Organizacja pracy przedszkola w okresie świąteczno-noworocznym

UWAGA RODZICE!

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i zakończeniem roku kalendarzowego musimy przygotować się do zmian organizacyjnych.
Potrzeba zorganizowania pracy oraz zakupu środków żywności wymusza konieczność zebrania od Państwa informacji w jakich dniach wasze dziecko będzie, lub też nie będzie uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych.

U wychowawców grup należy odebrać imienne tabelki.

Pod każdym dniem należy wpisać:

TAK - jeśli dziecko będzie obecne,
NIE - jeśli dziecko będzie nieobecne.


Po ich wypełnieniu i podpisaniu należy je zwrócić najpóźniej do dnia 8 grudnia.


W przypadku rodzeństwa wypełnia się dwie kartki, dla każdego dziecka osobno.

Konkurs pt. Stroik Świąteczny

Spektakl Mikołajkowy

Drodzy Rodzice

W piątek 1 grudnia do naszego przedszkola przybędzie Teatr „Skrzat”

z mikołajkowym spektaklem pt.” Zimowe przygody Krysi Kaprysi”.

Spektakl przewidziany jest na godzinę 13:30 w związku z tym prosimy

o późniejsze odbieranie dzieci.

Dzień Górnika

Drodzy Rodzice

W piątek 1 grudnia w naszym przedszkolu odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Górnika.

W związku z tym prosimy, aby dzieci przyszły ubrane elegancko.

Bezpłatne, dodatkowe zajęcia wspomagające dla dzieci niepełnosprawnych

Bezpłatne, dodatkowe zajęcia wspomagające dla dzieci niepełnosprawnych
i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu „Za życiem”

W ramach realizacji kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dzieci niepełnosprawne
i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać bezpłatne, dodatkowe zajęcia wspomagające.
Zajęcia przyznają i organizują powiatowe ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze.

W Katowicach jest nim Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Sokolskiej 26
- tel. 506 138 460, e-mail: zazyciem@sppp.katowice.pl

Program skierowany jest do dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia
niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku
życia. Dziecko musi posiadać:
- opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, lub
- zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”), lub
- orzeczenie o niepełnosprawności.


Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego
Funduszu Zdrowia. O zajęcia mogą wystąpić zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych jak i zagrożonych
niepełnosprawnością.


Dzięki programowi „Za życiem” dziecko może mieć nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających
w tygodniu. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia Programu tj. do dnia
31 grudnia 2026 r.


Aby zapisać dziecko na zajęcia należy skontaktować się ze Specjalistyczną Poradnią PsychologicznoPedagogiczną przy ul. Sokolskiej 26 w Katowicach. To pracownicy Poradni kwalifikują dzieci do zajęć, określają ich rodzaj oraz częstotliwość. Zajęcia odbywają w Poradni lub w innej, wskazanej przez Poradnię placówce publicznej lub niepublicznej na terenie miasta Katowice.

W ramach Programu, w mieście Katowice realizowane są następujące zajęcia:
- indywidualna terapia integracji sensorycznej,
- indywidualna terapia oligofrenopedagogiczna,
- indywidualna terapia logopedyczna,
- indywidualna terapia psychologiczna,
- indywidualna terapia pedagogiczna (terapia ręki),
- indywidualna terapia neurologopedyczna,
- fizjoterapia.

Zajęcia pokazowe Drużyny Kangura

DRODZY RODZICE

 


Zajęcia pokazowe Drużyny Kangura odbędą się 20.09.2023 r. (środa) godz. 10.30

w naszym przedszkolu.

Z zajęć nagrany będzie filmik, który zostanie Państwu udostępniony.

 

Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie poprzez stronę

https://zapisy.druzynakangura.pl/

 

BUDŻET OBYWATELSKI - ZAGŁOSUJ NA NASZ PROJEKT!

Głosowanie w Budżet Obywatelski w Katowicach rozpoczęte!


Na stronie https://bo.katowice.eu/glosowanie/ możecie oddać swój głos na nasz projekt.


L19/03/X - Sale przedszkolne z meblami od babć. Pomóżcie nam to zmienić!


Pamiętajcie, że głos może oddawać zarówno dorosły, jak i każde dziecko w rodzinie. Dodatkowo nie ma rejonizacji - jeśli jesteście zameldowani w Podlesiu, Ligocie czy Wełnowcu (obojętnie, byle Katowice), możecie oddać swoje głosy na projekt w naszej dzielnicy. W takim przypadku na stronie głosowania wybierzcie dzielnicę Piotrowice-Ochojec i oddajcie na nas swój głos.

Dziękujemy!

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Miło nam poinformować, że w tym roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 2500 złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota wkładu własnego wynosiła 625 złotych.

Z uzyskanych funduszy zakupiliśmy nowości wydawnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz książki będące nagrodami książkowymi. Ponadto będziemy kontynuować współpracę z biblioteką publiczną.   Zaplanowane mamt także na początku roku 2024  spotkanie autorskie.

Wszystko dla rozwoju czytelnictwa!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa →

Celem Programu jest kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury
i wiedzy.

 

WITAMY PO WAKACJACH

 

Serdecznie witamy po wakacjach wszystkich przedszkolaków i ich rodziców

jak i te dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitają.

Informujemy, że nowy rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2023 r. (piątek).

Nasze przedszkole jest czynne od 6:00 do 17:00

Przypominamy o przyprowadzaniu dzieci  do przedszkola

najpóźniej do  godziny 8:30.

Wszystkim przedszkolakom życzymy pełnego radosnych zabaw, nowych wrażeń

i sukcesów roku przedszkolnego.

Drogim rodzicom, aby Wasze dzieci codziennie zaskakiwały

Was swoimi nowymi osiągnięciami i sukcesami.

                                                                             Mariola Kraj – Dyrektor MP 46

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

W NAJBLIŻSZY CZWARTEK 07.09.2023r.

O GODZ. 17.00 ODBĘDZIE SIĘ

ZEBRANIE INFORMACYJNO - ORGANIZACYJNE


DLA RODZICÓW

DZIECI Z GRUPY MOTYLKI

 

Plan  zebrania:

1.Powitanie przez dyrektora i wychowawcę.

2.Organizacja pracy przedszkola.

3.Oferta zajęć dodatkowych proponowanych przez placówkę.

4. Działalność Rady Rodziców.

5. Przedstawienie spraw grupowych

6. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

 

       Przewidywany czas zebrania 17.00 – 18.30

                                                  

                                Serdecznie zapraszam

                                             Mariola Kraj – Dyrektor MP 46

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ 06.09.2023r.

O GODZ. 17.00 ODBĘDZIE SIĘ

ZEBRANIE INFORMACYJNO - ORGANIZACYJNE

DLA RODZICÓW

DZIECI Z GRUPY BIEDRONKI

 

Plan  zebrania:

1.Powitanie przez dyrektora i wychowawcę.

2.Organizacja pracy przedszkola.

3.Oferta zajęć dodatkowych proponowanych przez placówkę.

4. Działalność Rady Rodziców.

5. Przedstawienie spraw grupowych

6. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

 

       Przewidywany czas zebrania 17.00 – 18.30

                                                  

                                Serdecznie zapraszam

                                             Mariola Kraj – Dyrektor MP 46

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

W NAJBLIŻSZY WTOREK 05.09.2023r.

O GODZ. 17.00 ODBĘDZIE SIĘ

ZEBRANIE INFORMACYJNO - ORGANIZACYJNE

DLA RODZICÓW

DZIECI Z GRUPY SŁONECZKA

 

Plan  zebrania:

1.Powitanie przez dyrektora i wychowawcę.

2.Organizacja pracy przedszkola.

3.Oferta zajęć dodatkowych proponowanych przez placówkę.

4. Działalność Rady Rodziców.

5. Przedstawienie spraw grupowych

6. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

 

      Przewidywany czas zebrania 17.00 – 18.30

                                                  

                                Serdecznie zapraszam

                                             Mariola Kraj – Dyrektor MP 46

Zmiana stawki żywieniowej

UWAGA RODZICE

 

Proszę o zgłoszenie do dnia 25.08.2023r. ewentualnych zmian godzin pobytu

dziecka/dzieci w przedszkolu i ilości posiłków na rok szkolny 2023-2024.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2023 z dnia 3 lipca

2023r.

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach od 01 września 2023 r.

ulega zmianie stawka żywieniowa.

Wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany dziecku wynosi odpowiednio:

1) śniadanie – 2,50 zł,

2) obiad – 4,50 zł,

3) podwieczorek – 2,50 zł.

 

Pełne wyżywienie  tj.  3 posiłki - wynosi 9,50 zł.

Spotkania adaptacyjne

 

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy dzieci 3-4-letnie przyjęte do Miejskiego Przedszkola nr 46


na rok szkolny 2023/24 wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach:

  18.07.2023r. (wtorek) w godz. 16.00 – 17.00,

22.08.2023r.(wtorek) godz. 16.00 – 17.00.

Spotkanie poprowadzi Pani Mirela Kuczmik

wychowawczyni prowadząca od września grupę maluszków.

Zajęcia odbywać się będą się w sali zabaw na I piętrze.

Udział w dniach adaptacyjnych pozwoli dzieciom poznać nowe środowisko rówieśników

i swoje panie, co znacznie złagodzi wrześniowy stres bycia przedszkolakiem.


Prosimy o zabranie dobrego humoru oraz zmiennego obuwia  dla dzieci.

 

                                                                      Dyrektor Mariola Kraj

 

 

Festyn Rodzinn - podziękowanioa

Festyn Rodzinny – 2023r.    już za nami

Serdecznie dziękuję przedstawicielom  Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach za pomoc
w przygotowaniu i organizacji doskonałej imprezy rodzinnej.

Szczególne podziękowania kieruję do   Pani Wiktorii Gardawskiej
 i Pani Katarzyny Mielańczuk za zaangażowanie i poświęcony czas w przygotowanie oraz udział w Festynie.

  Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy pomagali w organizacji i wspierali rzeczowo całą imprezę.
Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże przedsięwzięcie.
Bez Waszego zaangażowania, Drodzy Przyjaciele, zorganizowanie Festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe.

Dziękuję pracownikom przedszkola – zarówno nauczycielom,
jak i obsłudze – za pomoc, poświęcony czas, za zaangażowanie  w realizację tego przedsięwzięcia.

Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy.

Dziękuję przedszkolakom za fajną zabawę, grzeczne zachowanie
i udział w programie artystycznym.

Jestem z Was bardzo dumna.

Ogromnie Państwu za to dziękuję.

 

Dziękujemy za ofiarność, dzięki której zakupimy urządzenia zabawowe dające dzieciom radość.

Szczegóły dotyczące sprawozdania finansowego zamieszczone zostało na gazetce informacyjnej w przedszkolu.

 

 

Mariola Kraj
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46
w Katowicach

Święto Rodziny - piknik - ZMIANA TERMINU 20.06.2023 r.

ŚWIĘTO  RODZINY – PIKNIK

     20.06.2023 r. – WTOREK    !!! 

                

16.00 – 16.05   POWITANIE PRZEZ PANĄ DYREKTOR

16.05 – 16.10   POWITANIE PRZEZ WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW

16.10 – 16.40 WYSTĘPY POSZCZEGÓLNYCH GRUP Z OKAZJI DNIA MAMY I OJCA

16.40 – 16.45   WRĘCZANIE PREZENTÓW

16.45 – 19.00   WSPÓLNA ZABAWA PRZY ZESPOLE MUZYCZNYM „BAHAMAS” 

 

ATRAKCJE:

- PLĄSY PRZY MUZYCE ZESPOŁU „ BAHAMAS”,

- KONKURSY ORAZ ZABAWY ANIMACYJNE,

- KĄCIK FOTOGRAFICZNY ,

- KĄCIK TATUAŻY,

- WYPRZEDAŻ GARAŻOWA,

- KĄCIK ŁAKOCI, W KTÓRYM MOŻNA BĘDZIE ZAKUPIĆ:

  • SWOJSKIE CIASTA,
  • LEMONIADĘ,
  • PACZUSZKI ŁAKOCI,
  • POPCORN,

- KĄCIK PRZYSMAKÓW, W KTÓRYM MOŻNA BĘDZIE ZAKUPIĆ :

  • PAJDĘ CHLEBA ZE SMALCEM ORAZ KISZONY  OGÓREK,
  • GROCHÓWKĘ Z KOTŁA ORAZ PAJDĘ CHLEBA.

- DLA SPRAGNIONYCH DOSTĘPNA WODA MINERALNA NIEGAZOWANA, KAWA, HERBATA .

 

OBOWIĄZKOWYM BILETEM WSTĘPU BĘDZIE CO NAJMNIEJ JEDNA ROLKA BIAŁEGO PAPIERU TOALETOWEGO NA RODZINĘ

ABY NAM BYŁO MIŁO I RZEŚKO ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY DO SPONSORINGU, BĘDZIE NAM SIĘ CHCIAŁO PIĆ CHĘTNIE PRZYJMIEMY WODĘ MINERALNĄ

INNE POMYSŁY SPONSORINGU MILE WIDZIANE.

 
DATKI, KTÓRE ZBIERZEMY PRZEZNACZYMY NA ZAKUP NOWEJ TRAMPOLINY DLA DZIECI

LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ, HOJNOŚĆ I DOBRĄ ZABAWĘ.

OBOWIĄZKOWY STRÓJ  WYGODNY DO ZABAWY ORAZ DOBRY HUMOR

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

SALA ZABAW

UWAGA RODZICE

 


DNIA 12.05.2023r. MOTYLKI wyjeżdżają do sali zabaw „SKLEJKA” w Piotrowicach.

 


Prosimy aby tego dnia dzieci

były przyprowadzone do godziny 8:20

 


Śniadanie o godzinie 8:45

 


Wyjście z przedszkola 9:30

 


Czas trwania

zabawy w sali zabaw: 10:00-11:30

 


Cena: 20 zł/os – zakup biletów został w całości sfinansowany z funduszy Rady Rodziców

Wycieczka całodniowa wszystkich przedszkolaków

 

 

W dniu 16.05.2023 r. wyjeżdżamy na całodniową wycieczkę do DREAM PARKU W OCHABACH.

 


Koszt całkowity wycieczki 65 zł - wpłata najpóźniej do dnia 12 maja. W miarę możliwości wyliczoną kwotę prosimy wpłacać w kancelarii przedszkola

(ewentualnie wychowawcom grup).


W związku z wyjazdem prosimy o odpowiedni ubiór dla dzieci:


• najlepiej na cebulkę: krótki rękaw, długi rękaw, ewentualnie kurtka,


• bezpieczne i wygodne buty,


• chusteczki higieniczne,


• przemyślany prowiant do plecaczka- bez szklanych butelek i czekoladowych słodkości.

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI:


8.00 – rozmowa o bezpieczeństwie, omówienie planu wycieczki,


8.30 – śniadanie,


8.45 – wyjście z przedszkola do autokaru,


8.50 – wyjazd z przedszkola do Ochab,

10.00 – przyjazd do Dream Parku / realizacja programu wycieczki:


• Zwiedzanie Parku Dinozaurow i Parku Miniatur z przewodnikiem, nielimitowane korzystanie z atrakcji parku, oglądanie - Domu do Góry Nogami, Oceanarium

Prehistorycznego, wystawy zwierząt tropikalnych, inne atrakcje - Wieża Mocy, Aquapadler, Małpi Gaj, trampoliny i dmuchańce, plac zabaw linowy plac zabaw,

mini ZOO, kino 6 D, kino 2 D,


• Dzieci na miejscu zjedzą obiad i podwieczorek, przygotowane w przedszkolu;

 ok. 15.15 – wyjazd z Ochab,


16.15 / 16. 30 – powrót do przedszkola

Akcja Trenuj z Ligo

                                                                           

   Akcja "Trenuj z Ligo"

 

IDEA:

Radio Katowice tej wiosny chce promować zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci i aktywność fizyczną. Pomaga w tym radiowy pingwin – Ligo. Zimą jeździł na nartach i łyżwach, a teraz z najmłodszymi mieszkańcami regionu chce biegać, zdrowo się odżywiać i aktywnie spędzać czas.

Spotykamy się, żeby razem ćwiczyć, uczyć się na temat zdrowej postawy, jeść zdrowe przekąski, pić wodę i dobrze się bawić. W miasteczku radiowym dzieci razem z Ligo biorą udział w sportowej rozgrzewce prowadzonej przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, potem wszyscy stajemy na starcie i biegamy. Wygrywa każdy - nie mierzymy czasu, chcemy nauczyć dzieci, ze każdy kro uprawia sport już zwycięża.

Akcja "Trenuj z Ligo" odbędzie się 27 maja!!! o 10.00 w Parku Zadole w Katowicach (Plac za Amfiteatrem)

PROGRAM:

 

11:00 Powitanie z Ligo!

 

11.15 – 11.25 Pokaz zespołu Mażoretek „ Akcent”

 

11.30 – 11.50 Warsztaty sportowe i pokaz klubu JUDO OTORI

 

11.50 – 11.55 rozgrzewka z Ligo i katowickim MOSIR-em

 

12.00 – 13.00 Bieg z Ligo!!!

 

12.20 – 12.50 Warsztaty i pokaz Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego GKS Katowice

 

12.30, 13.30, 14.30 JOGA KREATYWNA dla Małych i Dużych

 

13.00 – 14.00 Ligo spotyka Ninanki – spektakl muzyczno-ruchowy z udziałem dzieci

 

11.00-14.30 Zajęcia w strefie sportowej MOSIR-u

 

 

A do tego:

- Strefa WODY: Dietetyk - porady, pomiar masy i składu ciała

- Strefa EDUKACJI: Tablice edukacyjne, wodne koło fortuny, zadania sportowe, quiz dla dzieci

- Strefa CHILL: Animator, bańki mydlane, figurki z balonów, leżaki dla rodziców:) kolorowe klocki, a Zdrojek częstuje wodą!

 

Warsztaty: Pierwsza pomoc przedmedyczna

UWAGA RODZICE

 

25 kwietnia 2023r. (wtorek) odbędą się w naszym przedszkolu wyjątkowe zajęcia.

 

Ratownicy medyczni (rodzice Szymona z grupy Biedronek)
przeprowadzą w każdej grupie wiekowej warsztaty
„ Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Prosimy o przyniesienie w tym dniu MASKOTKI
o rozmiarach minimum 20-30 cm,
tak aby każde dziecko mogło indywidualnie uczyć się jak udzielać pierwszą pomoc.

Świąteczne życzenia

 

Wesołych Świąt

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil

na Święta Wielkanocne.

Serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym,

suto zastawionym stole.

Przyjaznych rozmów, miłych gestów

i wszelkiej pomyślności życzy

 

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach - Mariola Kraj

 

 

 

 

Śniadanie wielkanocne

 

W  DNIU   05.04.2023 r. ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA ŚNIADANIE WIELKANOCNE W NASZYM PRZEDSZKOLU.

PROSIMY O  PRZYPROWADZENIE DZIECI DO GODZINY 8.20 ORAZ O ODŚWIĘTNY STRÓJ DLA DZIECKA. 

ZAJĄCZEK PRZYNIESIE DZIECIAKOM PREZENTY ZAKUPIONE  I PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW

WYJAZD DO PAŁACU MŁODZIEŻY

 

UWAGA RODZICE!!!

 

Dnia 3 kwietnia (poniedziałek) BIEDRONKI


i PSZCZÓŁKI wyjeżdżają do Pałacu Młodzieży na spektakl musicalowy


pt.
,,W poszukiwaniu piegów Pana Kleksa".

 

Prosimy aby tego dnia dzieci były przyprowadzone do godziny 7:30.

Śniadanie o godzinie 7:40.

Wyjście z przedszkola o godzinie 8:00.

 

Czas trwania spektaklu: 60 minut.

Cena: 23zł/os - zakup biletów został w całości sfinansowany

z funduszy RADY RODZICÓW

ZAPROSZENIE

Centrum Terapii Kontinuum we współpracy z Miastem Katowice, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice zaprasza mieszkańców Katowic- dzieci i ich rodziców na Dzień Profilaktyki Rozwoju Małego Dziecka.

22 kwietnia 2023 (sobota) w godz. 9.00-17.00 w Centrum Terapii Kontinuum w Katowicach ul. 3 Maja 13/6, III piętro

(wejście od ul. Stawowej 10) odbędą się BEZPŁATNE konsultacje i warsztaty:

 

- konsultacje psychoterapeutyczne

--> dla rodziców dzieci do 10 r.ż.

--> dla rodziców nastolatków

- konsultacje psychotraumatologa

- konsultacje psychologiczne dla dzieci w wieku 2-10 lat

- konsultacje pedagoga z rodzicem (7-10r.ż)

- konsultacje pedagoga z dzieckiem (3-6r.ż.)

- konsultacje z regulacji emocji Self-Reg

- konsultacje ze specjalistami integracji sensorycznej SI

- konsultacje fizjoterapeutów dziecięcych (dzieci do 12 m-ca życia)

- warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci

- warsztaty arteterapeutyczne dla rodzin

- warsztaty z rodzicami - regulacja emocji dziecka Self-Reg

- warsztaty interwencji kryzysowej dla rodziców

- warsztaty psychodramy dla rodziców

 

Warunkiem skorzystania z konsultacji/warsztatów jest wcześniejszy kontakt z rejestracją Centrum Terapii Kontinuum. Ilość miejsc ograniczona!

Kontakt: rejestracja tel: 793 533 003, e-mail: rejestracja@kontinuum.pl

 

 

Dzień otwarty 01.03.2023r.

 

01.03.2023r. ( środa)

DZIEŃ OTWARTY 

w Miejskim Przedszkolu nr 46 

Zapraszamy rodziców i dzieci w wieku 3-6 lat 

O godzinie  10.00 rozpoczną się zajęcia,
w których Wasze dziecko po raz pierwszy będzie mogło wziąć udział.

 

Gwarantujemy do godziny 11.30 fantastyczną zabawę w przyjaznej atmosferze


oraz zwiedzanie naszego przedszkola, które
z pewnością pokochacie.

 

Postaramy się zaciekawić Was
i odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. 

Spotkanie zakończymy niespodzianką

strona:
O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »