Rekrutacja na rok szkolny 2023-2024

Do 03 MARCA 2023r. - potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej

     Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego

przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2023/2024 pozostało

w tym samym  przedszkolu wypisują

pisemną Deklarację pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024.

 

    Stosowny formularz Deklaracji należy odebrać w  kancelarii przedszkola

od 27 LUTEGO  2023r.  za potwierdzeniem odbioru.

 Wypełnioną Deklarację należy osobiście  dostarczyć do kancelarii przedszkola

najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

·      Uwaga! Niezłożenie Deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne

z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

 

Szczegół dotyczące rekrutacji w zakładce REKRUTACJA

Protokół Konkursu cukierniczo - fotograficznego Rodzinne wypieki

Na konkurs wpłynęło 55  zgłoszeń   zawierających po trzy zdjęcia przedstawiające rodzinne tradycje dotyczące wypieków świątecznych pierników i innych słodkości
 

z 15  Przedszkoli Miejskich w Katowicach.

Dnia  02  stycznia  2023  roku obradowało jury w składzie:

Natalia Bożek, Monika Bożek, Dorota Janota.

Jury postanowiło o przyznaniu następujących nagród:

I  MIEJSCE ANIELA MIROWSKA  - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 51,

II  MIEJSCE ALINA CERANOWICZ   - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1,

III  MIEJSCE LILIANA ŁABĘDA   - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR  16,

Jury przyznało cztery wyróżnienia:

MIŁOSZ PORĘBA  - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1,

MAJA DUTKIEWICZ   - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16,

NATALIA FYDAMIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 82,

-  IGNACY PIASECKIMIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 97.

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie  dzieci biorące udział w konkursie  otrzymują dyplomy podziękowania.

O terminie odbioru dyplomów i nagród przedszkola zostały powiadomione telefonicznie.

Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie.

 

Prace nagrodzone i wyróżnione zamieszczone zostaną w przedszkolnej galerii.

 

Członkowie jury:

Natalia Bożek,

Monika Bożek,

Dorota Janota.

Świąteczne życzenia

                                                                                                 „Ktoś miłowany tu przyjdzie
                                                                            – dobre obejmą nas ręce
                                                                             i będą nasze uśmiechy
                                                                            srebrnym błękitem dziecięce.”

 

 

Zdrowych, wesołych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będą one okazją do zadumy,

ale i radości z rodzinnego spotkania.

Niech przyniosą wytchnienie

od codziennych zmagań i trosk.

Oby magia Bożego Narodzenia

przetrwała w Nas jak najdłużej!

 

  Życzą

 Dyrektor oraz Pracownicy

Miejskiego Przedszkola nr 46 w Katowicach

 

Karnawałowy Bal Przebierańców

ZAPROSZENIE NA BAL KARNAWAŁOWY 2023

   połączony z sesją zdjęciową 

Ważną nowinę ogłaszamy

i na bal karnawałowy wszystkie dzieci

do przedszkola zapraszamy. 

Drodzy Rodzice przygotujcie swym pociechom przebranie,

bo muzyka grać do południa nie przestanie. 

Bal karnawałowy odbędzie się

13 stycznia 2023r. (piątek)

w godzinach 9.30-12.30

 

Dyrektor Mariola Kraj

 

Teatr Skrzat w przedszkolu

UWAGA RODZICE

 

09 grudnia 2022r. (piątek)

o godz. 13.30 gościmy

 Teatrzyk Skrzat z Krakowa

z przedstawieniem pt.:

„ Zimowe igraszki”

 

Prosimy w tym dniu odbierać dzieci

od godziny 15.00

 

 

NAUCZANIE ZDALNE - STANOWISKO MEiN

Zapowiedzi o wprowadzeniu zdalnego nauczania z powodu wzrostu cen energii, braku opału są bezzasadne – stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wprowadzenie od 1 września 2022 r. przepisów umożliwiających przejście na naukę zdalną w sytuacji zagrożenia zdrowia     i bezpieczeństwa uczniów z powodów nadzwyczajnych np. wichury, zalania szkoły, nie stanowi podstaw do rezygnacji z realizacji zadań własnych gminy,  w szczególności z organizacji zaopatrzenia w ciepło jakiejkolwiek placówki edukacyjnej na obszarze gminy. Przepisy o możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony odnoszące się do niskich temperatur lub zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów funkcjonują od 2003 r. Regulują sytuacje nieprzewidziane, o charakterze losowym, natomiast nie zwalniają i nie mogą być pretekstem dla organu prowadzącego do rezygnacji z obowiązków określonych w przepisach prawa. Funkcjonowanie szkół a kryzys energetyczny W sytuacji problemów związanych z realizacją zadań własnych gminy zwracamy się do dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych o kontakt z kuratorami oświaty i poinformowanie o zaistniałych problemach. Rząd RP przygotował szereg rozwiązań osłonowych m.in. dla jednostek systemu oświaty. Przewidziane są rekompensaty, dodatki, zamrożenie cen gazu, a także środki dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wzrostu cen energii, zakupu opału. Nie widzimy przesłanek do tego, aby organy prowadzącego rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału. Działania osłonowe dla JST W celu łagodzenia kryzysu energetycznego, Rząd RP podejmuje działania osłonowe. Dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, do końca 2023 r. m.in. szkoły, przedszkola będą korzystać z zamrożonych cen gazu. Ponadto Rząd ma do przekazania jeszcze w tym roku dodatkowe 13,6 mld zł na zadania publiczne, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła. Środki samorządy mogą przeznaczyć na bieżącą działalność, w tym funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych. Gminy dostaną od 2,9 mln zł, powiaty od 6,1 mln zł, a województwa od 32,7 mln zł. Sejm 2 września br. przyjął nowelizację ustawy o dochodach JST, w której znalazły się te rozwiązania. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają w sezonie grzewczym – od października do kwietnia rekompensaty za poniesione koszty wzrostu cen ciepła i podgrzania wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Działania te są możliwe dzięki rozwiązaniom przyjętym przez Sejm 2 września br. w nowelizacji ustawy o dochodach JST. Jednostki systemu oświaty otrzymają jednorazowy dodatek na pokrycie 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania za sezon za zakupiony: węgiel kamienny, brykiet, pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy, wykorzystywany do ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Wniosek  o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie i wypłatę będzie miała maksymalnie miesiąc. Ta rekompensata jest możliwa dzięki przyjętej nowelizacji ustawy z 2 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

W NAJBLIŻSZY WTOREK 06.09.2022r.

O GODZ. 17.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE

INFORMACYJNO - ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW

 

PROSIMY O ODEBRANIE DZIECI DO GODZ. 17.00

 I ZAPEWNIENIE IM OPIEKI W DOMU NA CZAS ZEBRANIA

 

Plan  zebrania:

 

1. Powitanie przez dyrektora.

2.Organizacja pracy przedszkola.

3.Zasady odpłatności za przedszkole.

4.Oferta zajęć dodatkowych proponowanych przez placówkę.

5.Działalność Rady Rodziców.

6.Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

7.Spotkania z nauczycielami grup.

8.Kontakty indywidualne z dyrektorem.

 

Przewidywany czas zebrania 17.00 – 19.00

                                                         Serdecznie zapraszam

                                                                  Mariola Kraj – Dyrektor MP 46

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

Serdecznie witamy po wakacjach

Wszystkich Przedszkolaków i ich Rodziców

szczególnie te Dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitają .

 

Już 1 września zapraszamy wszystkie Dzieci

na pierwszy dzień zabawy w naszym przedszkolu .

 

Wszystkim Milusińskim życzymy,

aby czas spędzony w przedszkolu upłynął im na wesołej i radosnej zabawie,

a Rodzicom udanej współpracy z naszą placówką .

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

 

 

Drodzy Rodziceprzypominamy, iż w dniu 11.07.2022r.(poniedziałek) o godz. 15.30


w Miejskim Przedszkolu nr 46

odbędą się kolejne zajęcia adaptacyjne dla dzieci z grupy najmłodszej,

które od września 2022r. rozpoczną edukację przedszkolną.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci wraz z opiekunami

na wspólne zabawy integracyjne w sali.

Prosimy o zabranie dobrego humoru, obuwia na zmianę dla dzieci

oraz uzupełnionej dokumentacji, w teczce otrzymanej na pierwszym spotkaniu.

 

                                                         Do zobaczenia

Zajęcia adaptacyjne

 

 

Drodzy Rodzice

pragniemy poinformować, iż w dniu 13.06.2022r.(poniedziałek) o godz. 15.30

w Miejskim Przedszkolu nr 46

odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowych Przedszkolaków,

które od września 2022r. rozpoczną edukację przedszkolną.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci wraz z opiekunami na wspólne zabawy integracyjne w sali.


Wspólnie z Dziećmi i Rodzicami zapoznamy się z Przedszkolem oraz spędzimy radosne chwile,

które ułatwią przyszłym Przedszkolakom pomyślnie przejść proces adaptacji w naszym Przedszkolu.

 

                                                         Do zobaczenia

 

Co nas czeka w czerwcu

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH IMREZ


I UROCZYSTOŚCI

 

31.05.2022r. ( wtorek)  11.30 – 12.30 - Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach

- bezpłatna transmisja internetowa spektaklu „Calineczka” – grupa Pszczółki i Jeżyki;

 

01.06.2022r. ( środa) Dzień Dziecka - wyjście ok. 10.00 grupy

                                  Jeżyków do Manufaktury Marcello;
 
01.06.2022r. ( środa)  10.00 – 12.00 Dzień Dziecka - gry

                     i zabawy w ogrodzie przedszkolnym i na dużej

                     sali grupa Motylki i grupa Pszczółki;
 
01.06.2022r. ( środa)  13.00 – 14.00 Dzień Dziecka - gry

               i zabawy w ogrodzie przedszkolnym grupa Jeżyki;


02.06.2022r. ( czwartek)  10.00-11.30 Spartakiada

                      Sprawnościowa Przedszkolaków MP 46;
 
03.06.2022r.  ( piątek) 16.00 Dzień Mamy i Taty w grupie Motylki;

 

22.06.2022r. ( środa) 17.00 –  Dzień Mamy w grupie Jeżyki
                                                        Pożegnanie starszaków.

 

Wycieczka - Przybynów

OGŁOSZENIE

Dnia 24 maja ( wtorek)  wyjeżdżamy na wycieczkę do gospodarstwa

agroturystycznego „ Pod Skałką” w  Przybynowie.

Prosimy o przemyślane spakowanie plecaczków dzieciom  tak, aby znalazły się tam

chusteczki higieniczne oraz ulubione łakocie i napoje,

jednak nie: landrynki, lizaki,

wyroby czekoladowe, szklane buteleczki.

Dzieci należy ubrać  na cebulkę, zaopatrzyć w czapkę z daszkiem,


 kurtkę przeciwdeszczową i bezpieczne obuwie.

Dla młodszych dzieci  proponujemy jeszcze ewentualnie jakieś

spodenki do przebrania w razie „ awarii”.

 

W tym dniu dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 7.40

Od godziny 7.45 do godziny 8.00 podane będzie śniadanie.

Wycieczka

UWAGA RODZICE

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

Dnia 24 maja planujemy wyjazd wszystkich trzech grup na wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną do agrogospodarstwa "Pod skałką" w Przybynowie. W planie wycieczki min. : udział w ekologicznym warsztacie edukacyjnym pt. "Jak pszczoły uratowały planetę ziemię?" oraz pobyt w parku zabaw "Kraina marzeń dzieci".

Koszt wycieczki 85 zł od osoby:

 • 55,00 zł program edukacyjno - rekreacyjny,
 • 30,00 zł wynajem autokaru i busa.Prosimy o pobranie u wychowawców grup i podpisanie zgody indywidualnej na wyjazd dziecka oraz na pokrycie kosztów wycieczki.

Działamy z imPETem!

 

 

DRODZY RODZICE!

 

W ramach projektu "Działaj z imPETem" dzieci z grupy Jeżyki utrwaliły zasady segregacji odpadów, poznały co to recykling oraz brały udział w grach i zabawach dotyczących tematu projektu, a na koniec wykonały żółty kosz do segregacji odpadów.

Nasz kosz "Jeżyk Sprzątalski" właśnie bierze udział w konkursie

dlatego mamy gorącą prośbę, aby oddać głos na stronie 

https://dzialajzimpetem.pl/lista-konkurs-2022/?activate=true&key=da7dff5f3b048d06f9aeb5a096f2f06f5f2824af 

Jeżeli uzyskamy 100 głosów nasza praca przechodzi do kolejnego etapu, czyli do głosowania jury.

My już działaliśmy, teraz Wasza kolej! :)

 

Dziękujemy! 

 

POMOC DLA UKRAINY

Drodzy Rodzice. Szybka akcja!

Drodzy Rodzice!

Zbiórka darów dla Ukrainy została przedłużona

do 11 marca.

Wszystkim, którzy już włączyli się w akcję bardzo dziękujemy!

 

Chcemy czynnie włączyć się do pomocy poszkodowanym obywatelom Ukrainy wraz z Katowice – oficjalny profil miasta.

Pełna informacja https://bit.ly/KatowicedlaUkrainy

Lista potrzebnych rzeczy dla obywateli Ukrainy:

– Koce termoizolacyjne,
– Śpiwory,
– Karimaty (foliowane),
– Materace,
– Odzież (wspólna zbiórka z organizacjami pozarządowymi i funduszami charytatywnymi) NOWE,
– Płaszcze / peleryny przeciwdeszczowe NOWE,
– Środki do mycia ciała,
– Pasta do zębów,
– Szczoteczki do zębów,
– Szczotki do włosów,
– Bielizna damska,
– Bielizna męska,
– Bielizna dziecięca,
– Podpaski higieniczne,
– Pieluchy dziecięce,
– Pieluchy dla dorosłych,
– Ręczniki papierowe,
– Ręczniki z mikrofibry,
– Naczynia kuchenne wielorazowego użytku: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, filiżanki (materiał – spożywczy silikon lub plastik),
– Środki antyseptyczne (dezynfekcyjne),
– Maski wielokrotnego użytku lub opakowanie masek jednorazowych,
– Zapasy żywności: woda, żywność typu instant (do szybkiego przyrządzenia), batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, konserwy, makaron, błyskawiczne płatki śniadaniowe,
– Zapałki,
– Baterie,
– Zapalniczki,
– Świece,
– Apteczki.

Każdemu z nas leży na sercu ciężka sytuacja naszych sąsiadów, jeśli możecie – pomóżcie


Zbiórka trwa  min. w naszym przedszkolu od jutra tj poniedziałku 28 lutego  do czwartku 03 marca

 

REKRUTACJA 2022-2023

 

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

ROZPOCZNIE SIĘ 22 MARCA 2022r. O GODZ. 9.00 I POTRWA DO 04.04.2022r. DO GODZ. 14.00

 

SKŁADANIE PRZEZ RODZICÓW DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

POTRWA OD 07.03.2022r. DO 14.03.2022r.

 

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE REKRUTACJA


dyr. Mariola  Kraj

Konkurs plastyczny Emocja oczami dziecka

               

                                 

 

      „EMOCJE OCZAMI DZIECKA”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Umiejętność wyrażania własnych emocji jest bardzo ważna, zwłaszcza dla dzieci,

które dopiero uczą się jak radzić sobie z ich wyrażaniem.

 

W związku z tym zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Emocje oczami dziecka”.

 

1.Organizator:

 • Miejskie Przedszkole nr 46 w Katowicach;

2. Uczestnicy:

 • Konkurs adresowany dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 46  w Katowicach;

3. Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności łączenia w pracy różnych technik;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • Rozwijanie wyobraźni dziecka;
 • Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
 • Rozpoznawanie i poprawne nazywanie emocji.
   

4.Technika wykonania pracy:

 • Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie;
 • Format pracy  A-4;

5. Warunki i terminy:

 • Warunkiem dopuszczenia  do wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie pracy do przedszkola w terminie do  04 marca 2022r.;
 • Prace należy opatrzyć na odwrocie metryczką zawierającą dane: Imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy.

6.Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 marca 2022 roku;
 • Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie o wygranej;
 • Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora;
 • Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

          - I kategoria - uczestnicy w wieku od 3 do 4 lat,
          - II kategoria - uczestnicy w wieku od 5 do 6 lat;

 • Kryteria oceny prac:
  ž  - estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy;  - inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność    oraz  pomysłowość;
    - samodzielne wykonanie;
 • Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej;
 • Każde dziecko za udział w konkursie otrzyma dyplom podziękowania.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

 

Katarzyna Czardybon i Dorota Janota

Karnawałowy Bal Przebierańców

 

 

KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW

11.02.2022r. – PIĄTEK

                                                                                                                                        

Jak co roku zapraszamy na bal przebierańców. Ten będzie nieco inny.

Każda grupa będzie bawiła się oddzielnie na  sali.

Zabawy tym razem poprowadzą zamiast wodzireja wychowawczynie.

Prosimy Rodziców aby przygotowali przemyslane stroje dla swoich dzieci.

Wszelkie niebezpieczne rekwizyty ( szable, pałki itp) po sesji zdjęciowej i paradzie strojów odłożone zostaną do szatni.

 

Ze względów organizacyjnych na indywidualną sesję zdjęciową

zapraszamy wyłącznie od godziny 7.30  do godziny 8.30

 

 W ZWIĄZKU Z TYM, W TYM DNIU NALEŻY PRZYPROWADZIĆ DZIECI DO GODZINY 8.00

Dzieciom przyprowadzonym po tej godzinie nie gwarantujemy wykonania pamiątkowego zdjęcia.

RODZICE, KTÓRZY NIE WYRAŻAJĄ ZGODY NA ZDJĘCIE
 PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE  TEGO DO  DNIA 10.02.2022r.

                                                                                      07.30– 08.30  SESJA ZDJĘCIOWA     

     08.45 – 09.00    ŚNIADANIE WSZYSTKIE GRUPY

09.00 – 09.15     PRZYGOTOWANIA DO BALU

            09.15 – 11.00  KONKURSY I ZABAWY PRZY MUZYCE  

                        GRUPA PSZCZÓŁKI – sala na parterze

                        GRUPA JEŻYKI – duża sala na piętrze

                        GRUPA MOTYLKI – ZABAWY SWOBODNE  mała sala na piętrze

 

         11.15– 12.15  KONKURSY I ZABAWY PRZY MUZYCE  

                                               GRUPA MOTYLKI – duża sala na piętrze

 

                                                                                     11.15 – 12.15  KONKURSY I ZABAWY  SWOBODNE  

                                                 GRUPA PSZCZÓŁKI – mała sala na piętrze

                                     GRUPA JEŻYKI –  sala na parterze

                                               12.15 – 12.30  OBIAD                                                                                            

Ogłoszenie dotyczące Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

 

W ZWIĄZKU Z NASILENIEM SIĘ KOLEJNEJ FALI EPIDEMII

I WYRAŹNYM  WZROSTEM ZACHOROWAŃ,

PRZYPOMINAMY, IŻ DZIECI PRZEKAZUJEMY

PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH 

PERSONELOWI DYŻURUJĄCEMU.

DO PRZEDSIONKA PRZEDSZKOLA MOGĄ WEJŚĆ TYLKO

KOBIETY W CIĄŻY LUB JEDNA OSOBA DOROSŁA

Z MAŁYM DZIECKIEM DO LAT 3.

 

PROSIMY O ZAKŁADANIE MASECZEK NA USTA

I NOS WSZYSTKIE OSOBY

PRZYPROWADZAJĄCE I ODBIERAJĄCE DZIECI.

Protokół z konkursu Rodzinne tradycje

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU CUKIERNICZO - FOTOGRAFICZNY
„RODZINNE WYPIEKI”

Na konkurs wpłynęło  91  zgłoszeń   zawierających po trzy zdjęcia przedstawiające rodzinne tradycje dotyczące wypieków świątecznych pierników i innych słodkości   z 17  Przedszkoli Miejskich.

Dnia  30  grudnia  2021  roku obradowało jury w składzie:

Natalia Bożek , Monika Bożek, Dorota Janota

Jury postanowiło o przyznaniu następujących nagród głównych:

I  MIEJSCE – PINDEL  NELA   - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 99,

II  MIEJSCE – MIROWSKA  ANIELA   - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 51,

III  MIEJSCE – GÓRNA  HELENA   - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR  15.

 

Jury przyznało także trzy wyróżnienia:

-  JAMRÓZ ZIEMOWIT  - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 97,

-  KWAS ZUZANNA   - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 97,

-  SCHNEIDER ZUZANNA -  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 43.

 

Ponadto Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 46 Mariola Kraj przyznała nagrodę specjalną dyrektora:

- SUSEK TOSIA – MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 49.

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie  dzieci biorące udział w konkursie  otrzymują dyplomy podziękowania.

O terminie odbioru dyplomów i nagród przedszkola zostały powiadomione telefonicznie.

Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie.

 

Prace nagrodzone i wyróżnione zamieszczone zostaną w przedszkolnej galerii

Członkowie jury:

Dorota Janota

Natalia Bożek

Monika Bożek

Świąteczne życzenia

 

 

Jest taka noc, na którą człowiek czeka
i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni
gromadzą się przy wigilijnym stole.
Jest taki wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia...
To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna...
Noc Bożego Narodzenia.

Błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu łask Bożych na cały nadchodzący Nowy Rok

życzą

                 Dzieci, Personel
                 oraz Dyrektor MP 46
            Mariola Kraj

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU

UWAGA  RODZICE

Jak co roku nasze przedszkole odwiedzi Mikołaj.

Decyzją Rady Rodziców koszt tegorocznej paczki wyniesie 50 zł.

 

20 zł wpłacają Rodzice,

30 zł pokrywa Rada Rodziców.

 

Prosimy Rodziców o wpłacanie kwoty 20 zł

u osoby dyżurującej przy drzwiach

lub w kancelarii przedszkola do dnia 19 listopada.

TEATRZYK SKRZAT

UWAGA RODZICE

 

15 LISTOPADA  2021r. (poniedziałek)  o godz. 14.00 gościmy

 Teatrzyk Skrzat z Krakowa z przedstawieniem pt.:

 

„ O Krasnalu, Babci i kolorowych kulkach”

 

Prosimy w tym dniu odbierać dzieci

od godziny 14.50

SPRAWDZAJMY CZYSTOŚĆ GŁÓW

Drodzy Rodzice!

 

Problem wszawicy w szkołach i przedszkolach nigdy nie przestał być aktualny. W ostatnich latach nasilił się on dwukrotnie i z pewną częstotliwością powraca do placówek edukacyjnych w postaci epidemii.

Niewiele osób wie, że zarażenie wszawicą może przytrafić się każdemu dziecku i nie jest to skutek braku higieny, czy złej sytuacji materialnej rodziny.

 
Rozprzestrzenianiu  wszawicy sprzyjają duże skupiska ludzkie (przedszkola, szkoły, kolonie), a możliwości jej przenoszenia są bardzo różnorodne.

Zakażenie wszawicą następuje bezpośrednio przez kontakt z włosami osoby chorej, m.in.: poprzez przytulanie się, stykanie się głowami, używanie wspólnych przyborów do pielęgnacji włosów.

 

Jak rozpoznać wszy u dzieci?

 

Najbardziej charakterystycznym objawem wszawicy jest świąd głowy, otarcia, zaczerwienienia czy grudki spowodowane drapaniem swędzącej skóry głowy. U nasady włosów pojawiają się białe jaja zwane gnidami, często mylone z łupieżem. Jaja wszy (gnidy) mają regularny kształt i trudno je usunąć.


Aby się przekonać czy są to gnidy należy użyć grzebienia o gęstych ząbkach. Jeśli gnidy uda się wyczesać, wówczas możemy być pewni, że to wszawica. Jeżeli już wiemy, że „moje dziecko ma wszy” zachowajmy spokój i bez wstydu rozpocznijmy leczenie.


Sposób postępowania, dla Państwa, w przypadku pasożytów zawarty jest w poniższej informacji:

Zapobieganie wszawicy:


Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez RODZICÓW lub OPIEKUNÓW i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia. W takiej sytuacji rodzice powinni  poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt.

Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie - zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu się dzieci.

 

W związku z powyższym prosimy wszystkich o bardzo dokładne sprawdzenie czystości głowy dziecka   kilkakrotnie w ciągu zbliżającego się weekendu celem wyeliminowania problemu

 

Wszawicą może zarazić się każdy poprzez:

- bezpośredni kontakt z włosami osoby zarażonej,
- używanie wspólnych przedmiotów: szczotek, grzebieni, ręczników, pościeli,
- przebywając w miejscach publicznych: komunikacja miejska, basen, świetlica, plac zabaw, itp.
                                                                                                                                                                                                Po wykryciu wszawicy – działania:


Zastosowanie dostępnych w aptece środków, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. Szampony i inne produkty „przeciwko wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być używane jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10),
w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne, stąd poleca się ich ściąganie lub obcięcie włosów, grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć  w wodzie około godzinę, taką kurację należy przeprowadzić u wszystkich członków rodziny, wyprać odzież, pościel,
codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażania się na bliski kontakt z innymi osobami (treningi sportowe, zajęcia edukacyjne lub rekreacja grupowa), częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki) utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów, częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka (2 razy w tygodniu) z jednej strony jest właściwym nawykiem higienicznym, a z drugiej strony pozwala szybko zauważyć zakażenie.

 

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

-związywanie długich włosów lub krótkie włosy ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
-używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,
-codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
-mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz w tygodniu,
-wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywaniei wyczesywanie włosów,
-po powrocie do domu - systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola.
 

Odpłatność za przedszkole

Drodzy Rodzice!

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Sportu nr  ES-II.4424.191.2021  z dnia 22 września 2021r.    dotyczącego zmiany
w programie ePrzedsqola informujemy, iż w  miejsce dotychczas stosowanego naliczania "minutowego" wprowadzona zostaje od października 2021r. opłata wynosząca 1 zł w przypadku każdego rozpoczęcia nowej godziny poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

W sytuacji, w której pobyt dziecka w przedszkolu jest krótszy, niż ten wynikający z deklaracji złożonej u dyrektora placówki, rodzic nie będzie obciążany opłatą za faktycznie niewykorzystane godziny.

Analogicznie  w sytuacji, w której pobyt dziecka w przedszkolu jest dłuższy, niż ten wynikający z deklaracji złożonej u dyrektora placówki, rodzic będzie obciążany opłatą za faktycznie  wykorzystane godziny.

     W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

 

strona:
O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »