Preliminarz budżetowy

PRELIMINARZ

WYDATKÓW Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2021/2022

 

I. PRZEWIDYWANE WPŁYWY:

1. Składki na Radę Rodziców           -           11 706,00

2. Środki pozostałe z roku szkolnego 2020/2021      -  1 644,61

3. Darowizny, prowizje, wpłaty inne -           0

Razem wpływy         -           13 350,61

 

II. PRZEWIDYWANE WYDATKI

1. Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych (teatrzyki,

pokazy, Mikołaj + przedstawienie itp.)         -           2 000,00

2. Dofinansowanie wycieczek  dzieci (20,00 zł x 66) -1 320,00  

3. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym   - 350,00

4. Paczki na Mikołaja –  (50,00 zł x 66) -3 300,00  

5. Bal noworoczny – 700,00

6. Wielkanocny zajączek –  (30,00 zł x 66) -1 980,00  

7. Święto Rodziny –  700,00

8. Dofinansowanie wydarzeń sportowych -  Spartakiady –   200,00

9. Nagrody  na koniec roku –  950,00

10. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu

technicznego wg potrzeb –  1 000,00

11. Inne koszty: uroczystości szkolne (kwiaty, dekoracja),wydatki osobowe i rzeczowe związane
      z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców –  850,61

Razem wydatki –  13 350,61

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Rodziców:

 

 

 

 

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »