Preliminarz budżetowy

PRELIMINARZ

WYDATKÓW Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2017/2018

 

I. PRZEWIDYWANE WPŁYWY:

1. Składki na Radę Rodziców -  9 230,00

2. Środki pozostałe z roku szkolnego 2016/2017 – 6 559,05

3. Darowizny, prowizje, wpłaty inne – 140,00

Razem wpływy – 15 929,05

 

II. PRZEWIDYWANE WYDATKI

1. Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych (teatrzyki, pokazy, Mikołaj + przedstawienie itp.)  - 2 000,00

2. Dofinansowanie wycieczek  dzieci -  1 056,00 ( 16 zł x 66),

3. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym   - 550,00

4. Paczki na Mikołaja – 1 980,00 ( 30 zł x 66),

5. Bal noworoczny – 100,00

6. Wielkanocny zajączek – 1 320,00 ( 20 zł x 66),

7. Święto Rodziny – 650,00

8. Dofinansowanie wydarzeń sportowych -  Spartakiady – 1 000,00

9. Nagrody  na koniec roku – 950,00

10. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego wg potrzeb – 3 000,00

11. Wyjazd do kina – 2 640 zł ( 40 zł x 66),

12. Inne koszty: uroczystości szkolne (kwiaty, dekoracja),wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców – 683,05

Razem wydatki – 15 929,05

 

 Protokolant:                                                                                 Przewodniczący Rady Rodziców:

 

12. Inne koszty: uroczystości szkolne (kwiaty, dekoracja),wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców – 1 013,05

 

Razem wydatki – 15 929,05

 

 

 

 

 

 Protokolant:                                                                                 Przewodniczący Rady Rodziców:

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »