Zaproszenie na zebranie

W ŚRODĘ 05.09.2018r. O GODZ. 17.00 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE

ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW

NA ZEBRANIE PROSZĘ O PRZYJŚCIE BEZ DZIECI

Plan  zebrania:

1. Powitanie przez dyrektora.

2.Organizacja pracy przedszkola.

3.Zasady odpłatności za przedszkole.

4.Ubezpieczenie dzieci.

5.Oferta zajęć dodatkowych proponowanych przez placówkę.

6.Działalność Rady Rodziców.

7.Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

8.Spotkania z nauczycielami grup.

 

Przewidywany czas zebrania 17.00 – 19.00

                                                                                                 Serdecznie zapraszam

Adaptacyjne spotkanie - Jeżyki

Drodzy Rodzice

pragniemy poinformować, iż w dniu 25.07.2018r.(środa) o godz. 16.00 w Miejskim Przedszkolu nr 46

odbędą się drugie zajęcia adaptacyjne dla nowych

Przedszkolaków, które od września 2018r. rozpoczną edukację przedszkolną.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci wraz z opiekunami na wspólne zabawy integracyjne w sali.


Wspólnie z Dziećmi i Rodzicami zapoznamy się z Przedszkolem oraz spędzimy radosne chwile,

które ułatwią przyszłym Przedszkolakom pomyślnie przejść proces adaptacji w naszym Przedszkolu.

Adaptacyjne spotkanie - Jeżyki

Drodzy Rodzice

pragniemy poinformować, iż w dniu 04.07.2018r.(środa) o godz. 16.00 w Miejskim Przedszkolu nr 46

odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowych

Przedszkolaków, które od września 2018r. rozpoczną edukację przedszkolną.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci wraz z opiekunami na wspólne zabawy integracyjne w sali.


Wspólnie z Dziećmi i Rodzicami zapoznamy się z Przedszkolem oraz spędzimy radosne chwile,

które ułatwią przyszłym Przedszkolakom pomyślnie przejść proces adaptacji w naszym Przedszkolu.

Harmonogram naboru na rok szkolny 2020-2021

HARMONOGRAM NABORU DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W KATOWICACH   na rok szkolny 2020/2021

Lp

Terminy rekrutacji

Rodzaj czynności

1

od 09.03.2020 r.

do 13.03.2020 r.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2

od 16.03.2020 r. od godziny 09:00

do  27.03.2020 r. do godziny 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3

od 23.03.2020r., od godziny 08:00

do 31.03.2020r., do godziny 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

4

17.04.2020r., godzina 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5

od 20.04.2020r., od godziny 09:00

do 27.04.2020r., do godziny 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6

04.05.2020r., godzina 09:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7

od 06.07.2020r., od godziny 09:00

do 09.07.2020r., do godziny 15:00

Rekrutacja uzupełniająca:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8

od 08.07.2020r., od godziny 08:00

do 13.07.2020r., do godziny 10:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

9

27.07.2020r., godzina 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10

od 27.07.2020r. od godziny 13:00

do 30.07.2020r. do godziny 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

11

03.08.2020r., godzina 09:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

strona:
O przedszkolu
Pokaż szczegóły »

Informacje dla rodziców
Pokaż szczegóły »

Procedury i regulaminy
Pokaż szczegóły »

Rada Rodziców
Pokaż szczegóły »