.

 1. Opracowanie propozycji zadań do planu pracy w bieżącym roku szkolnym w poszczególnych radach oddziałowych.

Przewodniczący rad oddziałowych

Przewodniczący Rady Rodziców

wrzesień

 
 1. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

wrzesień

 

IV. Przedstawienie i zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców na dany rok szkolny.

 1. Przygotowanie i przedstawienie propozycji Planu finansowego Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Skarbnik Rady Rodziców

wrzesień

 
 1. Zatwierdzenie Planu finansowego Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

wrzesień

 

V. Współpraca Rady Rodziców z dyrektorem.

 1. Wyrażanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli przed
  sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor

cały rok

w przypadku otrzymania wniosku

 1. Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor

październik

 

VI. Współpraca Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną.

 1. Opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

wrzesień

 
 1. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

w miarę potrzeb

 

VII. Udział Rady Rodziców w funkcjonowaniu przedszkola.

 1. Pomoc w wykonywaniu drobnych prac remontowych.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor

cały rok

 
 1. Pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie trwania uroczystości i wycieczek.

Przewodniczący Rady Rodziców

Wychowawczynie grup

cały rok

 
 1. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ulepszenie bazy przedszkola.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor

cały rok

 

VIII. Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez przedszkolnych.

 1. Dzień Edukacji Narodowej
   

październik

 
 1. Dzień Misia

listopad

 
 1. Mikołaj

grudzień

 
 1. Jasełka

grudzień

 
 1. Bal karnawałowy

styczeń

 
 1. Dzień Babci i Dziadka

styczeń

 
 1. Dzień Wiosny

kwiecień

 
 1. Dzień Dziecka - wycieczki

maj

 
 1. Święto Rodziny

czerwiec

 
 1. Pożegnanie starszaków

czerwiec

 
 1. Inne
 

zgodnie z harmonogramem

IX. Pozyskiwanie środków finansowych.

 1. Poszukiwanie sponsorów

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor

cały rok

 
 1. Bieżące monitorowanie wpłat dobrowolnych składek rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Skarbnik Rady Rodziców

cały rok

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »