Preliminarz budżetowy 2023-2024

 

PRELIMINARZ

WYDATKÓW Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2023/2024

 

I. PRZEWIDYWANE WPŁYWY:

1. Składki na Radę Rodziców - 12 638,00 zł          

2. Środki pozostałe z roku szkolnego 2023/2024 - 4 367,40 zł          

3. Darowizny, prowizje, wpłaty inne - 0

Razem wpływy- 17 005,40 zł  

 

II. PRZEWIDYWANE WYDATKI

1. Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych (teatrzyki, pokazy, Mikołaj itp.)- 2 500,00 zł  

2. Dofinansowanie wycieczek  dzieci (40,00 zł x 66) - 2 640,00 zł   

3. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoprzedszkolnym - 700,00 zł   

4. Paczki na Mikołaja - (35,00 zł x 66) - 2 310,00 zł     

5. Bal noworoczny - 700,00 zł    

6. Wielkanocny zajączek - (30,00 zł x 66) - 1 980,00 zł

7. Święto Rodziny – 2 000,00 zł

8. Dofinansowanie wydarzeń sportowych -  Spartakiady- 300,00 zł

9. Nagrody  na koniec roku – (100,00 zł x 18) – 1 800,00 zł

10. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego wg potrzeb – 1 075,00 zł

11. Inne koszty: uroczystości szkolne (kwiaty, dekoracja),wydatki osobowe i rzeczowe związane
      z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców – 1 000,40 zł

Razem wydatki –   17 005,40 zł

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Rodziców:

 

Preliminarz budżetowy 2022-2023

PRELIMINARZ

WYDATKÓW Z FUNDUSZY RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2022/2023

 

I. PRZEWIDYWANE WPŁYWY:

1. Składki na Radę Rodziców           -           12 439,92

2. Środki pozostałe z roku szkolnego 2020/2021      -  5 568,47

3. Darowizny, prowizje, wpłaty inne -           0

Razem wpływy         -           18 008,39

 

II. PRZEWIDYWANE WYDATKI

1. Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych (teatrzyki, pokazy, Mikołaj + przedstawienie itp.)  -1 750,00

2. Dofinansowanie wycieczek  dzieci (30,00 zł x 70) -2 188,90  

3. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym  - 350,00

4. Paczki na Mikołaja –  (31,27 zł x 70) -3 300,00  

5. Bal noworoczny – 350,00

6. Wielkanocny zajączek –  (30,00 zł x 70) -2 100,00  

7. Święto Rodziny –  2 000,00

8. Dofinansowanie wydarzeń sportowych -  Spartakiady – 300,00

9. Nagrody  na koniec roku –  1 800,00

10. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego wg potrzeb –  3 000,00

11. Inne koszty: uroczystości szkolne (kwiaty, dekoracja),wydatki osobowe i rzeczowe związane
      z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców –  2 069,49

Razem wydatki –  18 008,39

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Rodziców:

 

 

 

 

 

 

O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »